Kudeaketa plana

Aurrekontua guztira
Agentearen aurrekontua, guztira -
Euskararako aurrekontua, guztira -
Agentearen euskararako aurrekontua, kapituluka
1. Kapitulua: pertsonalaren gastuak -
2. Kapitulua: funtzionamendu-gastuak -
3. Kapitulua: finantza-gastuak -
4. Kapitulua: gastu arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak -
6. Kapitulua: inbertsio-errealak -
7. Kapitulua: kapital eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak -
8. Kapitulua: finantza aktiboen gehikuntza -
9. Kapitulua: finantza pasiboen urripena -
Euskarako aurrekontua erakundeka
Udalak -
Eusko Jaurlaritzak -
Foru-Aldundiak -
Bestelakoak -Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea. 870.689,45 - -
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea 324.000,25 - -
Esparrua 1.a - Irakaskuntza 72.773,25 - -
Neurria 1.a.01 - Hizkuntza-politikaren arloan garatutako ekimenen eraginik aldekoena hezkuntza-arloan antzeman da, hain zuzen ere, EAEko eta Nafarroako Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan. EAEn, irakaskuntza-sistemako B ereduaren eta bereziki D ereduaren onarpenari esker gertatu da euskararen areagotzea gazteenen artean. 9.000,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
1.a.01/1 - Irakaskuntza sisteman sartzear dauden haurren gurasoei zuzendutako komunikazio ekintza zehatzak gauzatu (gutunak, hitzaldiak,... ) irakaskuntza eredu desberdinen helburuak azalduz. 4.000,00 - -
1.a.01/001 - Etorkinen seme-alaben integrazioa erraztu ahal izateko, euskaldundu daitezen neurriak hartu. 5.000,00 - -
1.a.01/3 - Lanbide Hezkuntzako zentroetan euskara sustatzeko laguntza ematea - - -

Neurria 1.a.03 - Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko ere. 63.773,25 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
1.a.03/1 - Eskola barruko eta kanpoko komunikazioan (inprimakiak, bilera aktak, zirkularra,...) euskara erabiltzeko aholkularitza eskaini 1.000,00 - -
1.a.03/002 - Euskararen kalitatea hobetzeko ohiko akatsak zuzendu eta maila hobetzeko ekintzak bideratu. - - -
1.a.03/2 - Ikastetxeetan euskararen normalkuntza planak martxan jartzeko eta daudenetan garatzeko laguntzak eskaini - - -
1.a.03/003 - Ikasleak Interneten euskarazko edukiak aurkitu erabili eta ohitura sortzeko trebatu. 560,00 - -
1.a.03/4 - Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiak eta bestelako erakundeek (Europako Batzordeak, Europako Kontseiluak,...) hizkuntzak sustatzeko kudeatzen dituzten programen eta dirulaguntzen berri eman - - -
1.a.03/5 - Ahozko adierazmena indartzeko ekintzak burutzeko laguntza ematea 41.400,00 - -
1.a.03/8 - Irakurzaletasuna bultzatzeko dauden ekimenen berri ematea eta horiek gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak edo laguntza eskaini 18.813,25 - -
1.a.03/9 - `Euskara Zine Aretoetara? programan parte hartzera animatu eta hori gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak eskaini (zine aretoa, sarrerak merkeagotzeko dirulaguntzak, esku-orriak prestatzea...) 2.000,00 - -

Neurria 1.a.06 - Eskolaz kanpoko erabilera-esparruekin (herria-auzoa-lagunartea-aisia) zubiak egiteko euskara-batzordeak osatu. - - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
1.a.06/001 - Helduen Heziketa Iraunkorrean ere euskara ikastea bermatu. ikasketetan euskararen gaia aztertu eta irtenbide egokia eman bertako ikasleek ere euskara ikas dezaten. - - -
1.a.06/1 - Euskalgintzako taldeak (ikastetxeak, euskaltegiak eta euskalgintza) bilduko dituen egiturak antolatu eta martxan jarri - - -
1.a.06/2 - Herriko ikastetxeetan euskararen erabilera sustatu, esperientziak trukatu eta ekimenak optimizatzeko ikastetxe guztietako ordezkarien lotunea sortu - - -

Esparrua 1.b - Euskalduntze-alfabetatzea 249.427,00 - -
Neurria 1.b.01 - Euskalduntze-alfabetatzeko ekintzabideak erabileraren ingurukoekin uztartu, eta arreta berezia jarri euskararen bizitasun etnolinguistikoa indartzeko ezinbestekoak diren gune geografikoetan, giza taldeetan eta gizarte-eremuetan, horiei lehentasun osoa eskainiz, ahalik eta eperik laburrenean, hizketarako gai diren euskaldunak lortzeko. Horretara heltzeko, efektu biderkatzailea izan dezaketen giza taldeak identifikatu behar dira, helburu zehatzei erantzuteko ikastaroak antolatu eta hasierako mailatik bukaerarainoko ikasketa-prozesu osoa hitzartu gizarteko hainbat eragile eta talderekin. 249.427,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
1.b.01/001 - Eragin biderkatzailea duten gizarte-funtzioetako langileendako ikastaro bereziak. 5.000,00 - -
1.b.01/1 - Kasuan kasuko eragile eta taldeak identifikatu jarduera esparruka eta horren arabera ikastaroen eskaintza bideratu - - -
1.b.01/002 - Atzerritarrak erakartzeko eskaintza egokitua prestatu. - - -
1.b.01/2 - Euskaltegiekin batera ekintzak jarri abian, ikasleei euskara sendotzeko: topaguneak, jardunaldiak, udarako barnetegiak, murgiltze ekintzak... 244.427,00 - -
1.b.01/003 - Euskaltegietako ikasleak prestatu Interneteko euskarazko edukiak aurkitzen eta erabiltzen. - - -
1.b.01/4 - Herritarren artean euskara ikastearen garrantziaz sentsibilizatzeko eta herrian euskara ikasteko dauden aukeren berri ematea - - -
1.b.01/005 - Autoikaskuntzarako programa sustatu herritarren artean. - - -

Esparrua 1.c - Familia 1.800,00 - -
Neurria 1.c.01 - Euskararen familia bidezko jarraipenari ekiteko, bi gune nagusitan egin behar da indar: gazteengan, bikote-hizkuntza finkatzeari begira, eta familia osatu berriengan, haurraren lehen hizkuntza ziurtatzeari begira. Horretarako, jarraipenean zuzeneko eragina (gurasoak, gurasogaiak, haurrak) nahiz zeharkakoa (haurtzaindegiak, zaindariak, ...) dutenak sentiberatzeko eta eskolaratzeko ekintzak behar dira; halaber, euskaraz egiteko zerbitzuak, guneak eta aukerak eskaini behar zaizkie, xede-talde bakoitzari mezu eta ekintza zehatzak proposatuz. 1.800,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
1.c.01/2 - Euskararen erabilera ardatz nagusitzat izango duten guneak eratu 1.800,00 - -
1.c.01/4 - Derrigorrezko ez den ikastaldian (0-3 urte) euskarazko haurtzaindegiak edo haur-eskolak eskaini eta daudenetan bermatu. - - -
1.c.01/6 - Familia osatu berria duten bikote erdi-euskaldunak euskalduntzeko ikastaroak eta erabilera sustatzeari begirako jarduerak - - -
1.c.01/8 - Familia osatu berria duten bikote erdaldunak euskalduntzeko eta sentsibilizatzeko jarduerak - - -
1.c.01/9 - Familiaren esparru honendako ekintza plana prestatu eta onartu - - -
1.c.01/10 - Haurrentzako zerbitzuak kudeatzen dituztenekin hitzarmenak sinatu euskararen erabilera egokia bermatzeko - - -
1.c.01/12 - Haur jaioberrien gurasoentzat euskararekiko sentiberatzeko egitasmoak (bildumak: ipuinak, kantuak,...) - - -

Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza 339.819,50 - -
Esparrua 2.a - Administrazioa 26.796,75 - -
Neurria 2.a.01 - Euskara administrazioaren zerbitzu-hizkuntza izango dela bermatu, batik bat osasun-zerbitzuetan, herrizaingo-zerbitzuetan eta justizia-administrazioan. Era berean, lan-hizkuntza ere izan dadin egitasmoak abian jarri. Estatuko administrazioko erakundeetan eta, bereziki, Justiziakoetan ere euskararen erabilera sustatzeko plangintza zehatzak martxan jarri. 20.500,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.a.01/001 - Udalak sortzen dituen interneteko zerbitzuetan hizkuntza aukeretan euskara lehenetsi. - - -
2.a.01/1 - Agintariak ere programa hauetan inplikatu 2.000,00 - -
2.a.01/002 - Eibar eskualdeburua izanik, beste administrazioetako egitasmoen berri izan eta koordinatu - - -
2.a.01/2 - Dirulaguntzak banatzeko deialdietan hizkuntza-irizpideak ezarri - - -
2.a.01/3 - Euskaraz lan egiteko langileak behar dituen baliabideak eskaini - - -
2.a.01/4 - Euskaldun ororengana iristeko Komunikazio Plana osatu eta horren betetze mailaren jarraipena egin. 3.500,00 - -
2.a.01/5 - Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko plana taxutu, onartu eta garatu 15.000,00 - -
2.a.01/9 - Udalak egiten dituen langileen kontratazio berrietan hizkuntza-irizpideak ezarri - - -
2.a.01/10 - Udalak egiten dituen zerbitzu publikoen kudeaketarako kontratuetan hizkuntza-irizpideak ezarri - - -
2.a.01/12 - Euskara zerbitzuaren eginkizunaren arabera baliabideen beharrak neurtu - - -

Neurria 2.a.04 - Herri-administrazioetan (bereziki udal eta eskualdeetan) euskararen erabilera normalizatzeko plangintzak gauzatu. Horretarako, euskara-zerbitzuak sendotu edo eratu eta hizkuntza-normalizatzaileen prestakuntzaz arduratu. 6.296,75 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.a.04/001 - Eskualdez gaindiko administrazioekin koordinazio-gunea(k) sortu eta finkatu - - -
2.a.04/2 - Euskara Zerbitzuaren betebeharren arabera normalizatzaileen beharrak definitu, HPSrekin batera - - -
2.a.04/002 - Eskuladeko Udalen eta erakunde mankomunatuen arteko koordinazioa sortu eta finkatu 1.200,00 - -
2.a.04/3 - Euskara Etxea proiektua aztertu eta garatu 4.596,75 - -
2.a.04/4 - Euskararen Aholku Batzordea osatzea, herriko ikastetxe, euskaltegi eta elkarteekin batera 500,00 - -
2.a.04/5 - Euskara Zerbitzua sendotu, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean - - -

Esparrua 2.c - Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak 14.530,00 - -
Neurria 2.c.06 - Informazio-kanpainak antolatu eta sentiberatze-lana egin informazio-produktuen eskaria gero eta handiagoa izan dadin herritarren (jolas eta informaziorako), enpresen (informazio, interpretazio eta itzulpenerako) eta sektore publikoaren aldetik (informazio, itzulpen, interpretazio eta dokumentaziorako). 2.000,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.c.06/001 - Eibarko euskararen gainean sortutako material eta liburuak on line jarri. 2.000,00 - -
2.c.06/1 - `Paperik gabeko? informatizaziorako udalen ahaleginetan, zerbitzuak euskaraz eskuragarri jarri - - -
2.c.06/2 - Udal zentroetan teknologia berrietan oinarritutako euskarazko produktu eta zerbitzuak eskaini - - -
2.c.06/002 - Eibar eta eskualdeko datu soziolinguistikoak on line jartzea. - - -
2.c.06/3 - Euskara landu edo euskaraz lana egiteko tresnen zabalkundea egin herritarren artean - - -
2.c.06/4 - Udalak eta udalerriko elkarteek eta herritarrek interneten duten edo jartzekoa duten informazioa euskaraz ere egoteko sentsibilizazio-lana egin, laguntza teknikoa eta diruzkoa eskaini - - -

Neurria 2.c.07 - Euskal kulturaren ondareari buruzko informazioa digitalizatu eta hedatu. 12.530,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.c.07/1 - Ondare kulturala bildu, ahal den neurrian digitalizatu eta zabaldu: toponimia, kondaira, gertaerak, euskalkiari buruzko informazioa,... 12.530,00 - -
2.c.07/001 - Euskararen kale-neurketako urteroko datuak eta horiekiko irakurketa on line jarri - - -

Esparrua 2.d - Enpresa-mundua 9.000,00 - -
Neurria 2.d.01 - Enpresetan euskararen erabilera areagotzeari begira, hizkuntza-politika antolatu helburu horiek kontuan: merkataritza-ganbarak, enpresariak eta enpresari-elkarteak, elkargoak, sindikatuak, eta abar, hizkuntza-politika horretako partaide bihurtzea; lantokietan euskararen aldeko proiektuak ezartzeko markoa definitzea eta giza baliabideak nahiz ekonomikoak bideratzea; lantokien tipologiaren araberako proiektuak diseinatzea eta gauzatzea. 9.000,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.d.01/1 - Enpresetan barne eta kanpo plangintzak egiteko laguntza eskaini 1.000,00 - -
2.d.01/3 - Bertako enpresen artean Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak eskaintzen dituzten laguntzak ezagutarazi eta eskaera egiteko languntza eskaini - - -
2.d.01/4 - Arloko elkarteekin harremanetan jarri eta euskararen inguruko proposamen orokor bat egin - - -
2.d.01/5 - Lehen hitza euskaraz izan dadin lagundu 3.000,00 - -
2.d.01/7 - Eraginkorrak diren establezimenduak identifikatu eta mikroplangintzak egin - - -
2.d.01/8 - Eusko Jaurlaritzak edota Foru Aldundiak enpresetan euskararen erabilera areagotzeko programetan parte hartzen duten enpresei laguntza teknikoa edo diruzkoa eman, ezarrita dauden irizpideekin bat etorriz 5.000,00 - -
2.d.01/9 - Enpresak, merkataritza eta ostalaritza euskaldundu eta euskararen erabilera sustatzeko kanpainak garatu. - - -

Neurria 2.d.03 - Kanpaina erraldoiak antolatu beharrean, banan-banako sentiberatze-jardunak egin industriaz, merkataritzaz, lanaz eta lanbide-heziketaz arduratzen diren sailekin; enpresei zerbitzu emateko dauden enpresa publikoekin; enpresari, merkatari eta profesionalen elkargoekin, eta udalerri euskaldunetako enpresariekin, enpresa-munduko eragileen partehartzea lortzeko. - - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.d.03/1 - Eragile nagusien partaidetza lortzeko banan-banako sentiberatze jardunak egin - - -

Esparrua 2.e - Aisia 285.992,75 - -
Neurria 2.e.01 - Aisialdian lanean diharduten talde indartsuekin (parrokiak, eskautak eta abar) zein aisialdirako begirale eta zuzendarien prestakuntzan ari diren eskolekin (Hezibide, Edex, ...) plangintza zehatza egin, begiraleen hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta aisialdiko ekintzetan euskararen erabilera areagotzeko neurri zehatzak eta egokiak har ditzaten uneoro. 24.860,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.e.01/001 - Hizkuntza irizpideak adostu 16 urtez azpikoendako ekintza-antolatzaileekin. 12.860,00 - -
2.e.01/1 - Udaleko aisialdi-ekintzak modu koordinatuan garatu - - -
2.e.01/2 - Euskal giroan bizitzeko aukera eskaintzeko irteerak eta egonaldiak antolatu eremu euskaldunetan 12.000,00 - -
2.e.01/3 - Aisialdiko taldeek erabiltzen duten materiala euskaraz izateko laguntzak bideratu - - -
2.e.01/4 - Euskaraz dakiten aisialdirako begirale eta entrenatzaileen lan poltsa osatu - - -
2.e.01/5 - Aisialdiko zerbitzuen eta ekimen eratzaileen eskaintzan eta barne funtzionamenduan euskararen erabilera areagotzea lagundu - - -

Neurria 2.e.02 - Begiraleen eskoletan euskarazko adarra bermatu. 5.000,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.e.02/1 - Begirale-eskolek zein elkarteek antolatzen dituzten ikastaroetan euskara bermatu 5.000,00 - -

Neurria 2.e.03 - Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta hizkuntza elkartuz, alegia. 256.132,75 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.e.03/001 - Erabilera kuadrila kontestuan lantzea. hizkuntzaren erabilera gertaera soziala da eta. 76.775,75 - -
2.e.03/1 - Jolasaren ildoko ekintzak euskaraz antolatu 103.841,00 - -
2.e.03/2 - Tailer eta ikastaroak euskaraz antolatu eta martxan dauden ekimenetan hizkuntza irizpideak finkatu. - - -
2.e.03/3 - Hitzaldiak eta emanaldiak euskaraz antolatu 9.000,00 - -
2.e.03/4 - Irteerak euskaraz antolatu - - -
2.e.03/5 - Euskal kultura eta tradizioari lotutako ekintzak bultzatu 23.816,00 - -
2.e.03/6 - Udan euskaraz antolatzen diren ekintzak indartu 42.700,00 - -
2.e.03/7 - Udalaren menpeko aisialdi eta kultur guneetan (ludotekak, kultur etxeak...) antolatzen diren ekintzetan euskarazko saioak bermatu - - -

Esparrua 2.f - Kirola 3.500,00 - -
Neurria 2.f.01 - Hiruzpalau urteko plan estrategiko batean kirol-arloa euskalduntzeko hiru lan-esparru nagusi taxutu: materialaren sorkuntza eta hedapena; entrenatzaileentzako titulu ofizial eta ez ofizialak lortzeko ikastaroak; sentsibilizazio eta zabalkunde orokorra zein herri-mailakoa. 3.500,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.f.01/1 - Udaleko kirol ekintzak modu koordinatuan garatu - - -
2.f.01/2 - Kirol munduko teknikari euskaldunen zerrenda egin (monitore, entrenatzaile...) eta zabaldu. 3.500,00 - -
2.f.01/3 - Kirol taldeek erabiltzen duten materiala euskaraz izateko laguntzak bideratzea eta material horiek kirol-klub eta elkarteetara helaraztea - - -
2.f.01/4 - Kirolean ere euskararen erabilera areagotzeko sentsibilizazio ekintza zehatzak egin - - -

Neurria 2.f.02 - Udal-kiroldegietako langileak edo enpresa-zerbitzuak kontratatzerakoan hizkuntza-irizpideak ezarri. Udalen eta ekimen pribatuaren esku dagoen `Denontzako Kirola? programan euskarazko eskaintza bermatu. Federazioen laguntzaz euskararen erabilera areagotu jendaurreko kirol-agerpenetan: iragarki, megafonia, errotulazio eta argitalpenetan. - - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.f.02/1 - Kirol taldeei zuzendutako dirulaguntzetarako deialdietan hizkuntza-irizpideak ezarri - - -
2.f.02/001 - Kirol Patronatuko zerbitzuen funtzioanamendurako erailera plana prestatu. - - -
2.f.02/3 - Jendaurreko kirol-jardueretan euskararen presentzia bermatzeko hizkuntza-irizpideak ezarri - - -

Neurria 2.f.05 - Euskal Autonomia Erkidegoko nahiz lurraldeetako federazioetako jarduna euskalduntzeko plangintza egin Eusko Jaurlaritzarekin: langileak euskaldundu eta argitalpenetan eta elkarteenganako komunikazioan euskara erabili. - - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.f.05/1 - Federazioen edo/eta kirol taldeen euskararen normalizaziorako barne plangintzak egiteko laguntza eskaini - - -
2.f.05/001 - Kirola Euskaraz eta Diputazioko mahaiaren bitartez, federazioak lagundu eta eurengan eragin. - - -

Esparrua 2.g - Erlijioa - - -
Neurria 2.g.001 - Erligio katolikotik aparteko taldeekin ( Jeobaren lekukoak, Mulsulmanak...) harremana eta elkarlana bideratu eta finkatu. - - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.g.001/001 - Erligio katolikotik aparteko taldeei euskaren presentzia, zerbitzua eta erabilera finkatzeko laguntza eskaini. - - -

Neurria 2.g.03 - Euskarari buruzkoetan, ahalik eta bateratsuen jokatzea eskatu elizbarrutiei. - - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
2.g.03/1 - Katekesia euskaraz ala elebidun eskaini - - -
2.g.03/2 - Katekesi ekintzetan erabiltzen den euskarazko materiala zabaltzen laguntzea - - -
2.g.03/3 - Laguntza eskaini euskarazko ekintzak aurrera eramateko - - -
2.g.03/4 - Euskararen erabilera plana eta erizpidetza finkatzeko laguntza eskaini (teknikoa, baliabideetan...) - - -

Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura 206.869,70 - -
Esparrua 3.a - Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea 27.135,70 - -
Neurria 3.a.03 - Hizkuntza-paisaia ugaldu eta txukundu eta berbazko euskal kultur produkzioak ere landu. 15.535,70 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.a.03/1 - Toponimoak eta herriko ageriko hizkuntza-paisaia normalizatu Euskaltzaindiarekin bat etorriz - - -
3.a.03/2 - Hizkuntza ondarea eta euskalkia ikertu, gorde eta zabaltzeko programarekin segi egitasmoetarako laguntza eskainiz 13.535,70 - -
3.a.03/3 - Euskalkiaren gaineko azterketa linguistikoak sustatzeko Internet bidezko zabalkundea egin. 2.000,00 - -
3.a.03/4 - Merkatal guneetako hizkuntza-paisaian (denda, taberna, akademiak eta abarrekoetakoan) euskararen presentzia txukundu eta areagotu - - -

Neurria 3.a.07 - Etxeko hizkuntza aintzat hartu, naturaltasuna lortzeko. 11.600,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.a.07/001 - Ahozko produkzioa eta ahozkotasuna indartu eta lantzeko ekimenak sortu, sustatu eta lagundu. 10.700,00 - -
3.a.07/002 - Euskararen kalitatea hobetzeko plana prestatu eta onartu - - -
3.a.07/003 - Euskararen kale-erabileraren neurketa urtero burutu eta dibulgazio egokia egin. 900,00 - -

Esparrua 3.c - Liburugintza 3.800,00 - -
Neurria 3.c.001 - Ikastetxeekin idazleak zirkuitea ditzaten eurekin plana egin 1.200,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.c.001/001 - Sektoreka ikasturtekako planak prestatu idazleak zirkuitetatzeko. - - -
3.c.001/002 - Ume eta gazteen artean euskaraz idazteko zaletasuna sustatu 1.200,00 - -

Neurria 3.c.01 - Datozen urteotan orain arte baino arreta handiagoa jarri erosle eta irakurleengan, irakurzaletasuna bultzatuz, marketina antolatuz, merkatua zabalduz, EITBren, eskolen, liburudenden, liburutegien eta liburu-azoken bidez. 1.000,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.c.01/1 - Udal liburutegia era egokian hornitu, ezagutzera eman eta euskal materialen erabilera sustatu bertan 1.000,00 - -
3.c.01/2 - Eragin esparruko ikastetxeekin eta bestelako agenteekin batera euskal literaturaren zaletasuna bultzatzeko ekitaldiak antolatu - - -

Neurria 3.c.04 - Irakurzaletasuna sustatzeko hitzarmenak egin Administrazioaren, Euskal Editoreen, Euskal Idazleen eta Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpretarien elkarteen artean. 1.600,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.c.04/1 - Euskal literaturaren inguruko elkarteekin (idazleak, editoreak, itzultzaileak, bertsolariak) harremanetan jarri eta urteko programa definitu ikastetxeekin batera 1.600,00 - -

Esparrua 3.f - Publizitatea 800,00 - -
Neurria 3.f.01 - Euskaldunen merkatua eta honen kontsumo- eta errentagarritasun-ahalmenak aurkeztu publizitate-prozesuko eragileei (enpresa eta publizitate-agentzia handiei batez ere) Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak, EITBk eta Euskararen Gizarte-Erakundeen Kontseiluak, ahulezietan aipatutako `inertzia?, `errentagarritasun eza? eta `konnotazio negatiboak? neurri batean behintzat neutralizatzeko. Uste ezezkorrak, ohiturarik ezarena, errentagarritasunik ezarena eta abar gainditzeko publizitatea euskaraz egiteak dituen abantailak agertzen saiatu. - - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.f.01/1 - Publizitatea euskaraz egitearen aldeko sentsibilizazioan lan egin sektoreetako elkarteekin batera (merkatarien elkartea, ostalarien elkartea,...) - - -

Neurria 3.f.02 - Herri-erakundeak euskarazko publizitatearen alde jarri, publizitate-prozesuko eragileen ondoan. Areago, euskarazko komunikabideak gizartearen begietarako edertzeko lana ere egin beharko lukete. 800,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.f.02/1 - Herritarrek edo enpresek publizitatea euskaraz egiteko laguntza teknikoa eman 800,00 - -

Esparrua 3.g - Kulturgintza 140.274,00 - -
Neurria 3.g.01 - Kulturgintza :Haurrei eta gazteei zuzendutako kultur ekoizpenak lehenetsi, euskara biziberritzeko duten garrantziagatik. 44.434,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.g.01/1 - Udalaren menpeko kultur guneetan eta kontratatutako zerbitzuetan, euskarazko materialak eguneratuta izatea eta herritarren eskueran ipintzea - - -
3.g.01/2 - Herriko euskalgintza, astialdia eta kulturgintzaren sektoreerekin batera ekintzak antolatu 44.434,00 - -

Neurria 3.g.03 - Kulturgintza: Euskara ulertzeko gai direnak ere erakartzen saiatu. - - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.g.03/1 - Euskaraz ulermena soilik duen publikoa erakartzeko kanpaina bereziak antolatu - - -

Neurria 3.g.04 - Kulturgintza: Administrazio guztien arteko loturak sendotu. - - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.g.04/1 - Inguruko herriekin eskualdeko kultur zirkuituak antolatu - - -

Neurria 3.g.05 - Kulturgintza: Lan-baldintzak hobetzen, sortzaileen lanabesak egokitzen, beren lanaren oihartzuna ozentzen eta euskararen eta euskal kulturaren erabilera bultzatzen lagundu Kultura Sailak. 95.840,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.g.05/2 - Euskarazko kultur plangintza diseinatu, aldizkakotasuna bermatzeari begira - - -
3.g.05/3 - Kultur taldeen antolakuntza bultzatu herrian - - -
3.g.05/4 - Herrian dauden kultur talde desberdinak eta hauen lana ezagutarazi 13.000,00 - -
3.g.05/5 - Herriko jaietan eta kultur ekitaldi nagusietan euskararen presentzia bermatu 28.000,00 - -
3.g.05/6 - Udaletako azpiegiturak euskal kulturgintzan dabiltzan taldeen esku jarri 30.140,00 - -
3.g.05/7 - Euskal kultur produkzioa zabaltzea eta ezagutaraztea 24.700,00 - -

Esparrua 3.h - Hedabideak 34.860,00 - -
Neurria 3.b.01 - Komunikabideen garrantzia gero eta handiagoa denez, euskarazko komunikabideak hizkuntza-normalizazioaren arlo estrategikotzat jo behar ditu administrazioak, baita euskarazko prentsak horretan zer paper jokatu behar duen erabaki ere, eta horren arabera laguntzak eskaini. - - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.b.01/2 - Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta partaide bihurtu - - -
3.b.01/3 - Eskualde edo herri mailako komunikabideetan euskararen erabilera bultzatzearren, laguntzak emateko irizpideak finkatu. - - -

Neurria 3.b.02 - Jokaera enpresarial egokiaren aldeko apustua egin behar du prentsak. Produktu desberdinak eta merkatuan lehiatzeko modukoak eskaintzea ezinbestekoa du. Horretarako, besteak beste, inbertsioak egin behar dira azpiegituran. Gobernuak sektore ekonomiko bat dela onartu eta enpresa-trataera eman behar dio. 34.860,00 - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.b.02/1 - Eskualde edo/eta herri-mailako euskarazko komunikabideei laguntzak emateko hitzarmen politika erabili 34.860,00 - -
3.b.02/001 - Eskualdeko euskarazko komunikabide euskaldunen artean sare telematikoa sustatu. - - -

Neurria 3.b.03 - Euskarazko prentsak elkarlana bultzatu, baliabideei ahalik eta etekinik handiena atera, kalitatea hobetu eta produktu berriak eskaini behar ditu. - - -
Ekintza Aurreikusitako aurrekontua % Aurrekontu erreala
3.b.03/1 - Eskualdean diharduten komunikabideen arteko elkarlana eta truke-lerroak eratzea sustatu - - -
3.b.03/2 - Haur eta gazteentzako euskarazko eskaintza sustatzea - - -Aurrekontua guztira 870.689,45 -
Euskararako aurrekontua, guztira -
Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.01 - Hizkuntza-politikaren arloan garatutako ekimenen eraginik aldekoena hezkuntza-arloan antzeman da, hain zuzen ere, EAEko eta Nafarroako Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan. EAEn, irakaskuntza-sistemako B ereduaren eta bereziki D ereduaren onarpenari esker gertatu da euskararen areagotzea gazteenen artean.
Kodea 1.a.01/1

Izena

Irakaskuntza sisteman sartzear dauden haurren gurasoei zuzendutako komunikazio ekintza zehatzak gauzatu (gutunak, hitzaldiak,... ) irakaskuntza eredu desberdinen helburuak azalduz.

Deskripzioa

Irakaskuntza sisteman sartzeko adinean dauden haurren gurasoak eskolaratze horretarako dituzten aukerak aurkeztu behar dira. Horretarako udalak eredu bakoitzaren ezaugarriak azal ditzake gurasoentzat prestaturiko ekintzen bidez (hitzaldiak, argitalpenak, gutunak...); horietan, eleaniztasunaren abantailak azalduko dira. Nolanahi ere, informazioa ematerakoan, gogorarazi behar zaie ez dela aski euskarazko eskoletara bidaltzea, beharrezkoa dela hori inguruko beste jarduerekin ere osatzea. Udalak lan egin behar du era horretako zerbitzuen eta produktuen berri emateko etengabe: euskarazko jolasak, antzerkia, zinema, irakurketa…

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Hezkuntza Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 25-44
Jasotzaile-mota * Familia
Oharrak Haurreskola eta haur hezkuntzako irakasleentzak ikastaroak antolatuko ditugu gurasoak nola sentsibilizatu ikasteko.
Gurasoentzako gidaliburua kaleratuko dugu

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 4.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Komunikazio ekintzen kopurua eta hartzaileen kopur: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Komunikazio ekintzen kopurua eta hartzaileen kopur: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.01 - Hizkuntza-politikaren arloan garatutako ekimenen eraginik aldekoena hezkuntza-arloan antzeman da, hain zuzen ere, EAEko eta Nafarroako Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan. EAEn, irakaskuntza-sistemako B ereduaren eta bereziki D ereduaren onarpenari esker gertatu da euskararen areagotzea gazteenen artean.
Kodea 1.a.01/001

Izena

Etorkinen seme-alaben integrazioa erraztu ahal izateko, euskaldundu daitezen neurriak hartu.

Deskripzioa

Etorkinen seme-alaben kasuak ugaritzen doazenez komenigarria da, Hezkuntza Sailak hartzen dituen neurriez gain, ikastetxeetako esakera badagoenez, horiek euskalduntzeko aukera eta ekimen osagarriak gauzatzea, euren integrazioari begira eta baita ikasketak egiteko laguntza moduan ere.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
* Aisialdia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 5-19
Jasotzaile-mota * Etorkinak
Oharrak Bereziki herri mailan aisialdirako euskaraz antolatzen diren ekimenetan euren partehartzea bultzatu nahi da, integrazio bide izan dadin eta euskalduntzeko bide ere bai.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data 2009-01-01
Aurreikusitako hasierako data 2009-12-31
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal Txurruka
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 5.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jarritako ikastaro eta ikasle kopurua: -
* Teknikariaren balorazioa: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.01 - Hizkuntza-politikaren arloan garatutako ekimenen eraginik aldekoena hezkuntza-arloan antzeman da, hain zuzen ere, EAEko eta Nafarroako Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan. EAEn, irakaskuntza-sistemako B ereduaren eta bereziki D ereduaren onarpenari esker gertatu da euskararen areagotzea gazteenen artean.
Kodea 1.a.01/3

Izena

Lanbide Hezkuntzako zentroetan euskara sustatzeko laguntza ematea

Deskripzioa

Udalak ahalegin berezia egin dezake Lanbide Heziketaren inguruan. Ez da oraindik bermatu prestakuntza hori euskaraz izatea eta interesgarria da oso, gazteak lan-mundura euskaraz sar daitezen. Udalak, hortaz, sustapen-lana egin dezake eskaera areagotzeko, zentro horietan erabiltzen den materiala euskaraz izateko, eta abar.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Hezkuntza Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Lanbide Heziketako ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 15-24
Jasotzaile-mota * Ikasleak (Lanbide Heziketa)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Laguntza emateko asmoarekin egindako ekintza kopur: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Laguntza emateko asmoarekin egindako ekintza kopur: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.03 - Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko ere.
Kodea 1.a.03/1

Izena

Eskola barruko eta kanpoko komunikazioan (inprimakiak, bilera aktak, zirkularra,...) euskara erabiltzeko aholkularitza eskaini

Deskripzioa

Ikastetxeetan garrantzi handia du eskolaz kanpo erabiltzen den hizkuntzak. Sarritan gertatzen da ikasgelaz kanpoko ekintza guztietan euskara baztertua izatea. Horregatik, hain zuzen, euskarak beste arlo guztietan garrantzia izan dezan, inguruan erabiltzea bultzatu beharra dago. Hortaz, udalak laguntza teknikoa eta aholkularitza eman dezake.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
* Eusko Jaurlaritza
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Zerbitzutako langileak (Besterik)
Oharrak Jangeletako laguntzaileentzat jolas ikastaroa eskainiko da

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 1.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Hartzaile-kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Hartzaile-kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.03 - Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko ere.
Kodea 1.a.03/002

Izena

Euskararen kalitatea hobetzeko ohiko akatsak zuzendu eta maila hobetzeko ekintzak bideratu.

Deskripzioa

Lehentasuna euskararen erabilerak badu ere, ezin da ahaztu erabiltzen duten hizkuntzaren kalitatea.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak * IKASTETXEA

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (derrigorrezko bigarren hezkuntza)
* Ikasleak (lehen hezkuntza)
Oharrak Eskola agendaren bidez landuko da. Bertako pertsona nagusiei egindako grabaketak erabiltzeko asmoa ere badago, unitate didaktiko berriak sortu ondoren.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Teknikarien balorazioa: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Teknikarien balorazioa: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.03 - Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko ere.
Kodea 1.a.03/2

Izena

Ikastetxeetan euskararen normalkuntza planak martxan jartzeko eta daudenetan garatzeko laguntzak eskaini

Deskripzioa

Udalak, Hizkuntza Normalkuntzako Programak abian ez dauden ikastetxeetan, horien berri eman eta martxan jartzeko laguntza teknikoa eta baliabideak eskaini dezake: aholkularitza, itzulpen zerbitzuak, azpiegiturazkoak eta abian direnetan, Planak garatzeko laguntza eskaini. Hortaz, ikastetxeetan Hizkuntza Normalkuntza Proiektuak egin eta gauzatzea da helburua. Proiektu horrek, lan akademiko eta didaktikoaz gain, honako hauek hartuko ditu kontuan: - Ikastetxeko eta hezkuntza elkarteko helduen bizitzako ahozko eta idatzizko harremanak - Ikastetxearen kanpo proiekzioa, inguru fisikoan eta jarduerazkoan (harremanak dituen erakunde, entitate, enpresa eta elkarteekin) eragile izateko ahalmena optimizatzea. - Ikasleen arteko euskararen erabilera eta erabilera egokia bultzatzeko programak

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Alkatetza
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
* Eusko Jaurlaritza
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Irakasleak
Oharrak Ikastetxe guztiek behar bezalako plana izan dezaten da helburua

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Planak burutu duten ikastetxeen kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Planak burutu duten ikastetxeen kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.03 - Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko ere.
Kodea 1.a.03/003

Izena

Ikasleak Interneten euskarazko edukiak aurkitu erabili eta ohitura sortzeko trebatu.

Deskripzioa

Internet tresna moduan hartu behar denez, ikasleak bitarteko hori dela medio euskarazko edukiak aurkitzen eta erabiltzen zaletzea eta trebatzea komeni da. Horretarako inertziak sortuz.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (derrigorrezko bigarren hezkuntza)
* Ikasleak (erdi eta goi mailako ikasketak)
* Ikasleak (lehen hezkuntza)
* Ikasleak (unibertsitate aurrekoak)
Oharrak Eskola agendaren bidez eta orri markatzailearen bidez interneteko helbide interesgarriak kaleeratuko dira.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 560,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Hartzaile-kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Hartzaile-kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.03 - Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko ere.
Kodea 1.a.03/4

Izena

Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiak eta bestelako erakundeek (Europako Batzordeak, Europako Kontseiluak,...) hizkuntzak sustatzeko kudeatzen dituzten programen eta dirulaguntzen berri eman

Deskripzioa

Administrazioek euskara sustatzeko kaleratzen dituzten deialdien jarraipena egitea eta horien berri ikastetxeei ematera interesgarria da. Horretarako, lagungarria izan daiteke Eusko Jaurlaritzako web gunea kontsultatzea (sailetako informazioa, EHAA…).

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
* Eusko Jaurlaritza
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Irakasleak
Oharrak Ikastetxeen bilguneen bitartez zabaltzen eta elkartrukatzen da informazioa.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Teknikarien balorazioa: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Teknikarien balorazioa: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.03 - Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko ere.
Kodea 1.a.03/5

Izena

Ahozko adierazmena indartzeko ekintzak burutzeko laguntza ematea

Deskripzioa

Udalak informazioa emateaz gain, bestelako laguntza eskaini dezake, adibidez, ekintzak burutzeko tokia eta baliabideak (aretoak, soinu ekipamenduak... ). Ahozko adierazmena indartzeko eta lantzeko ekimenetarako Hezkuntza Sailak ikastetxeei dirulaguntza ematen die urtero. Laguntza deialdi horrek Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan ahozko adierazmena indartzeko saioak hartuko ditu kontuan; Eskola-Antzerkigintza, Eskola Bertso-lanketa, Eskola-Kantagintza eta Eskola-Irratigintza. Euskara hutsean edo nagusiki euskaraz prestaturiko ahozko adierazpenaren lanketara mugatzen da laguntza deialdi hau.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (unibertsitate aurrekoak)
Oharrak Urtez urte eskaintza zabaldu nahi da, gero eta jende gehiagorengana iristeko

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 41.400,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Ahozko adierazmena indartzeko antolatutako ekimene: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Ahozko adierazmena indartzeko antolatutako ekimene: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.03 - Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko ere.
Kodea 1.a.03/8

Izena

Irakurzaletasuna bultzatzeko dauden ekimenen berri ematea eta horiek gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak edo laguntza eskaini

Deskripzioa

Helburu horrekin, Eusko Jaurlaritzak badu hainbat programa; besteak beste, Idazleen Elkartearen eskutik gauzatzen den `Idazleak Ikastetxeetan? izeneko ekimena edo `Xagux@rrak, Donatoren tertulia? izeneko kanpaina. Hauen helburu zehatzak honako hauek dira: Ikastetxeetan literatur zaletasuna sustatzea, idazleen eta ikasleen aurrez aurreko harremanak bideratzea, euskal idazleen obren zabalkundea, ikasleen literatur gaitasuna sendotzea teoria praktikarekin lotuz eta, azkenik, idazteari gaur eguneko mundu gero eta teknologikoagoan leku propioa aurkitzea

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
* Eusko Jaurlaritza
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (unibertsitate aurrekoak)
Oharrak Liburutegiarekin plan berezi bat egin nahi da euskaraz irakurtzeko zaletasuna bultzateko eta euskarazko eskaintza kaleratzeko.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 18.813,25 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Euskaraz irakurtzen den liburu kopurua %: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Euskaraz irakurtzen den liburu kopurua %: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.03 - Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko ere.
Kodea 1.a.03/9

Izena

`Euskara Zine Aretoetara? programan parte hartzera animatu eta hori gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak eskaini (zine aretoa, sarrerak merkeagotzeko dirulaguntzak, esku-orriak prestatzea...)

Deskripzioa

Programa honen bidez, ikastetxeei euskarazko filmen inguruko lanketa egiteko aukera ematen zaie. Honekin lortu nahi diren helburuak honako hauek dira: euskal ikasleen zine zaletasuna sustatzea; zinea ikasleen giza eta gizarte balioak bultzatzeko tresna bihurtzea; ikasleak euskarazko zinearen ikusle izaten ohitzea; euskara zine munduan normaltzeko oinarriak jartzen laguntzea eta euskarazko film eskaintza egon dadin, film multzo konplitu baten oinarriak jartzea.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
* Eusko Jaurlaritza
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (unibertsitate aurrekoak)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 2.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Emanaldi eta ikusle-kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Emanaldi eta ikusle-kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.06 - Eskolaz kanpoko erabilera-esparruekin (herria-auzoa-lagunartea-aisia) zubiak egiteko euskara-batzordeak osatu.
Kodea 1.a.06/001

Izena

Helduen Heziketa Iraunkorrean ere euskara ikastea bermatu. ikasketetan euskararen gaia aztertu eta irtenbide egokia eman bertako ikasleek ere euskara ikas dezaten.

Deskripzioa

Arlo horretan ere euskara ikastea bermatu beharra dago, euskara integrazio-faktore izateaz gain lan bila dabilenarendako faktore lagungarria ere izan daitekeelako.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Hezkuntza Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-49
Jasotzaile-mota * Etorkinak
Oharrak Harremanetan gaude Helduentzako Heziketa raunkorreko ikastetxearekin, eta sortzen diren euskara ikasteko taldeen jarraipena egingo da.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Ikasle-kopurua : -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Ikasle-kopurua : -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.06 - Eskolaz kanpoko erabilera-esparruekin (herria-auzoa-lagunartea-aisia) zubiak egiteko euskara-batzordeak osatu.
Kodea 1.a.06/1

Izena

Euskalgintzako taldeak (ikastetxeak, euskaltegiak eta euskalgintza) bilduko dituen egiturak antolatu eta martxan jarri

Deskripzioa

Udalerriko euskararekin lotuta dauden taldeen partaidetzaz gune bateratzaile bat bultzatu behar du udalak, udalak berak, ikastetxeek, euskaltegiek eta herriko elkarteek osatua. Herriko eguneroko bizitzan euskararen presentzia handiagoa lortzea izango litzateke batzorde horren zeregin nagusia. Batzordeak baliabideak optimizatzeari begira, koordinatu egin beharko lituzke, batik bat, aisia, kirola, katekesia, kulturgintza eta familia jarraipenaren inguruko ekintza osagarriak. Esparru horien arteko lotura eta sinergia bilatu beharko ditu batzordeak eta koordinatu ez ezik arlo horietako ekintzak proposatu eta abian jarri beharko lituzke udalak. Betekizunen artean, gazte eta haurren esparruak bereziki lantzea izango da nagusienetariko bat. Eredu honetan biztanle kopurua kontuan izanda, udalek ekintzak dibertsifika ditzakete hartzaile motaren arabera (adin-tramoak, interesak, eta abar). Adibidez, txikientzako pailazoak, gazteentzako zinea, tailerrak helduentzat

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskalgintzako taldeak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-49
Jasotzaile-mota * Familia
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Teknikarien balorazioa: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Teknikarien balorazioa: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.a - Irakaskuntza
Neurria 1.a.06 - Eskolaz kanpoko erabilera-esparruekin (herria-auzoa-lagunartea-aisia) zubiak egiteko euskara-batzordeak osatu.
Kodea 1.a.06/2

Izena

Herriko ikastetxeetan euskararen erabilera sustatu, esperientziak trukatu eta ekimenak optimizatzeko ikastetxe guztietako ordezkarien lotunea sortu

Deskripzioa

Ikastetxeek duten erabateko eragina kontuan izanik, lan berezia egin eta beroien presentzia bermatu. Hau lortzeko, bide bat izan daiteke hitzarmenaren dinamika ezartzea, ikastetxearen borondatea eta inplikazio maila jasota gera dadin. Honen bidez, lortu beharko litzateke udalerri mailan antolatutako ekimenetan ikastetxeetako ikasleek parte hartzea edo, gutxienez, informazioa izatea.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Irakasleak
Oharrak Oso ondo funtzionatzen duen bilgunea da. Ikastetxe guztiek hartzen dute parte.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Egindako plana eta betetze-maila: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Egindako plana eta betetze-maila: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.b - Euskalduntze-alfabetatzea
Neurria 1.b.01 - Euskalduntze-alfabetatzeko ekintzabideak erabileraren ingurukoekin uztartu, eta arreta berezia jarri euskararen bizitasun etnolinguistikoa indartzeko ezinbestekoak diren gune geografikoetan, giza taldeetan eta gizarte-eremuetan, horiei lehentasun osoa eskainiz, ahalik eta eperik laburrenean, hizketarako gai diren euskaldunak lortzeko. Horretara heltzeko, efektu biderkatzailea izan dezaketen giza taldeak identifikatu behar dira, helburu zehatzei erantzuteko ikastaroak antolatu eta hasierako mailatik bukaerarainoko ikasketa-prozesu osoa hitzartu gizarteko hainbat eragile eta talderekin.
Kodea 1.b.01/001

Izena

Eragin biderkatzailea duten gizarte-funtzioetako langileendako ikastaro bereziak.

Deskripzioa

Ikastaro mota bi gaitasunaren arabera: euskara dakitenendako funtzionalki trebatzeko eta, euskarik ez dakitenendako, euskalduntze funtzionala.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskaltegia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 15-64
Jasotzaile-mota * Euskara-ikasleak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 5.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jarritako ikastaro eta ikasle kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jarritako ikastaro eta ikasle kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.b - Euskalduntze-alfabetatzea
Neurria 1.b.01 - Euskalduntze-alfabetatzeko ekintzabideak erabileraren ingurukoekin uztartu, eta arreta berezia jarri euskararen bizitasun etnolinguistikoa indartzeko ezinbestekoak diren gune geografikoetan, giza taldeetan eta gizarte-eremuetan, horiei lehentasun osoa eskainiz, ahalik eta eperik laburrenean, hizketarako gai diren euskaldunak lortzeko. Horretara heltzeko, efektu biderkatzailea izan dezaketen giza taldeak identifikatu behar dira, helburu zehatzei erantzuteko ikastaroak antolatu eta hasierako mailatik bukaerarainoko ikasketa-prozesu osoa hitzartu gizarteko hainbat eragile eta talderekin.
Kodea 1.b.01/1

Izena

Kasuan kasuko eragile eta taldeak identifikatu jarduera esparruka eta horren arabera ikastaroen eskaintza bideratu

Deskripzioa

Udalerri bakoitzean euskalduntze-alfabetatze ahaleginean parte hartzearen alde dauden taldeak identifikatu behar dira. Talde horiek berebiziko garrantzia eta eragina dute gizartean; horregatik, horien inplikazioa lortzea funtsezko gauza da eta euskara ikastearen garrantziaz ohartarazi beharko dira. Gainera, era horretara, errazago antola daitezke lanbidez, ordutegiz eta edukiz homogeneoak diren taldeak. Talde bakoitzari modulu bereziak eskaini beharko zaizkio bere beharren arabera HABErekin elkarlanean. Jarduera esparru hauek gizartean duten eragina dela eta bide egokia izan daiteke euskararen sustapenerako. Sektore hauek lehentasuna izan beharko dute antolatzen diren ikastaroetan, eta beraz, erreserbak gordeko zaizkie talde berezitu hauei. Eredu honetan udal bakarra da euskaltegirik ez duena, eta beraz, eskaintza zabala dela esan daiteke. Egitura hau ez duen herriak, beste euskaltegi batzuekin hitzartu beharko ditu ikastaroaren baldintzak, aukerak, sektore berezituentzako erreserbak, eta abar.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Ekonomia Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskaltegia
* HABE
* Merkatal elkarteak
* Enpresa elkartea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 15-64
Jasotzaile-mota * Etorkinak
* Gurasoak
* Haur zaintzaileak
* Ostalariak
* Tabernariak
Oharrak Kanpaina bereziak egingo dira guraso, gaztetxo, dendari, ostalari eta etorkinei zuzenduak

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Antolatutako ikastaroen eta taldeen kopurua; ikasl: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Antolatutako ikastaroen eta taldeen kopurua; ikasl: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.b - Euskalduntze-alfabetatzea
Neurria 1.b.01 - Euskalduntze-alfabetatzeko ekintzabideak erabileraren ingurukoekin uztartu, eta arreta berezia jarri euskararen bizitasun etnolinguistikoa indartzeko ezinbestekoak diren gune geografikoetan, giza taldeetan eta gizarte-eremuetan, horiei lehentasun osoa eskainiz, ahalik eta eperik laburrenean, hizketarako gai diren euskaldunak lortzeko. Horretara heltzeko, efektu biderkatzailea izan dezaketen giza taldeak identifikatu behar dira, helburu zehatzei erantzuteko ikastaroak antolatu eta hasierako mailatik bukaerarainoko ikasketa-prozesu osoa hitzartu gizarteko hainbat eragile eta talderekin.
Kodea 1.b.01/002

Izena

Atzerritarrak erakartzeko eskaintza egokitua prestatu.

Deskripzioa

Argumentu instrumentalak eta entegraziorakoak erabiliz, beka-sistema berezia eskaini eta eskolumeen bidearen bitartez saiatu eurengana heltzen.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Hezkuntza Saila
* Gizarte Ongizate Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskaltegia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Erdaraz
Jasotzailearen adina 20-44
Jasotzaile-mota * Etorkinak
Oharrak Ahalegin berezia egingo da eskolaratutako umeen bitartez guraso etorkinengana iristeko

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jarritako ikastaro eta ikasle kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jarritako ikastaro eta ikasle kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.b - Euskalduntze-alfabetatzea
Neurria 1.b.01 - Euskalduntze-alfabetatzeko ekintzabideak erabileraren ingurukoekin uztartu, eta arreta berezia jarri euskararen bizitasun etnolinguistikoa indartzeko ezinbestekoak diren gune geografikoetan, giza taldeetan eta gizarte-eremuetan, horiei lehentasun osoa eskainiz, ahalik eta eperik laburrenean, hizketarako gai diren euskaldunak lortzeko. Horretara heltzeko, efektu biderkatzailea izan dezaketen giza taldeak identifikatu behar dira, helburu zehatzei erantzuteko ikastaroak antolatu eta hasierako mailatik bukaerarainoko ikasketa-prozesu osoa hitzartu gizarteko hainbat eragile eta talderekin.
Kodea 1.b.01/2

Izena

Euskaltegiekin batera ekintzak jarri abian, ikasleei euskara sendotzeko: topaguneak, jardunaldiak, udarako barnetegiak, murgiltze ekintzak...

Deskripzioa

Euskaltegietan dabiltzan ikasleei euskara ikasteko egiten duten ahaleginaren emaitzak ikusteko aukera eman behar zaie. Hori lortu ahal izateko, garrantzi handia du irakaskuntza prozesuarekin batera doazen ekintzak antolatzeak, ahalegin horrek merezi duela ikus dezaten eta, bide batez, praktika dezaten. Alde horretatik, aipamen berezia mereziko lukete, agian, udarako barnetegiek, eragin handia izan baitezakete euskalduntzen ari diren pertsona askorengan.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
* Udal Euskaltegia
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskaltegia
* Aisialdia
* Kulturgintza
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 15-
Jasotzaile-mota * Euskara-ikasleak
* Euskara-irakasleak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 244.427,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jartzen diren ekintzen kopurua eta partehart: -
* Egitasmo-kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jartzen diren ekintzen kopurua eta partehart: -
* Egitasmo-kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.b - Euskalduntze-alfabetatzea
Neurria 1.b.01 - Euskalduntze-alfabetatzeko ekintzabideak erabileraren ingurukoekin uztartu, eta arreta berezia jarri euskararen bizitasun etnolinguistikoa indartzeko ezinbestekoak diren gune geografikoetan, giza taldeetan eta gizarte-eremuetan, horiei lehentasun osoa eskainiz, ahalik eta eperik laburrenean, hizketarako gai diren euskaldunak lortzeko. Horretara heltzeko, efektu biderkatzailea izan dezaketen giza taldeak identifikatu behar dira, helburu zehatzei erantzuteko ikastaroak antolatu eta hasierako mailatik bukaerarainoko ikasketa-prozesu osoa hitzartu gizarteko hainbat eragile eta talderekin.
Kodea 1.b.01/003

Izena

Euskaltegietako ikasleak prestatu Interneteko euskarazko edukiak aurkitzen eta erabiltzen.

Deskripzioa

Interneten dauden euskarazko edukiak ezagutu eta bilatzeko ikasleak gaitu beharra da gero horiek erabil ditzaten eta hori Euskaltegietan egin liteke.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Udal Euskaltegia
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 15-
Jasotzaile-mota * Euskara-ikasleak
Oharrak Orri markatzailea kaleratzen da euskaltegi bien artean interneteko helbide interesgarriekin.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Hartzaile-kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Hartzaile-kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.b - Euskalduntze-alfabetatzea
Neurria 1.b.01 - Euskalduntze-alfabetatzeko ekintzabideak erabileraren ingurukoekin uztartu, eta arreta berezia jarri euskararen bizitasun etnolinguistikoa indartzeko ezinbestekoak diren gune geografikoetan, giza taldeetan eta gizarte-eremuetan, horiei lehentasun osoa eskainiz, ahalik eta eperik laburrenean, hizketarako gai diren euskaldunak lortzeko. Horretara heltzeko, efektu biderkatzailea izan dezaketen giza taldeak identifikatu behar dira, helburu zehatzei erantzuteko ikastaroak antolatu eta hasierako mailatik bukaerarainoko ikasketa-prozesu osoa hitzartu gizarteko hainbat eragile eta talderekin.
Kodea 1.b.01/4

Izena

Herritarren artean euskara ikastearen garrantziaz sentsibilizatzeko eta herrian euskara ikasteko dauden aukeren berri ematea

Deskripzioa

Udalak sentsibilizazioa eta informazioa landu behar du, euskara ikastearen garrantzia azaltzeko eta herrian dauden aukeren berri emateko. Horretarako, udalak euskaltegiarekin batera hainbat ekimen bultza dezake: matrikulazio garaian iragarkiak herriko edo eskualdeko komunikabideetan, herrian banatzeko esku-orria, `ikaslearen txartela? (matrikulatzen denari ematen zaion txartela, eta horrekin, adibidez, udalak antolatzen dituen ekitaldietara joateko doaneko sarrerak edo deskontuak...). Bestalde, bada giza talde bat, euskara guztiz menderatzen ez duen arren, ulermen maila altua duena eta hizketarako zailtasunak dituena. Talde hau, epe laburrean iritsi daiteke euskara erabat menderatzera, txikia baita horretarako egin beharreko ahalegina. Beraz udalak, euskara ikastearen garrantziaz sentsibilizatu beharko du kolektibo hau eta herrian euskara ikasteko dauden aukeren berri eman epe laburrean euskaldunen taldera barneratu daitezen hauek ere.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskaltegia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak Euskaltegi bakoitzak egiten duen matrikulazio kanpainaz aparte, euskaltegi biek batera udalaren laguntzarekin elkarlanean hainbat egitesmotarako kanpaina bereziak egingo dituzte: ate irekin eguna, publizitatea...

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Egindako sentsibilizazio-ekintzen kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Egindako sentsibilizazio-ekintzen kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.b - Euskalduntze-alfabetatzea
Neurria 1.b.01 - Euskalduntze-alfabetatzeko ekintzabideak erabileraren ingurukoekin uztartu, eta arreta berezia jarri euskararen bizitasun etnolinguistikoa indartzeko ezinbestekoak diren gune geografikoetan, giza taldeetan eta gizarte-eremuetan, horiei lehentasun osoa eskainiz, ahalik eta eperik laburrenean, hizketarako gai diren euskaldunak lortzeko. Horretara heltzeko, efektu biderkatzailea izan dezaketen giza taldeak identifikatu behar dira, helburu zehatzei erantzuteko ikastaroak antolatu eta hasierako mailatik bukaerarainoko ikasketa-prozesu osoa hitzartu gizarteko hainbat eragile eta talderekin.
Kodea 1.b.01/005

Izena

Autoikaskuntzarako programa sustatu herritarren artean.

Deskripzioa

Euskaltegi biek dauzkatenez autoikaskuntza gela eta programak, horien sustapen-lana egitea komeni da.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 15-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak Matrikulazio kanpainetan, ate irekien egunean eta euskaltegietan izena emateko egiten diren jardueretan ahalegin berezia egingo da autoikaskuntza bultzatzeko.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Ikasle-kopurua : -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Ikasle-kopurua : -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.c - Familia
Neurria 1.c.01 - Euskararen familia bidezko jarraipenari ekiteko, bi gune nagusitan egin behar da indar: gazteengan, bikote-hizkuntza finkatzeari begira, eta familia osatu berriengan, haurraren lehen hizkuntza ziurtatzeari begira. Horretarako, jarraipenean zuzeneko eragina (gurasoak, gurasogaiak, haurrak) nahiz zeharkakoa (haurtzaindegiak, zaindariak, ...) dutenak sentiberatzeko eta eskolaratzeko ekintzak behar dira; halaber, euskaraz egiteko zerbitzuak, guneak eta aukerak eskaini behar zaizkie, xede-talde bakoitzari mezu eta ekintza zehatzak proposatuz.
Kodea 1.c.01/2

Izena

Euskararen erabilera ardatz nagusitzat izango duten guneak eratu

Deskripzioa

Udalak lagundu egin beharko luke, familiarentzat euskaraz egiteko aukerak eskainiz. Denbora libreko ekimenak egokiak dira horretarako, baina familia osoak erabilgarri izango dituen guneak antolatu beharko lirateke: kaleko euskara dinamizatzailearen figura zabaldu eta euskaraz mintzatzeko lokalak egokitu eta hornitu, esate baterako. Guneak eratzeaz gain beharrezkoa da horiek edukiz betetzea. Horrela, aisialdian familia modu konpartituan garatzeko ekintzak bultzatu behar dira: irteerak asteburuetan, antzerkia, zine-emanaldiak, erakusketak…

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Aisialdia
* Ikastetxea
* Euskalgintzako taldeak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 0-44
Jasotzaile-mota * Familia
Oharrak Familia giroan euskara erabiltzeko ohitura sortzeko gero eta ekimen gehiago burutu nahi dira: zapatuetako tailerrak, familia berbalaguna, familientzako irteerak...

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 1.800,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Teknikarien balorazioa: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Teknikarien balorazioa: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.c - Familia
Neurria 1.c.01 - Euskararen familia bidezko jarraipenari ekiteko, bi gune nagusitan egin behar da indar: gazteengan, bikote-hizkuntza finkatzeari begira, eta familia osatu berriengan, haurraren lehen hizkuntza ziurtatzeari begira. Horretarako, jarraipenean zuzeneko eragina (gurasoak, gurasogaiak, haurrak) nahiz zeharkakoa (haurtzaindegiak, zaindariak, ...) dutenak sentiberatzeko eta eskolaratzeko ekintzak behar dira; halaber, euskaraz egiteko zerbitzuak, guneak eta aukerak eskaini behar zaizkie, xede-talde bakoitzari mezu eta ekintza zehatzak proposatuz.
Kodea 1.c.01/4

Izena

Derrigorrezko ez den ikastaldian (0-3 urte) euskarazko haurtzaindegiak edo haur-eskolak eskaini eta daudenetan bermatu.

Deskripzioa

Udalaren eskumenen artean haurtzaindegia dago. Horrez gain, Haurtzaindegi pribatuarekin hitzarmena dagoenez, hizkuntza irizpideak ezarri. Zerbitzu horrek berez duen garrantziaz gain, kontuan hartu behar da adin horretako haurrekin euskara erabiltzeak izan dezakeen garrantzia eta eragina. Are gehiago, aintzat hartu behar dugu herriko haur askorentzat haurtzaindegian gauzatuko dela euskararekin izango duten lehenengo harremana, eta askotan, adin horretan, bakarra.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Hezkuntza Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Haurtzaindegia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 0-4
Jasotzaile-mota * Familia
Oharrak Eskaintzen duten zerbitzuari buruzko jarraipena egingo da, eta familiekin harremanak estutuko dira, euren beharren eta interesen berri izaeko.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Matrikulatutako haur kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Matrikulatutako haur kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.c - Familia
Neurria 1.c.01 - Euskararen familia bidezko jarraipenari ekiteko, bi gune nagusitan egin behar da indar: gazteengan, bikote-hizkuntza finkatzeari begira, eta familia osatu berriengan, haurraren lehen hizkuntza ziurtatzeari begira. Horretarako, jarraipenean zuzeneko eragina (gurasoak, gurasogaiak, haurrak) nahiz zeharkakoa (haurtzaindegiak, zaindariak, ...) dutenak sentiberatzeko eta eskolaratzeko ekintzak behar dira; halaber, euskaraz egiteko zerbitzuak, guneak eta aukerak eskaini behar zaizkie, xede-talde bakoitzari mezu eta ekintza zehatzak proposatuz.
Kodea 1.c.01/6

Izena

Familia osatu berria duten bikote erdi-euskaldunak euskalduntzeko ikastaroak eta erabilera sustatzeari begirako jarduerak

Deskripzioa

Familia osatu berria duten bikote erdi-euskaldunei begira, euskalduntzeko ikastaroen eskaintzaren berri emateaz gain, ekintzak antolatu ditzake udalak euskaltegiarekin batera: ipuin-kontalariak, euskarazko jolasen ikastaroa, erakusketa, merkatuan haurrentzako dauden euskarazko produktuen zabalkundea, irteerak… Euskara arrotza ez zaien kasuetan eta jarrera positiboa denean, ahalegin berezia egin behar da pertsona hauen euskara maila hobetzeko. Ahalik eta kanpaina pertsonalizatuenak antolatu beharko lirateke.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 25-39
Jasotzaile-mota * Familia
Oharrak Umea erregistratzean, guraso moduan hizkuntzari dagokionean nola jokatu azaltzen duen diptikoa jasoko dute. LApiko txiki kanta eta joko bilduma ere jasoko dute.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Hartzaile-kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Hartzaile-kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.c - Familia
Neurria 1.c.01 - Euskararen familia bidezko jarraipenari ekiteko, bi gune nagusitan egin behar da indar: gazteengan, bikote-hizkuntza finkatzeari begira, eta familia osatu berriengan, haurraren lehen hizkuntza ziurtatzeari begira. Horretarako, jarraipenean zuzeneko eragina (gurasoak, gurasogaiak, haurrak) nahiz zeharkakoa (haurtzaindegiak, zaindariak, ...) dutenak sentiberatzeko eta eskolaratzeko ekintzak behar dira; halaber, euskaraz egiteko zerbitzuak, guneak eta aukerak eskaini behar zaizkie, xede-talde bakoitzari mezu eta ekintza zehatzak proposatuz.
Kodea 1.c.01/8

Izena

Familia osatu berria duten bikote erdaldunak euskalduntzeko eta sentsibilizatzeko jarduerak

Deskripzioa

Familia osatu berriaren bi kideak erdaldun soilak direnean, sentsibilizazioaren arloan egin beharko litzateke lana, hasieran, seme-alabak dituztenean euskarazko hezkuntza ereduetara eraman ditzaten. Horrez gainera, familia kide horien inplikazio pertsonala bilatzea ere helburutzat hartu beharko litzateke.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskaltegia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 25-39
Jasotzaile-mota * Gurasoak
Oharrak Matrona eta pediatren kontsulten bitartez banatuko den diptikoa kaleratu nahi da, umeen lehen urteetan hizkuntzari dagokionean gurasoek nola jokatu jakin dezaten.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * izandako harrera: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * izandako harrera: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.c - Familia
Neurria 1.c.01 - Euskararen familia bidezko jarraipenari ekiteko, bi gune nagusitan egin behar da indar: gazteengan, bikote-hizkuntza finkatzeari begira, eta familia osatu berriengan, haurraren lehen hizkuntza ziurtatzeari begira. Horretarako, jarraipenean zuzeneko eragina (gurasoak, gurasogaiak, haurrak) nahiz zeharkakoa (haurtzaindegiak, zaindariak, ...) dutenak sentiberatzeko eta eskolaratzeko ekintzak behar dira; halaber, euskaraz egiteko zerbitzuak, guneak eta aukerak eskaini behar zaizkie, xede-talde bakoitzari mezu eta ekintza zehatzak proposatuz.
Kodea 1.c.01/9

Izena

Familiaren esparru honendako ekintza plana prestatu eta onartu

Deskripzioa

Aipatutako jarduera eta ekintzak globalitatean hartuko dituen plan orokorra behar da, ekintzak eta arloko agenteen zereginak finkatuz.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskaltegia
* Ikastetxea
* Euskara-elkartea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 0-39
Jasotzaile-mota * Familia
Oharrak Gurasoen bilgunearen bitartez bideratu nahi da.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Egitasmo-kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Egitasmo-kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.c - Familia
Neurria 1.c.01 - Euskararen familia bidezko jarraipenari ekiteko, bi gune nagusitan egin behar da indar: gazteengan, bikote-hizkuntza finkatzeari begira, eta familia osatu berriengan, haurraren lehen hizkuntza ziurtatzeari begira. Horretarako, jarraipenean zuzeneko eragina (gurasoak, gurasogaiak, haurrak) nahiz zeharkakoa (haurtzaindegiak, zaindariak, ...) dutenak sentiberatzeko eta eskolaratzeko ekintzak behar dira; halaber, euskaraz egiteko zerbitzuak, guneak eta aukerak eskaini behar zaizkie, xede-talde bakoitzari mezu eta ekintza zehatzak proposatuz.
Kodea 1.c.01/10

Izena

Haurrentzako zerbitzuak kudeatzen dituztenekin hitzarmenak sinatu euskararen erabilera egokia bermatzeko

Deskripzioa

Haurrentzako zerbitzuak (urtebetetze-festetarako pailazoak, gabonetako parkeak, Txiki-parkeak, etxe komertzialetako jarduerak…) kudeatzen dituztenekin hitzarmenak sinatu, hizkuntza-paisaia egokitzeko, begirale edo/eta zaindari euskaldunak kontratatzeko edo erdaldunak euskalduntzeko, hau da, euskararen erabilera egokia bermatzeko.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 5-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (unibertsitate aurrekoak)
Oharrak Ume eta gaztetxoei bideratutako eskaintzan irizpideak ezarrita daude, eta gehienetan betetzen dira.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Teknikarien balorazioa: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Teknikarien balorazioa: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 1 - Euskara ondorengoetaratzea
Esparrua 1.c - Familia
Neurria 1.c.01 - Euskararen familia bidezko jarraipenari ekiteko, bi gune nagusitan egin behar da indar: gazteengan, bikote-hizkuntza finkatzeari begira, eta familia osatu berriengan, haurraren lehen hizkuntza ziurtatzeari begira. Horretarako, jarraipenean zuzeneko eragina (gurasoak, gurasogaiak, haurrak) nahiz zeharkakoa (haurtzaindegiak, zaindariak, ...) dutenak sentiberatzeko eta eskolaratzeko ekintzak behar dira; halaber, euskaraz egiteko zerbitzuak, guneak eta aukerak eskaini behar zaizkie, xede-talde bakoitzari mezu eta ekintza zehatzak proposatuz.
Kodea 1.c.01/12

Izena

Haur jaioberrien gurasoentzat euskararekiko sentiberatzeko egitasmoak (bildumak: ipuinak, kantuak,...)

Deskripzioa

Euskararen jarraipena familia sortzen den unetik bermatzen lagunduko dituzten baliabideak eskaintzea beharrezkoa da. Horrela, gurasoek haurrarekin duten lehenengo komunikazio jarduerak euskaraz izateko laguntza eskaini behar da.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskaltegia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 25-39
Jasotzaile-mota * Gurasoak
Oharrak Eskuliburuak, diptikoak, iraksleen gomendioak eta abar jasoko dituzte.

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Burutzen diren egitasmoen kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Burutzen diren egitasmoen kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.01 - Euskara administrazioaren zerbitzu-hizkuntza izango dela bermatu, batik bat osasun-zerbitzuetan, herrizaingo-zerbitzuetan eta justizia-administrazioan. Era berean, lan-hizkuntza ere izan dadin egitasmoak abian jarri. Estatuko administrazioko erakundeetan eta, bereziki, Justiziakoetan ere euskararen erabilera sustatzeko plangintza zehatzak martxan jarri.
Kodea 2.a.01/001

Izena

Udalak sortzen dituen interneteko zerbitzuetan hizkuntza aukeretan euskara lehenetsi.

Deskripzioa

Internet bidez eskainiko diren zerbitzueko lehen pantailak euskaraz agertzeak hainbat jende eramango du euskaraz egitera euren gestioak eta ez dakitenek edo nahi ez dutenek erdarazko orrian sartuko dira.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Informatika Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 10-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Prestatutako zerbitzu eta hizkuntza aukerak: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Prestatutako zerbitzu eta hizkuntza aukerak: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.01 - Euskara administrazioaren zerbitzu-hizkuntza izango dela bermatu, batik bat osasun-zerbitzuetan, herrizaingo-zerbitzuetan eta justizia-administrazioan. Era berean, lan-hizkuntza ere izan dadin egitasmoak abian jarri. Estatuko administrazioko erakundeetan eta, bereziki, Justiziakoetan ere euskararen erabilera sustatzeko plangintza zehatzak martxan jarri.
Kodea 2.a.01/1

Izena

Agintariak ere programa hauetan inplikatu

Deskripzioa

Langileak euskalduntzeko prozesuan sartu behar dira. Hala ere, politikarien laguntza ere beharrezkoa da, konplizitate mailan besterik ez bada ere. Horrela, agintari politikoek bideratu beharko dute sail ezberdinetan euskararen presentzia handiagoa izatea, azken finean beraiek baitira arduradunak. Era berean, erdaldunei euskalduntze-prozesuan sartzeko animatu egin behar da eta euskara ikasteko dauden aukerei buruzko informazioa eman. Sarritan gertatzen da sail bateko arduradun politikoak euskara ez jakiteak arras baldintzatzen duela sail horretarako lan hizkuntza, azkenean dena gaztelaniaz eman behar baitzaio. Beraz, arduradun politikoaren jarrera erabakigarria izan daiteke arlo honetan.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskaltegia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 25-64
Jasotzaile-mota * Zinegotziak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 2.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Eskabide-kopurua : -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Eskabide-kopurua : -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.01 - Euskara administrazioaren zerbitzu-hizkuntza izango dela bermatu, batik bat osasun-zerbitzuetan, herrizaingo-zerbitzuetan eta justizia-administrazioan. Era berean, lan-hizkuntza ere izan dadin egitasmoak abian jarri. Estatuko administrazioko erakundeetan eta, bereziki, Justiziakoetan ere euskararen erabilera sustatzeko plangintza zehatzak martxan jarri.
Kodea 2.a.01/002

Izena

Eibar eskualdeburua izanik, beste administrazioetako egitasmoen berri izan eta koordinatu

Deskripzioa

Hiritarrei zerbitzu egokiak eman eta optimizazioari begira komenigarria da Eibarren eta eskualde osorako diharduten administrazioetako berri izan, eta koordinatzea

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Zerbitzutako langileak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Sortutako gunea eta trukatutako informazioa: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Sortutako gunea eta trukatutako informazioa: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.01 - Euskara administrazioaren zerbitzu-hizkuntza izango dela bermatu, batik bat osasun-zerbitzuetan, herrizaingo-zerbitzuetan eta justizia-administrazioan. Era berean, lan-hizkuntza ere izan dadin egitasmoak abian jarri. Estatuko administrazioko erakundeetan eta, bereziki, Justiziakoetan ere euskararen erabilera sustatzeko plangintza zehatzak martxan jarri.
Kodea 2.a.01/2

Izena

Dirulaguntzak banatzeko deialdietan hizkuntza-irizpideak ezarri

Deskripzioa

Udalerrietako hainbat erakunde eta eragilek udalaren dirulaguntzak jasotzen dituzte beren zereginak egiteko. Komenigarria litzateke dirulaguntza hauek emateko ere hizkuntza-irizpideak ezartzea. Era berean, gauza ona litzateke udaleko zerbitzu guztiek ere irizpide hauek kontuan izatea eta beti ere irizpide finkoak izatea. Gutxieneko hizkuntza-irizpide gisa, dirulaguntza deialdi guztietan diruz lagundutako programa edo jardueraren ondorioz sortutako materialetan, egitarauetan, karteletan, testuetan, komunikazioetan eta agirietan euskara ere erabili beharra ezar daiteke. Hizkuntza merezimendu gisa baloratzeko, dirulaguntza esleitzeko balorazio-irizpideen artean euskararen erabilerarena egon behar du, irizpide horren kuantifikazioa portzentajeetan jarrita, gainerako balorazio irizpideen modu berean. Bestalde, ezarritako irizpideen jarraipena egiteko bideak abian jartzea ere komeni da.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Sail guztiak
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
Et
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Hizkuntza-irizpideak ezarritako deialdien kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Hizkuntza-irizpideak ezarritako deialdien kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.01 - Euskara administrazioaren zerbitzu-hizkuntza izango dela bermatu, batik bat osasun-zerbitzuetan, herrizaingo-zerbitzuetan eta justizia-administrazioan. Era berean, lan-hizkuntza ere izan dadin egitasmoak abian jarri. Estatuko administrazioko erakundeetan eta, bereziki, Justiziakoetan ere euskararen erabilera sustatzeko plangintza zehatzak martxan jarri.
Kodea 2.a.01/3

Izena

Euskaraz lan egiteko langileak behar dituen baliabideak eskaini

Deskripzioa

Herritarrei zerbitzua euskaraz eskaintzeko eta euskara ere lan hizkuntza izan dadin, oso garrantzitsua da euskararen inguruko lan tresnak eskura izatea, bertako sorkuntzan euskarari dagokion lekua emateko. Horretarako, langileei dauden baliabideen berri eman behar zaie eta baliabide horiek erabiltzeko laguntza eskaini behar zaie. Horrela, interneten dauden baliabideak langileen eskura jarri behar dira. Besteak beste, www.euskadi.net/euskara helbidean hiztegiak, zuzentzaile ortografikoa, Euskalterm banku terminologikorako sarbidea eskuragarri daude; www.ivap.es helbidean, berriz, agirien ereduak, administrazioko hizkerari buruzko argibideak eta bestelakoak aurkituko ditu langileak.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskaltegia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Udal langileak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Zabaldutako materiala eta langileen tresna horiez: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Zabaldutako materiala eta langileen tresna horiez: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.01 - Euskara administrazioaren zerbitzu-hizkuntza izango dela bermatu, batik bat osasun-zerbitzuetan, herrizaingo-zerbitzuetan eta justizia-administrazioan. Era berean, lan-hizkuntza ere izan dadin egitasmoak abian jarri. Estatuko administrazioko erakundeetan eta, bereziki, Justiziakoetan ere euskararen erabilera sustatzeko plangintza zehatzak martxan jarri.
Kodea 2.a.01/4

Izena

Euskaldun ororengana iristeko Komunikazio Plana osatu eta horren betetze mailaren jarraipena egin.

Deskripzioa

Oso garrantzitsua da, administrazioak euskara sustatzearen alde egiten dituen ekintzak ezagutaraztea eta dagoen eskaintzaren berri herritarrei jakinaraztea. Horretarako, udalak komunikazio plan bat egituratu beharko du, bertan definitu beharko duelarik, besteak beste, zein mezu igorriko den, nola eta zein bide erabiliaz, eta abar.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 15-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 3.500,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Ezagutarazteko ekintzen kopurua eta ezagutarazitak: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Ezagutarazteko ekintzen kopurua eta ezagutarazitak: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.01 - Euskara administrazioaren zerbitzu-hizkuntza izango dela bermatu, batik bat osasun-zerbitzuetan, herrizaingo-zerbitzuetan eta justizia-administrazioan. Era berean, lan-hizkuntza ere izan dadin egitasmoak abian jarri. Estatuko administrazioko erakundeetan eta, bereziki, Justiziakoetan ere euskararen erabilera sustatzeko plangintza zehatzak martxan jarri.
Kodea 2.a.01/5

Izena

Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko plana taxutu, onartu eta garatu

Deskripzioa

Legez, 86/1997 Dekretuak dioenez, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartu beharra dago. Ekintza honen helburua euskararen ezaguera zein zerbitzutan eta zein mailatan behar den jakinaraztea da. Jaurlaritzaren Kontseiluaren akordioak definitzen du prozesu honen helburua eta eman beharreko pausoak. Indizea %25etik %45era bitartekoa den kasuetan, akordioan finkatzen den modura, administratuari zerbitzua euskaraz eskaini beharko zaio bai ahoz, bai idatziz eta, horretarako, jendarreko administrazio atal elebidunak ezarriaz. Era berean, administrazio atal elebidunak ezarriko dira gizarte izaerako ataletan eta, pixkanaka, erakundeak euskararen erabilera normalizatzeko duen planean horrela ezarrita badago, euskara erabiltzeko mikroplanak egin beharko dira maila orokorreko administrazio ataletan ere. Dena den, badira udalerri batzuk B2 ereduan %45-%70 artean dutenak indizea. Hauetan, aurrekoa betetzeaz gain, administrazio atal elebidunak jarriko dira izaera orokorreko ataletan.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Alkatetza
* Gobernu Batzordea
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Udal langileak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 15.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Planean adostutakoaren betetze-maila: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Planean adostutakoaren betetze-maila: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.01 - Euskara administrazioaren zerbitzu-hizkuntza izango dela bermatu, batik bat osasun-zerbitzuetan, herrizaingo-zerbitzuetan eta justizia-administrazioan. Era berean, lan-hizkuntza ere izan dadin egitasmoak abian jarri. Estatuko administrazioko erakundeetan eta, bereziki, Justiziakoetan ere euskararen erabilera sustatzeko plangintza zehatzak martxan jarri.
Kodea 2.a.01/9

Izena

Udalak egiten dituen langileen kontratazio berrietan hizkuntza-irizpideak ezarri

Deskripzioa

Langileak kontratatzerakoan, lanpostuak ezarrita duen hizkuntza-eskakizuna betetzen dela bermatu behar da; kontratuaren xedea betetzeak erabiltzaileekin edo publikoarekin orokorrean zuzeneko harremana izatea badakar, administrazioak bermatu beharko du zerbitzuaren erabiltzaileak hautatutako hizkuntza ofizialean aritu ahal izatea. Horrela, kontratatzen den langilea udaleko lanpostu zerrendan ez dagoen lanpostu baterako edo zerbitzu berezia eskainrtzeko baldin bada (aldi baterako kontratatua, adibidez), gainontzeko zerbitzuekin egiten den bezala, hizkuntza irizpideak zehaztu behar dira.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Gobernu Batzordea
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Udal langileak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Hizkuntza-irizpideak finkatutako kontratuen kopuru: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Hizkuntza-irizpideak finkatutako kontratuen kopuru: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.01 - Euskara administrazioaren zerbitzu-hizkuntza izango dela bermatu, batik bat osasun-zerbitzuetan, herrizaingo-zerbitzuetan eta justizia-administrazioan. Era berean, lan-hizkuntza ere izan dadin egitasmoak abian jarri. Estatuko administrazioko erakundeetan eta, bereziki, Justiziakoetan ere euskararen erabilera sustatzeko plangintza zehatzak martxan jarri.
Kodea 2.a.01/10

Izena

Udalak egiten dituen zerbitzu publikoen kudeaketarako kontratuetan hizkuntza-irizpideak ezarri

Deskripzioa

Zerbitzua kudeatzen duen enpresak erabiltzaileak hautatutako hizkuntza ofiziala erabili ahal izatea bermatuko du. Horretarako, Administrazioa Klausula Partikularren pleguetan, honako baldintza hauek txerta daitezke: 1.- Kontratistak herritarren hizkuntza-eskubideak betez egin beharko du kontratuaren xede den zerbitzua. 2.- Kontratistak euskaraz eta gaztelaniaz egin beharko ditu inprimakiak, abisuak eta publikoarentzako jakinarazpen guztiak. 3.- Betebehar horiek bete ezean edo baldintza teknikoen pleguan eskatutako hizkuntza-gaikuntzadun langileak jarri ezean dagokion zerbitzua betetzeko kalte-ordainak ordaindu beharra ekarriko du eta, hala badagokio, kontratua deuseztatzea. Bestetik, zerbitzu publikoen kudeaketarako kontratuen baldintza teknikoen pleguetan, honako hizkuntz irizpideok txerta daitezke: a) esleipena jaso duenak zerbitzua euskaraz nahiz gaztelaniaz eskaintzeko konpromisoa hartuko du; b) Horrek ekarriko du errotulazioa, oharrak, seinalizazioak eta gainerako ekintzak euskaraz eta gaztelaniaz egin beharra.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Gobernu Batzordea
* Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Zerbitzutako langileak (Besterik)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Hizkuntza-irizpideak finkatutako kontratuen kopuru: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Hizkuntza-irizpideak finkatutako kontratuen kopuru: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.01 - Euskara administrazioaren zerbitzu-hizkuntza izango dela bermatu, batik bat osasun-zerbitzuetan, herrizaingo-zerbitzuetan eta justizia-administrazioan. Era berean, lan-hizkuntza ere izan dadin egitasmoak abian jarri. Estatuko administrazioko erakundeetan eta, bereziki, Justiziakoetan ere euskararen erabilera sustatzeko plangintza zehatzak martxan jarri.
Kodea 2.a.01/12

Izena

Euskara zerbitzuaren eginkizunaren arabera baliabideen beharrak neurtu

Deskripzioa

Udaleko Euskara Zerbitzuak euskararen inguruko ekimena koordinatu, antolatu eta zuzendu behar du. Dena dela, lanaren esparruak zehaztu behar dira, eta zerbitzu horrek izan behar dituen helburu eta baliabideak definitu. Zerbitzu horren betebeharren artean egongo litzateke, besteren artean, barne plangintzak prestatzea, eta baita udalerrian euskararen sustapenerako ekimenak burutzea ere.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Giza baliabideak
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Udal langileak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Eskura dituen baliabideak: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Eskura dituen baliabideak: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.04 - Herri-administrazioetan (bereziki udal eta eskualdeetan) euskararen erabilera normalizatzeko plangintzak gauzatu. Horretarako, euskara-zerbitzuak sendotu edo eratu eta hizkuntza-normalizatzaileen prestakuntzaz arduratu.
Kodea 2.a.04/001

Izena

Eskualdez gaindiko administrazioekin koordinazio-gunea(k) sortu eta finkatu

Deskripzioa

Garrantzitsua da esperientziak trukatu, sinergiak aprobetxatu eta planari proiekzio globala emateko.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 25-64
Jasotzaile-mota * Zerbitzutako langileak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jarritako ekintzen kopurua: banatutako txart

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jarritako ekintzen kopurua: banatutako txartIdentifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.04 - Herri-administrazioetan (bereziki udal eta eskualdeetan) euskararen erabilera normalizatzeko plangintzak gauzatu. Horretarako, euskara-zerbitzuak sendotu edo eratu eta hizkuntza-normalizatzaileen prestakuntzaz arduratu.
Kodea 2.a.04/2

Izena

Euskara Zerbitzuaren betebeharren arabera normalizatzaileen beharrak definitu, HPSrekin batera

Deskripzioa

Udaleko Euskara Zerbitzuak euskararen inguruko ekimena koordinatu, antolatu eta zuzendu behar du. Dena dela, lanaren esparruak zehaztu behar dira, eta zerbitzu horrek izan behar dituen helburu eta baliabideak definitu. Zerbitzu horren betebeharren artean egongo litzateke, besteren artean, barne plangintzak prestatzea, eta baita udalerrian euskararen sustapenerako ekimenak burutzea ere. Hauek denak aurrera eramateko, beharrezkoa da euskara teknikariaren beharrak definitzea, HPSrekin batera.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-54
Jasotzaile-mota * Udal langileak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Eginkizunen betetze-maila eta eskuratutako baliabi: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Eginkizunen betetze-maila eta eskuratutako baliabi: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.04 - Herri-administrazioetan (bereziki udal eta eskualdeetan) euskararen erabilera normalizatzeko plangintzak gauzatu. Horretarako, euskara-zerbitzuak sendotu edo eratu eta hizkuntza-normalizatzaileen prestakuntzaz arduratu.
Kodea 2.a.04/002

Izena

Eskuladeko Udalen eta erakunde mankomunatuen arteko koordinazioa sortu eta finkatu

Deskripzioa

Egiten den lanaren eraginari eta dauden baliabideen optimizazioari begira, komenigarria da, erakunde mankomunatuen bidez zein euskara zerbitzuen bitartez, koordinazioa gauzatzea. Hori da Kirola Euskaraz programak erakusten diguna.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk * Euskara Zerbitzuak
* DEBEGESA
* Mankomunitatea

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Zerbitzutako langileak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 1.200,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Sortutako gunea eta bideratutako lanak: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Sortutako gunea eta bideratutako lanak: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.04 - Herri-administrazioetan (bereziki udal eta eskualdeetan) euskararen erabilera normalizatzeko plangintzak gauzatu. Horretarako, euskara-zerbitzuak sendotu edo eratu eta hizkuntza-normalizatzaileen prestakuntzaz arduratu.
Kodea 2.a.04/3

Izena

Euskara Etxea proiektua aztertu eta garatu

Deskripzioa

Euskalgintzan diharduten elkarte eta taldeei euren jardunerako dirulaguntzak emateaz gain, gutxieneko azpiegitura bat ziurtatzea komeni da udaletik. Hori horrela, `Euskara Etxea? proiektua garatu dezake udalak Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, eta Eibarko zein bestelako euskalgintzaren inguruan diharduten talde eta elkarte desberdinei gutxieneko azpiegitura eskaini bertan. Euskalgintzan diharduten elkarte guztien zein euskarari buruz edozer jakin nahi duten herritarren erreferentzia gune nagusia izatea da Euskara-Etxea izateko arrazoi nagusia. Herritarrentzako toki erakargarri eta deigarria izan behar du eraikuntzak, jendeak euskararen inguruko informazioaren bat nahi duenean jakin dezala nora jo. Beraz herritarrei zerbitzua eskaintzea (informazioa, aholkua, elkarteak ezagutaraztea...) helburuetariko bat izango da. Bestetik, helburu izango da ere, euskalgintzan diharduten euskara elkarteei lanerako oinarrizko baliabide eta azpiegitura duinak eskaintzea: lantoki eta bulego egokiak, bilera gelak, herritarrei zerbitzu egokia eskaintzeko aretoak atontzea eta euren ohiko funtzionamendurako gutxieneko baliabideak .

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Gobernu Batzordea
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskalgintzako taldeak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 4.596,75 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Proiektuaren gauzapena: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Proiektuaren gauzapena: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.04 - Herri-administrazioetan (bereziki udal eta eskualdeetan) euskararen erabilera normalizatzeko plangintzak gauzatu. Horretarako, euskara-zerbitzuak sendotu edo eratu eta hizkuntza-normalizatzaileen prestakuntzaz arduratu.
Kodea 2.a.04/4

Izena

Euskararen Aholku Batzordea osatzea, herriko ikastetxe, euskaltegi eta elkarteekin batera

Deskripzioa

Euskararen Aholku Batzordeak baliabideak optimizatzeari begira, koordinatu egin beharko lituzke, batik bat, aisia, kirola, katekesia, kulturgintza eta familia jarraipenaren inguruko ekintza osagarriak. Batzordearen lana eragingarria izan dadin, osakera egokia bermatu behar da, eta herriko alderdi guztien partaidetza ziurtatu: ikastetxeak, euskaltegia, elkarteak (euskara, kultura, kirola, eliza), merkatariak, eta abar. Euskara Batzordeak euskara sustatzeko, egiten den jarduera ororen koordinatzaile eta bultzatzaile lana egin behar du.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskaltegia
* Ikastetxea
* Elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 500,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Batzordeak bultzatutako ekintzak eta bileren maizt: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Batzordeak bultzatutako ekintzak eta bileren maizt: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.a - Administrazioa
Neurria 2.a.04 - Herri-administrazioetan (bereziki udal eta eskualdeetan) euskararen erabilera normalizatzeko plangintzak gauzatu. Horretarako, euskara-zerbitzuak sendotu edo eratu eta hizkuntza-normalizatzaileen prestakuntzaz arduratu.
Kodea 2.a.04/5

Izena

Euskara Zerbitzua sendotu, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean

Deskripzioa

Euskara Zerbitzua izango da udalerri mailan administraziotik euskararen alde ekimenak bideratuko dituena. Zerbitzu horrek hartuko du bere gain ekimen horien guztien ardura. Lan hau aurrera eramateko, ahalik eta koordinazio estuena behar da eremu berdinean diharduten beste erakundeekin, batez ere, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin. Sendotze lan hauetako bat udalaren aurrekontutik euskararen sustapenera zuzentzen den zatia bermatzea da.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Gobernu Batzordea
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 25-64
Jasotzaile-mota * Udal langileak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Euskara sustatzeko aurrekontua eta Euskara Zerbitz: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Euskara sustatzeko aurrekontua eta Euskara Zerbitz: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.c - Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak
Neurria 2.c.06 - Informazio-kanpainak antolatu eta sentiberatze-lana egin informazio-produktuen eskaria gero eta handiagoa izan dadin herritarren (jolas eta informaziorako), enpresen (informazio, interpretazio eta itzulpenerako) eta sektore publikoaren aldetik (informazio, itzulpen, interpretazio eta dokumentaziorako).
Kodea 2.c.06/001

Izena

Eibarko euskararen gainean sortutako material eta liburuak on line jarri.

Deskripzioa

Eibarko euskeraren gainean sortutako material eta liburuak on line jartzea komeni da hedapen eta errentagarritasun handiagoa atera eta euren sustapena egiteko. Horrek zabalkundea eta ikerketa-aukerak sustatzen dituelako.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Informatika Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 10-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 2.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jarritako saioak eta ekimenean parte hartuta: -
* Egokitutako eta ezagutarazitako euskarazko materia: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jarritako saioak eta ekimenean parte hartuta: -
* Egokitutako eta ezagutarazitako euskarazko materia: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.c - Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak
Neurria 2.c.06 - Informazio-kanpainak antolatu eta sentiberatze-lana egin informazio-produktuen eskaria gero eta handiagoa izan dadin herritarren (jolas eta informaziorako), enpresen (informazio, interpretazio eta itzulpenerako) eta sektore publikoaren aldetik (informazio, itzulpen, interpretazio eta dokumentaziorako).
Kodea 2.c.06/1

Izena

`Paperik gabeko? informatizaziorako udalen ahaleginetan, zerbitzuak euskaraz eskuragarri jarri

Deskripzioa

Udaletako zerbitzuetan gero eta hedatuago dago zerbitzuak teknologiaren bidez emateko joera. Horrela, kontsulta eta tramite asko etxetik egin edo eska daitezke. Zerbitzu hau eratzerakoan ez da ahaztu behar hizkuntza-irizpidea ezartzea, formularioak, prozesuak eta antzerakoak eskaintzerakoan.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Sail guztiak
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 15-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Euskaraz eskainitako zerbitzu telematikoak: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Euskaraz eskainitako zerbitzu telematikoak: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.c - Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak
Neurria 2.c.06 - Informazio-kanpainak antolatu eta sentiberatze-lana egin informazio-produktuen eskaria gero eta handiagoa izan dadin herritarren (jolas eta informaziorako), enpresen (informazio, interpretazio eta itzulpenerako) eta sektore publikoaren aldetik (informazio, itzulpen, interpretazio eta dokumentaziorako).
Kodea 2.c.06/2

Izena

Udal zentroetan teknologia berrietan oinarritutako euskarazko produktu eta zerbitzuak eskaini

Deskripzioa

Udalaren menpe dauden zentro (KZgunea...) eta zerbitzuetan (kultur etxean, liburutegian...), herritarrei aukera eman behar zaie teknologia berrietan oinarriturik euskaraz dauden produktuak erabiltzeko. Besteak beste, haur eta gazteentzako merkatuan dauden euskarazko produktuak, CD-Romak, eta abar.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Kultur Etxea
* Liburutegia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Eginiko informazio kanpainen kopurua eta zabalduta: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Eginiko informazio kanpainen kopurua eta zabalduta: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.c - Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak
Neurria 2.c.06 - Informazio-kanpainak antolatu eta sentiberatze-lana egin informazio-produktuen eskaria gero eta handiagoa izan dadin herritarren (jolas eta informaziorako), enpresen (informazio, interpretazio eta itzulpenerako) eta sektore publikoaren aldetik (informazio, itzulpen, interpretazio eta dokumentaziorako).
Kodea 2.c.06/002

Izena

Eibar eta eskualdeko datu soziolinguistikoak on line jartzea.

Deskripzioa

Datuen dibulgazioa egin eta beste erreferente bat sortzeko interesgarria da datu soziolinguistikuak on line jartzea. Horrek zabalkundea eta ikerketa sustatuko ditu

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Informatika Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 10-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Egokitutako eta ezagutarazitako euskarazko materia: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Egokitutako eta ezagutarazitako euskarazko materia: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.c - Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak
Neurria 2.c.06 - Informazio-kanpainak antolatu eta sentiberatze-lana egin informazio-produktuen eskaria gero eta handiagoa izan dadin herritarren (jolas eta informaziorako), enpresen (informazio, interpretazio eta itzulpenerako) eta sektore publikoaren aldetik (informazio, itzulpen, interpretazio eta dokumentaziorako).
Kodea 2.c.06/3

Izena

Euskara landu edo euskaraz lana egiteko tresnen zabalkundea egin herritarren artean

Deskripzioa

Udalak euskara lantzeko dauden tresnen inguruko informazioa eman dezake. Horretarako, bide egokia izan daiteke udaleko Web orria, etorkizunean, udala eta herritarren arteko komunikaziorako bitarteko nagusia izango delako. Horrela, udalaren informazioaz gain, herritarrei euskara lantzeko baliagarri diren hainbat tresna eskaintzeko aukera ematen du: testu zuzentzaileak, hiztegiak, euskara lantzeko programa bereziak Hainbat kasutan, nahikoa litzateke Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak interneten duen web orriarekin (www.euskadi.net/euskara) lotura egitea.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskara Batzordea
* Euskaltegia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 10-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Web tokian eskuragarri ipinitako tresnen kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Web tokian eskuragarri ipinitako tresnen kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.c - Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak
Neurria 2.c.06 - Informazio-kanpainak antolatu eta sentiberatze-lana egin informazio-produktuen eskaria gero eta handiagoa izan dadin herritarren (jolas eta informaziorako), enpresen (informazio, interpretazio eta itzulpenerako) eta sektore publikoaren aldetik (informazio, itzulpen, interpretazio eta dokumentaziorako).
Kodea 2.c.06/4

Izena

Udalak eta udalerriko elkarteek eta herritarrek interneten duten edo jartzekoa duten informazioa euskaraz ere egoteko sentsibilizazio-lana egin, laguntza teknikoa eta diruzkoa eskaini

Deskripzioa

Gero eta gehiago dira interneten zerbitzuak eta informazioa eskaintzen dituzten enpresak eta elkarteak. Udalak informazio hori interneten euskaraz ere izateko laguntza teknikoa (itzulpen zerbitzua adibidez) edo dirulaguntza,irabazi asmorik gabeko elkarteendako, eskaini dezake. Bestetik, udalak berak Interneten jartzen duen informazioa euskaraz ere izango dela bermatu behar du.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Informatika Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Elkargo profesionala
* Merkatal elkarteak
* Elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Emandako laguntza mota eta horren balorazio ekonom: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Emandako laguntza mota eta horren balorazio ekonom: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.c - Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak
Neurria 2.c.07 - Euskal kulturaren ondareari buruzko informazioa digitalizatu eta hedatu.
Kodea 2.c.07/1

Izena

Ondare kulturala bildu, ahal den neurrian digitalizatu eta zabaldu: toponimia, kondaira, gertaerak, euskalkiari buruzko informazioa,...

Deskripzioa

Udalean eta corpusaren inguruko hainbat arlori buruz dagoen informazioa bildu eta digitalizatzea, batez ere, euskalkiari dagokionez. Hau lortzeko sariak edota bekak aproposak izan daitezke, bilketa lana egin behar denean, batez ere. Udalaren egitekoa izango da, ondoren, informazioa zabaltzea; adibidez, argitalpenak kaleratuz (liburuak, kasetak, bideoak, cd-romak, interneten bidez, eta abar).

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Sail guztiak
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 10-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 12.530,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Digitalizatutako gaiak: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Digitalizatutako gaiak: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.c - Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak
Neurria 2.c.07 - Euskal kulturaren ondareari buruzko informazioa digitalizatu eta hedatu.
Kodea 2.c.07/001

Izena

Euskararen kale-neurketako urteroko datuak eta horiekiko irakurketa on line jarri

Deskripzioa

Zabalkundeari begira eta ikerketa sustatzeko aproposa izan liteke.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Informatika Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskara-elkartea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 10-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Egindako zabalkundea eta harrera: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Egindako zabalkundea eta harrera: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.d - Enpresa-mundua
Neurria 2.d.01 - Enpresetan euskararen erabilera areagotzeari begira, hizkuntza-politika antolatu helburu horiek kontuan: merkataritza-ganbarak, enpresariak eta enpresari-elkarteak, elkargoak, sindikatuak, eta abar, hizkuntza-politika horretako partaide bihurtzea; lantokietan euskararen aldeko proiektuak ezartzeko markoa definitzea eta giza baliabideak nahiz ekonomikoak bideratzea; lantokien tipologiaren araberako proiektuak diseinatzea eta gauzatzea.
Kodea 2.d.01/1

Izena

Enpresetan barne eta kanpo plangintzak egiteko laguntza eskaini

Deskripzioa

Enpresak bere jardunean euskara integratzearen aldeko apustua egiten duenean, erabaki estrategikoa hartzen du: balio erantsia duelako bezeroarentzat bere hizkuntza erabiltzeko aukera eskaintzen dion enpresaren zerbitzuak; enpresa dinamikoaren irudia islatuko duelako; trinkotze soziala eragingo duelako enpresaren baitan. Honelako erabakiak hartzeko enpresako alderdi guztien inplikazioa eta adostasuna beharrezkoa da. Euskara-plana burutzeko hiru urrats eman beharko ditu enpresak: 1. helburuak eta baliabideak neurtu; 2. euskara-plana bera landu: 3. lortutako emaitzak enpresan errotu. Hauek dira enpresan landu daitezkeen arloak: enpresaren irudia, trebakuntza-politika, lan-zirkuituak, barne-komunikazioak, kanpo-komunikazioak eta pertsonal-politika. Euskara Zerbitzuak euskara planak garatu nahi dituzten enpresei laguntza eman beharko liekete.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Enpresa
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Zerbitzutako langileak (Besterik)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 1.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Harremanetan jarritako enpresen kopurua; enpresek: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Harremanetan jarritako enpresen kopurua; enpresek: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.d - Enpresa-mundua
Neurria 2.d.01 - Enpresetan euskararen erabilera areagotzeari begira, hizkuntza-politika antolatu helburu horiek kontuan: merkataritza-ganbarak, enpresariak eta enpresari-elkarteak, elkargoak, sindikatuak, eta abar, hizkuntza-politika horretako partaide bihurtzea; lantokietan euskararen aldeko proiektuak ezartzeko markoa definitzea eta giza baliabideak nahiz ekonomikoak bideratzea; lantokien tipologiaren araberako proiektuak diseinatzea eta gauzatzea.
Kodea 2.d.01/3

Izena

Bertako enpresen artean Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak eskaintzen dituzten laguntzak ezagutarazi eta eskaera egiteko languntza eskaini

Deskripzioa

Udalaren Euskara Zerbitzuak laguntza handia eman diezaioke enpresari laguntza horiek arautzen dituen aginduak zehazten dituen baldintzak definitzerakoan. Horrela, udalak deialdien berri emateaz gain, enpresak lagundu ditzake eskabideak bideratzen HPSrekin harremanetan.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Enpresa elkartea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 25-64
Jasotzaile-mota * Zerbitzutako langileak (Besterik)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Laguntza eskatu duten eta informazioa eman zaien e: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Laguntza eskatu duten eta informazioa eman zaien e: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.d - Enpresa-mundua
Neurria 2.d.01 - Enpresetan euskararen erabilera areagotzeari begira, hizkuntza-politika antolatu helburu horiek kontuan: merkataritza-ganbarak, enpresariak eta enpresari-elkarteak, elkargoak, sindikatuak, eta abar, hizkuntza-politika horretako partaide bihurtzea; lantokietan euskararen aldeko proiektuak ezartzeko markoa definitzea eta giza baliabideak nahiz ekonomikoak bideratzea; lantokien tipologiaren araberako proiektuak diseinatzea eta gauzatzea.
Kodea 2.d.01/4

Izena

Arloko elkarteekin harremanetan jarri eta euskararen inguruko proposamen orokor bat egin

Deskripzioa

Euskararen tratamenduak planteamendu globala behar duenez, udalak merkataritza eta ostalaritza sektoreetan diharduten elkarteekin batera sektorea euskalduntzeko saioak bideratu beharko lituzke modu sistematikoan.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Ekonomia Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Merkatal elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Dendariak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Elkarteekin izandako harremanen kopurua eta abian: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Elkarteekin izandako harremanen kopurua eta abian: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.d - Enpresa-mundua
Neurria 2.d.01 - Enpresetan euskararen erabilera areagotzeari begira, hizkuntza-politika antolatu helburu horiek kontuan: merkataritza-ganbarak, enpresariak eta enpresari-elkarteak, elkargoak, sindikatuak, eta abar, hizkuntza-politika horretako partaide bihurtzea; lantokietan euskararen aldeko proiektuak ezartzeko markoa definitzea eta giza baliabideak nahiz ekonomikoak bideratzea; lantokien tipologiaren araberako proiektuak diseinatzea eta gauzatzea.
Kodea 2.d.01/5

Izena

Lehen hitza euskaraz izan dadin lagundu

Deskripzioa

Udalak, euskalgintzarekin elkarlanean, lehenengo hitza euskaraz izan dadin, sustapen lana egin eta bitartekoak eta ekimenak bultza ditzake: adierazgarriak banatu, ohiko mezuak euskaratu... Beraz, laguntza zuzena eman dezake udalak edo dirulaguntzak eskaini horrelako ekimenak burutzeko.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Merkatal elkarteak
* Elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-69
Jasotzaile-mota * Dendariak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 3.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Emandako laguntza ekonomikoa eta ekimenean parte h: -
* Abian jarritako saioak eta ekimenean parte hartuta: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Emandako laguntza ekonomikoa eta ekimenean parte h: -
* Abian jarritako saioak eta ekimenean parte hartuta: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.d - Enpresa-mundua
Neurria 2.d.01 - Enpresetan euskararen erabilera areagotzeari begira, hizkuntza-politika antolatu helburu horiek kontuan: merkataritza-ganbarak, enpresariak eta enpresari-elkarteak, elkargoak, sindikatuak, eta abar, hizkuntza-politika horretako partaide bihurtzea; lantokietan euskararen aldeko proiektuak ezartzeko markoa definitzea eta giza baliabideak nahiz ekonomikoak bideratzea; lantokien tipologiaren araberako proiektuak diseinatzea eta gauzatzea.
Kodea 2.d.01/7

Izena

Eraginkorrak diren establezimenduak identifikatu eta mikroplangintzak egin

Deskripzioa

Udalak zerbitzuen sektoreko elkarteekin eta euskara elkarteekin batera herrian ezagunen diren denda eta establezimenduetan plangintza zehatzak bultza ditzake. Beharrak aztertu eta irtenbideak planteatu behar dira -beti ere, orokortasuna galdu gabe- baliabideak optimizatzeari begira; hau da, establezimendu batentzako baino gehiago lan egin behar da ezaugarri bereko establezimendu gehiengoari begira. Udalerriko establezimenduak alor honetan eraginkor izatea helburu gisa hartu behar da.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Merkatal elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Dendariak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Identifikatutako establezimenduen kopurua eta abia: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Identifikatutako establezimenduen kopurua eta abia: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.d - Enpresa-mundua
Neurria 2.d.01 - Enpresetan euskararen erabilera areagotzeari begira, hizkuntza-politika antolatu helburu horiek kontuan: merkataritza-ganbarak, enpresariak eta enpresari-elkarteak, elkargoak, sindikatuak, eta abar, hizkuntza-politika horretako partaide bihurtzea; lantokietan euskararen aldeko proiektuak ezartzeko markoa definitzea eta giza baliabideak nahiz ekonomikoak bideratzea; lantokien tipologiaren araberako proiektuak diseinatzea eta gauzatzea.
Kodea 2.d.01/8

Izena

Eusko Jaurlaritzak edota Foru Aldundiak enpresetan euskararen erabilera areagotzeko programetan parte hartzen duten enpresei laguntza teknikoa edo diruzkoa eman, ezarrita dauden irizpideekin bat etorriz

Deskripzioa

Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek enpresaren eguneroko bizitzan euskara erabiltzeari begira deialdiak kaleratzen dituzte. Enpresetan euskara planak abian jartzeko eta euskararen aldeko sustapeneko ekintzak burutzeko (testuak era egokian euskaratzeko, langileen prestakuntzarako, informatikako aplikazioetarako, eta abar) emango dira diru-laguntzak. Enpresa ugari direnez programa hauetan parte hartzen dutenak, udalak laguntza tekniko eta ekonomikoa eskaini beharko luke, betiere ezarrita dauden irizpideei jarraituz, enpresa hauetan programaren garapena egokia izan dadin.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Ekonomia Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Zerbitzutako langileak (Besterik)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 5.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Emandako laguntzaren balio ekonomikoa: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Emandako laguntzaren balio ekonomikoa: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.d - Enpresa-mundua
Neurria 2.d.01 - Enpresetan euskararen erabilera areagotzeari begira, hizkuntza-politika antolatu helburu horiek kontuan: merkataritza-ganbarak, enpresariak eta enpresari-elkarteak, elkargoak, sindikatuak, eta abar, hizkuntza-politika horretako partaide bihurtzea; lantokietan euskararen aldeko proiektuak ezartzeko markoa definitzea eta giza baliabideak nahiz ekonomikoak bideratzea; lantokien tipologiaren araberako proiektuak diseinatzea eta gauzatzea.
Kodea 2.d.01/9

Izena

Enpresak, merkataritza eta ostalaritza euskaldundu eta euskararen erabilera sustatzeko kanpainak garatu.

Deskripzioa

Sektoreko ordezkariekin elkarlanean saioak burutu ditzake udalak: hizkuntza-paisaia euskaratzekoak, bezeroarekiko harremana ahoz zein idatziz euskaraz izateko laguntza eskaini, adibidez ohiko agiriak, txartelak, menuak euskaraz izateko laguntza eskaini.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Merkatal elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Zerbitzutako langileak (Besterik)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jarritako saioak eta ekimenean parte hartuta: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jarritako saioak eta ekimenean parte hartuta: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.d - Enpresa-mundua
Neurria 2.d.03 - Kanpaina erraldoiak antolatu beharrean, banan-banako sentiberatze-jardunak egin industriaz, merkataritzaz, lanaz eta lanbide-heziketaz arduratzen diren sailekin; enpresei zerbitzu emateko dauden enpresa publikoekin; enpresari, merkatari eta profesionalen elkargoekin, eta udalerri euskaldunetako enpresariekin, enpresa-munduko eragileen partehartzea lortzeko.
Kodea 2.d.03/1

Izena

Eragile nagusien partaidetza lortzeko banan-banako sentiberatze jardunak egin

Deskripzioa

Arlo honetan kanpaina erraldoiak baino egokiagoak suertatzen dira enpresa bakoitzari bideratzen zaizkion neurriko jarduerak eta mezu zuzenak. Horrela, tamaina eta ezaugarri bereko enpresei begira landu ditzake udalak sentiberatze jarduera (argitalpena, hitzaldia...). Udalak egin behar du lan enpresa gogoberotzeko, euskararen aldeko ekimenak aurrera eramateko bideak eskainiz.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Ekonomia Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Eragile ekonomikoak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Zerbitzutako langileak (Besterik)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Banan-banako sentiberatze-jardunak eta enpresen ko: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Banan-banako sentiberatze-jardunak eta enpresen ko: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.01 - Aisialdian lanean diharduten talde indartsuekin (parrokiak, eskautak eta abar) zein aisialdirako begirale eta zuzendarien prestakuntzan ari diren eskolekin (Hezibide, Edex, ...) plangintza zehatza egin, begiraleen hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta aisialdiko ekintzetan euskararen erabilera areagotzeko neurri zehatzak eta egokiak har ditzaten uneoro.
Kodea 2.e.01/001

Izena

Hizkuntza irizpideak adostu 16 urtez azpikoendako ekintza-antolatzaileekin.

Deskripzioa

Astialdiko ekintza gehienak eskola giroaren luzapena dira eta, aldi berean, hizkuntza eta languaia ez formala garatzeko gune naturalak. Kontuan izanik 16 urtez azpikoek euskara menderatzen dutela, garrantzi handikoa da erabilera-irizpideak izatea.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Aisialdia
* Elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 5-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (unibertsitate aurrekoak)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
Junkal
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 12.860,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Adostutako irizpideen betetze maila: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Adostutako irizpideen betetze maila: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.01 - Aisialdian lanean diharduten talde indartsuekin (parrokiak, eskautak eta abar) zein aisialdirako begirale eta zuzendarien prestakuntzan ari diren eskolekin (Hezibide, Edex, ...) plangintza zehatza egin, begiraleen hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta aisialdiko ekintzetan euskararen erabilera areagotzeko neurri zehatzak eta egokiak har ditzaten uneoro.
Kodea 2.e.01/1

Izena

Udaleko aisialdi-ekintzak modu koordinatuan garatu

Deskripzioa

Aisialdi taldeen koordinazioa bideratu, elkarlanerako guneak eratu daitezen. Udaleko urteko aisialdirako planifikazioa egiterakoan elkarte horien partaidetza eta inplikazioa ezinbestekoa da. Koordinazio-gune horri esker, udalerriko aisialdiaren hutsuneak betetzeko eta indarguneak sendotzeko proiektu bateratuak bultzatuko dira. Lankidetza horrek adin-tarte eta interes ezberdinen beharrei erantzutea erraztuko du. Ahaleginen sinergia eta optimizazioa lortu behar da herriko elkarteen artean (horren osagarri moduan, ikus Euskara Batzordearen osakera). Interbentzio esparruak definitu behar dira. Udalerri hauetan haur eta gazteei eskainiko zaie arreta berezia, eta adin-tarte horietan eragiten ahaleginduko da udala, aisialdirako elkarteen laguntzarekin batera.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Kultura Saila
* Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Aisialdia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Elkarlanean antolatutako ekintzen kopurua eta bert: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Elkarlanean antolatutako ekintzen kopurua eta bert: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.01 - Aisialdian lanean diharduten talde indartsuekin (parrokiak, eskautak eta abar) zein aisialdirako begirale eta zuzendarien prestakuntzan ari diren eskolekin (Hezibide, Edex, ...) plangintza zehatza egin, begiraleen hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta aisialdiko ekintzetan euskararen erabilera areagotzeko neurri zehatzak eta egokiak har ditzaten uneoro.
Kodea 2.e.01/2

Izena

Euskal giroan bizitzeko aukera eskaintzeko irteerak eta egonaldiak antolatu eremu euskaldunetan

Deskripzioa

Euskara erabiltzeko aukera urri duen jendeari euskal giroan bizitzeko aukera eskaini behar zaio. Horretarako, gutxienik, %70 euskaldun duten udalerri edo eremuetarako irteerak edota egonaldiak antola daitezke. Herri euskaldun horietan egonaldiak egiteko bertan dauden turismo-azpiegitura oinarrizkoa aintzat hartuko dira: nekazalturismoak, landa-etxeak, granja-eskolak, aterpeak… Eskaintza horren hartzaile-mota ugaria da: gazteak, bikoteak, familiak, eta abar… Batez ere, familiek parte hartzeko oso ekintza egokia da. Irteera hauetan aldez aurretik eratutako ekintza jakin batzuk finkatuko dira: gidatutako bisitaldiak, ibilaldiak… Bide batez, euskal izaera edo kutsu nabarmena duten jarduera, ospakizun, festa eta bestelakoak ezagutaraziko dira. Horren bidez, euskal kulturarako hurbilpenerako parada ezin hobea izango dute partehartzaileek.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
* Aisialdia
* Enpresa
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 10-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (derrigorrezko bigarren hezkuntza)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 12.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Egindako irteera eta egonaldien kopurua, eta parte: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Egindako irteera eta egonaldien kopurua, eta parte: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.01 - Aisialdian lanean diharduten talde indartsuekin (parrokiak, eskautak eta abar) zein aisialdirako begirale eta zuzendarien prestakuntzan ari diren eskolekin (Hezibide, Edex, ...) plangintza zehatza egin, begiraleen hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta aisialdiko ekintzetan euskararen erabilera areagotzeko neurri zehatzak eta egokiak har ditzaten uneoro.
Kodea 2.e.01/3

Izena

Aisialdiko taldeek erabiltzen duten materiala euskaraz izateko laguntzak bideratu

Deskripzioa

Aisialdiko materiala euskaraz izateak berebiziko garrantzia du. Aisialdiko ekintza ugari material jakin batzuetan oinarritzen dira (mahai-jolasak, horretarako jarraibideak…) eta beraz, horiek euskaratzeko nahiz euskaraz sortzeko laguntzak eskaini behar dira. Horretarako, sariak, lehiaketak zein bekak antola daitezke. Emandako laguntzak diruzkoak edo teknikoak izan daitezke. Euskaratutako materiala aisialdi-elkarteen artean banatu eta horien berri helarazteko ardura udalak hartuko du, elkarteekin osatutako koordinazio-taldearen laguntzarekin (ikus Udal mailako aisialdi-ekintzak modu koordinatuan garatzeko ekintza). Elkarteen aisialdirako euskarazko materialaren beharra asetzeko foru-aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan jardutea komenigarria da.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Itzulpengintza
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 15-19
Jasotzaile-mota * Aisialdirako monitoreak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Ekintza honetarako bideratutako aurrekontua eta it: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Ekintza honetarako bideratutako aurrekontua eta it: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.01 - Aisialdian lanean diharduten talde indartsuekin (parrokiak, eskautak eta abar) zein aisialdirako begirale eta zuzendarien prestakuntzan ari diren eskolekin (Hezibide, Edex, ...) plangintza zehatza egin, begiraleen hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta aisialdiko ekintzetan euskararen erabilera areagotzeko neurri zehatzak eta egokiak har ditzaten uneoro.
Kodea 2.e.01/4

Izena

Euskaraz dakiten aisialdirako begirale eta entrenatzaileen lan poltsa osatu

Deskripzioa

Astialdiko programetan jarduteko hizkuntza-gaitasuna duten begirale eta entrenatzaileen zerrenda osatuko da. Lan-poltsa osatzeko eskualdeko inguruko udalerriekin elkarlanean jokatzea komeni da jarduera bakoitzeko adituen zerrenda osatzeko.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Begirale eskolak
* Elkarteak
* Irakaskuntza
* Aisialdia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-34
Jasotzaile-mota * Kirol monitoreak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Begiraleen kopurua eta lan-poltsaren erabilera: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Begiraleen kopurua eta lan-poltsaren erabilera: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.01 - Aisialdian lanean diharduten talde indartsuekin (parrokiak, eskautak eta abar) zein aisialdirako begirale eta zuzendarien prestakuntzan ari diren eskolekin (Hezibide, Edex, ...) plangintza zehatza egin, begiraleen hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta aisialdiko ekintzetan euskararen erabilera areagotzeko neurri zehatzak eta egokiak har ditzaten uneoro.
Kodea 2.e.01/5

Izena

Aisialdiko zerbitzuen eta ekimen eratzaileen eskaintzan eta barne funtzionamenduan euskararen erabilera areagotzea lagundu

Deskripzioa

Euskaraz aritu nahi duten aisialdi-elkarteei laguntza eskaini, euskara-plana osatzeko aholkuak emanez, diseinua lantzen lagunduz, jarraipenerako urratsak finkatuz Euskara-plan horretan inprimakiak, dokumentazioa, hizkuntza-paisaia euskaratzea izango da lehendabiziko urratsa. Barne funtzionamenduan euskaraz jarduteko konpromisoa hartzeko hitzarmenak sinatuko dira. Maila ezberdinetakoak izan daitezke hitzartutako konpromisoak, elkartearen euskararen egoeraren abiapuntuaren araberakoak, hain zuzen.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Aisialdia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 20-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Emandako laguntzaren zenbatekoa: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Emandako laguntzaren zenbatekoa: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.02 - Begiraleen eskoletan euskarazko adarra bermatu.
Kodea 2.e.02/1

Izena

Begirale-eskolek zein elkarteek antolatzen dituzten ikastaroetan euskara bermatu

Deskripzioa

Hezitzaileentzat eta begiraleentzat antolatutako prestakuntzarako ikastaroak euskaraz ere eskaintzen dituztela bermatu beharra dago. Horretarako, udalak ikastaroetarako beharrezkoa den materiala euskaratzeko eta euskaraz sortzeko laguntzak eskainiko dira: Horretaz gain, euskarazko ikastaro horien irakasleen prestakuntzarako laguntzak eskaini (ikus helduen euskalduntze-alfabetatze atalean talde berezietarako eskaintzen dena).

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Begirale eskolak
* Elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-34
Jasotzaile-mota * Aisialdirako monitoreak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 5.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Begirale-eskolek eskaintzen dituzten euskarazko ik: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Begirale-eskolek eskaintzen dituzten euskarazko ik: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.03 - Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta hizkuntza elkartuz, alegia.
Kodea 2.e.03/001

Izena

Erabilera kuadrila kontestuan lantzea. hizkuntzaren erabilera gertaera soziala da eta.

Deskripzioa

Hizkuntza erabilera gertaera soziala denez, lagunartean gertatzen da, lehentasunaren arabera, batez ere gatetxo eta gazteen hizkuntza-erabilera kuadrila kontestuan lantzea komeni da, plana eginez.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Elkarteak
* Ikastetxea
* Kuadrilak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 15-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (derrigorrezko bigarren hezkuntza)
* Ikasleak (unibertsitate aurrekoak)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 76.775,75 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jartzen diren jardueren kopurua eta parte ha: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jartzen diren jardueren kopurua eta parte ha: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.03 - Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta hizkuntza elkartuz, alegia.
Kodea 2.e.03/1

Izena

Jolasaren ildoko ekintzak euskaraz antolatu

Deskripzioa

Jolasaren ildokoak, batez ere, haur eta gaztetxoei zuzendutako ekintzak dira: haur-jolasak, mahai jolasak, abestiak, eskulanak, lehiaketak (txisteak, ipuinak, marrazkiak...) Oro har, ekintza hauek udalaren menpeko kultur etxeetan edota ludoteketan egitekoak dira (ikus udalaren menpeko aisialdi eta kultur guneetan antolatzen diren ekintzei buruz esandakoa). Ekintza hauen bidez, haur eta gaztetxoen artean lagun arteko harremanetan euskararen erabilera sustatu nahi da. Gainera, tailerretan landutako ekintza gehienen erakusketak antola daitezke, eta horrek, haur nahiz helduak biltzeko aukera ematen du. Ekintzaren izaeraren arabera beste aukeraren bat azter liteke, lehiaketa, esaterako.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Aisialdia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-14
Jasotzaile-mota * Ikasleak (haur hezkuntza)
* Ikasleak (lehen hezkuntza)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 103.841,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Antolatutako jolas ildoko ekintzen kopurua eta par: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Antolatutako jolas ildoko ekintzen kopurua eta par: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.03 - Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta hizkuntza elkartuz, alegia.
Kodea 2.e.03/2

Izena

Tailer eta ikastaroak euskaraz antolatu eta martxan dauden ekimenetan hizkuntza irizpideak finkatu.

Deskripzioa

Ikastaro eta tailerren bidez, intereseko ekintza berriak euskaraz hartzeko aukera ematen da. Arreta berezia eskaini behar zaie haur eta gazteei. Ikastaroen eskaintzak esparru zabala hartzen du: eskulanari loturikoak (buztina, txotxongiloak...), sormenari loturikoak (komikigintza, marrazkia, pintura, ipuin-kontaketa, idazketa lantzeko tailerra...), ikus-entzunezkoak eta teknologia berriak lantzeko ikastaroak(argazkigintza, bideogintza, informatika...), euskal tradizioari loturikoak (bertsogintza, euskal kantu zaharrak, trikitrixa, euskal dantzak...). Gainera, ikastaro hauetan ikasitakoaren eta egindakoaren inguruan erakusketak edo jaialdiak antola daitezke, eta horrek, haur, gazte nahiz helduak biltzeko aukera ematen du. Ekintzaren izaeraren arabera beste aukeraren bat azter liteke, lehiaketa, esaterako.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Aisialdia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Antolatutako tailer-ikastaroen kopurua eta parte h: -
* Adostutako irizpideen betetze maila: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Antolatutako tailer-ikastaroen kopurua eta parte h: -
* Adostutako irizpideen betetze maila: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.03 - Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta hizkuntza elkartuz, alegia.
Kodea 2.e.03/3

Izena

Hitzaldiak eta emanaldiak euskaraz antolatu

Deskripzioa

Ekintza hauen hartzaileak adin-multzo zabalekoak izan daitezke; horretarako, gaiak eta hizlariak adin-tarte bakoitzaren interes eta gustuei egokitu behar zaizkie. Hizlariak ospe handiko pertsonak izan daitezke, baina herriko pertsonek ere eskaini ditzakete saioak, udalerriko eta garai bateko gertakizunak kontatzeko, esate baterako. Bideo-diapositiben emanaldietan, beste horrenbeste egin daiteke: ospe handiko jendeaz gain, herriko lagunek egindako bidaien kontakizunak edota herrikoek egindako bideoen emanaldiak antola daitezke, besteak beste.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Aisialdia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 9.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Antolatutako hitzaldi eta emanaldien kopurua eta: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Antolatutako hitzaldi eta emanaldien kopurua eta: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.03 - Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta hizkuntza elkartuz, alegia.
Kodea 2.e.03/4

Izena

Irteerak euskaraz antolatu

Deskripzioa

Gisa honetako ekintzen bidez, haur, gazte eta helduei aisialdia euskaraz eskaintzearekin batera, Euskal Herriko txokoak eta kultura ezagutarazi nahi dira. Batez ere, familiek parte hartzeko oso ekintza egokia da. Irteeren iraupena alda daiteke, eta urtean zehar antola daitezke; horrela, urtean zehar asteburuetan edota zubietan antola daitezke mendi-irteerak, kanpaldiak, egonaldiak aterpe-etxeetan... (Euskal giroan bizitzeko aukera eskaintzeko irteerak eta egonaldiak antolatu eremu euskaldunetan ekintzarekin zerikusia badu, nahiz eta aldeak izan)

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Aisialdia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Antolatutako irteeren kopurua eta partehartzaileen: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Antolatutako irteeren kopurua eta partehartzaileen: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.03 - Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta hizkuntza elkartuz, alegia.
Kodea 2.e.03/5

Izena

Euskal kultura eta tradizioari lotutako ekintzak bultzatu

Deskripzioa

Euskal kulturak baditu berezko ospakizunik eta horiek bultzatzearren saio bereziak antolatuko dira; esate baterako, Santa Ageda, Inauteriak, Euskal Jaia, Zuhaitz Eguna, Olentzero, herriko festa esanguratsuak… Haurrak dira horretarako hartzailerik egokienak. Ekintza hauen helburua da euskal ohiturei eustea, eta horrekin batera, euskara jai-giroan erabiltzea. Aisialdirako eta herriko ohitura hauen bultzatzaileekin aritzea mesedegarria da, `udaleko aisialdi-ekintzak modu koordinatuan garatzeko? ekintzan proposaturikoaren ildotik jarraituz.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Aisialdia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 23.816,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Antolatutako ekintzen kopurua eta partehartzaileen: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Antolatutako ekintzen kopurua eta partehartzaileen: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.03 - Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta hizkuntza elkartuz, alegia.
Kodea 2.e.03/6

Izena

Udan euskaraz antolatzen diren ekintzak indartu

Deskripzioa

Aisiak, inoiz garrantzirik izatekotan, udan du eraginik handiena. Hori dela eta, ikastetxeen jarduerak utzitako hutsunea bete nahian, haur eta gazteei zuzendutako aisialdirako ekintzak antolatu behar dira: udalekuak, eguneko egonaldiak, tailerrak, ludotekak… Udako eguraldia aprobetxatuz, kanpoko ekintzak, irteerak eta ibilaldiak antolatu beharko lirateke haurrei eta gazteei begira. Udako berezko gune naturaletara eroan behar da euskara: igerilekuak, hondartza… Gune horietan euskarazko ekintzak antolatu beharko lirateke.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Aisialdia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-14
Jasotzaile-mota * Ikasleak (haur hezkuntza)
* Ikasleak (lehen hezkuntza)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 42.700,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Udara egokitutako ekintzen kopurua eta partehartza: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Udara egokitutako ekintzen kopurua eta partehartza: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.e - Aisia
Neurria 2.e.03 - Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta hizkuntza elkartuz, alegia.
Kodea 2.e.03/7

Izena

Udalaren menpeko aisialdi eta kultur guneetan (ludotekak, kultur etxeak...) antolatzen diren ekintzetan euskarazko saioak bermatu

Deskripzioa

Udalaren menpeko aisialdi eta kultur guneetan (ludoteketan, kultur etxeetan…) hainbat ekintza antolatzen dira, hala nola, jolasak, ikastaroak, ikuskizunak, erakusketak, tailerrak… Euskararen eskaintza zein saio motatan bermatu behar den erabakitzeko hartzaile-motari begiratu behar zaio, lehentasunak finkatzerakoan. Hori horrela, haur eta gaztei zuzendutako aisialdi-eskaintzetan bermatuko da, batez ere, euskararen presentzia. Aisialdi-arloan jarduten duten taldeen partaidetza garrantzitsua izango da (ikus Udal mailako aisialdi-ekintzak modu koordinatuan garatzeko ekintza). Horretaz gain, bermatu behar da gune horien hizkuntza-paisaia eta euskararen erabilera ahozko mezuetan.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
* Aisialdia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-19
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Antolatutako euskarazko saioen kopurua eta parteha: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Antolatutako euskarazko saioen kopurua eta parteha: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.f - Kirola
Neurria 2.f.01 - Hiruzpalau urteko plan estrategiko batean kirol-arloa euskalduntzeko hiru lan-esparru nagusi taxutu: materialaren sorkuntza eta hedapena; entrenatzaileentzako titulu ofizial eta ez ofizialak lortzeko ikastaroak; sentsibilizazio eta zabalkunde orokorra zein herri-mailakoa.
Kodea 2.f.01/1

Izena

Udaleko kirol ekintzak modu koordinatuan garatu

Deskripzioa

Kirol arloan aritzen direnen (ikastetxeak, kirol-elkarteak, kiroldegiak…) koordinazioa bideratu, elkarlanerako guneak eratu daitezen. Udaleko urteko kiroleko planifikazioa egiterakoan elkarte horien partaidetza eta inplikazioa ezinbestekoa da. Koordinazio-gune horri esker, udalerriko kirol ekintzetan euskararen presentzia bultzatzeko bidea bermatuko litzateke. Lankidetza horrek adin-tarte eta interes ezberdinen beharrei erantzutea erraztuko du. Interbentzio esparruak definitu behar dira. Udalerri hauetan haur eta gazteei ez ezik, euskararen presentzia ziurtatzearren aisialdiaren eskaintza helduei eta adinekoei ere zabalduko zaie.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Kirol Saila
* Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Kirol-elkartea
* Ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 10-34
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Elkarkidetzan bideratutako ekintzen kopurua eta ek: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Elkarkidetzan bideratutako ekintzen kopurua eta ek: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.f - Kirola
Neurria 2.f.01 - Hiruzpalau urteko plan estrategiko batean kirol-arloa euskalduntzeko hiru lan-esparru nagusi taxutu: materialaren sorkuntza eta hedapena; entrenatzaileentzako titulu ofizial eta ez ofizialak lortzeko ikastaroak; sentsibilizazio eta zabalkunde orokorra zein herri-mailakoa.
Kodea 2.f.01/2

Izena

Kirol munduko teknikari euskaldunen zerrenda egin (monitore, entrenatzaile...) eta zabaldu.

Deskripzioa

Lan honetarako hizkuntza-gaitasuna duten monitore eta entrenatzaileen zerrenda osatuko da. Batez ere, Eskola Kirola programan, ikastetxe eta taldeetan euskararen erabilera bermatu dadin. Lan-poltsa osatzeko eskualdeko inguruko udalerriekin elkarlanean jokatzea komeni da jarduera bakoitzeko adituen zerrenda osatzeko. Zerrenda kirol jarduerak antolatzen dituzten elkarte eta ikastetxeei helaraziko zaie.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Kirol Saila
* Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Elkarte taldea
* Ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 10-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (unibertsitate aurrekoak)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 3.500,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Identifikatutako pertsonen kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Identifikatutako pertsonen kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.f - Kirola
Neurria 2.f.01 - Hiruzpalau urteko plan estrategiko batean kirol-arloa euskalduntzeko hiru lan-esparru nagusi taxutu: materialaren sorkuntza eta hedapena; entrenatzaileentzako titulu ofizial eta ez ofizialak lortzeko ikastaroak; sentsibilizazio eta zabalkunde orokorra zein herri-mailakoa.
Kodea 2.f.01/3

Izena

Kirol taldeek erabiltzen duten materiala euskaraz izateko laguntzak bideratzea eta material horiek kirol-klub eta elkarteetara helaraztea

Deskripzioa

Udalak kirol elkarteak beraien materiala euskaratzeko edota euskaraz sortzeko laguntza ezarriko du. Horretarako sariak, lehiaketak zein bekak antola daitezke. Emandako laguntzak diruzkoak edo teknikoak izan daitezke. Euskaratutako materiala kirol-elkarteen artean zabaltzeko ardura hartu behar du udalak. Egindako lana optimizatzeari begira udalak foru-aldundiarekin eta kirol federazioekin elkarlana eta koordinazioa bideratuko du.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Kirol-elkartea
* Kirol Federazioa
* Foru Aldundia
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 20-59
Jasotzaile-mota * Kirol monitoreak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Euskaraz egokitutako eta sortutako material kopuru: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Euskaraz egokitutako eta sortutako material kopuru: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.f - Kirola
Neurria 2.f.01 - Hiruzpalau urteko plan estrategiko batean kirol-arloa euskalduntzeko hiru lan-esparru nagusi taxutu: materialaren sorkuntza eta hedapena; entrenatzaileentzako titulu ofizial eta ez ofizialak lortzeko ikastaroak; sentsibilizazio eta zabalkunde orokorra zein herri-mailakoa.
Kodea 2.f.01/4

Izena

Kirolean ere euskararen erabilera areagotzeko sentsibilizazio ekintza zehatzak egin

Deskripzioa

Herriko elkarte nagusiekin eta ikastetxeekin batera lan egin behar du udalak euskarak kirolean tokia izan dezan. Sentsibilizazio-ekintza hauen bidez, kirol erakundeen lankidetza eta euskararen aldeko konpromisoa eskuratu behar da euskara erabil dezaten kirol ekitaldietan, iragarkietan, adierazpen publikoetan eta beste hainbat jardueretan. Goi mailako kirolari ospetsuek jendartean duten erakarmena aprobetxatuz euskararen aldeko ekintzetan parte hartzeko gonbitea egingo zaie; beraiekin hainbat ekitaldi antola daitezke, hala nola, hitzaldiak, topaketak ikastetxeetan… Ekintza horiek haur eta gazteei zuzenduak izango dira, bereziki.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Kirol Saila
* Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
* Kirol-elkartea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Aurreikusita
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-29
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Kanpainen kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Kanpainen kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.f - Kirola
Neurria 2.f.02 - Udal-kiroldegietako langileak edo enpresa-zerbitzuak kontratatzerakoan hizkuntza-irizpideak ezarri. Udalen eta ekimen pribatuaren esku dagoen `Denontzako Kirola? programan euskarazko eskaintza bermatu. Federazioen laguntzaz euskararen erabilera areagotu jendaurreko kirol-agerpenetan: iragarki, megafonia, errotulazio eta argitalpenetan.
Kodea 2.f.02/1

Izena

Kirol taldeei zuzendutako dirulaguntzetarako deialdietan hizkuntza-irizpideak ezarri

Deskripzioa

Eraginkortasun handiko bidea izango da kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntzetarako deialdietan hizkuntza-irizpideak ezartzea. Hori horrela, udalak ezar dezake diruz lagundutako programa edo jardueraren ondorioz sortutako materialetan, egitarauetan, karteletan, testuetan, komunikazioetan, agirietan eta ikus-entzunezko mezuetan euskara ere erabili beharra.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kirol Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Kirol monitoreak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Hizkuntza-irizpideak finkatutako deialdien kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Hizkuntza-irizpideak finkatutako deialdien kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.f - Kirola
Neurria 2.f.02 - Udal-kiroldegietako langileak edo enpresa-zerbitzuak kontratatzerakoan hizkuntza-irizpideak ezarri. Udalen eta ekimen pribatuaren esku dagoen `Denontzako Kirola? programan euskarazko eskaintza bermatu. Federazioen laguntzaz euskararen erabilera areagotu jendaurreko kirol-agerpenetan: iragarki, megafonia, errotulazio eta argitalpenetan.
Kodea 2.f.02/001

Izena

Kirol Patronatuko zerbitzuen funtzioanamendurako erailera plana prestatu.

Deskripzioa

Udalean egindako moduan, hizkuntza eskakizunen plana aurreratuta dagoenez, erabilera-plana eta erizpidetza presatu, onartu eta trebaketa-zerbitzua martxan jartzea komenia da.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kirol Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Kirol monitoreak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Egindako plana eta betetze-maila: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Egindako plana eta betetze-maila: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.f - Kirola
Neurria 2.f.02 - Udal-kiroldegietako langileak edo enpresa-zerbitzuak kontratatzerakoan hizkuntza-irizpideak ezarri. Udalen eta ekimen pribatuaren esku dagoen `Denontzako Kirola? programan euskarazko eskaintza bermatu. Federazioen laguntzaz euskararen erabilera areagotu jendaurreko kirol-agerpenetan: iragarki, megafonia, errotulazio eta argitalpenetan.
Kodea 2.f.02/3

Izena

Jendaurreko kirol-jardueretan euskararen presentzia bermatzeko hizkuntza-irizpideak ezarri

Deskripzioa

Udalerrian antolatutako jendaurreko kirol ekitaldietan (lehiaketak, txapelketak…) euskararen erabilera bermatzeko hizkuntza-irizpideak ezarri behar dira, hau da, elkarteek antolatutako programa edo jardueraren ondorioz sortutako materialetan, seinalizazioetan, egitarauetan, karteletan, testuetan, komunikazioetan eta agirietan euskara erabili dadin. Idatzizkoak ez ezik, kirol jardueretan aireratzen diren ahozko mezu guztietan ere euskararen erabilera bermatuko da.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kirol Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Kirol-elkartea
* Federazioa
* Kirol-elkartea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Euskaraz egindako ekintzen kopurua eta euskararen: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Euskaraz egindako ekintzen kopurua eta euskararen: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.f - Kirola
Neurria 2.f.05 - Euskal Autonomia Erkidegoko nahiz lurraldeetako federazioetako jarduna euskalduntzeko plangintza egin Eusko Jaurlaritzarekin: langileak euskaldundu eta argitalpenetan eta elkarteenganako komunikazioan euskara erabili.
Kodea 2.f.05/1

Izena

Federazioen edo/eta kirol taldeen euskararen normalizaziorako barne plangintzak egiteko laguntza eskaini

Deskripzioa

Euskaraz aritzeko laguntza eskainiko dio udalak interesa duten elkarteei, euskara-plana osatzeko aholkuak emanez, diseinua lantzen lagunduz, jarraipenerako urratsak finkatuz Euskara-plan horretan inprimakiak, dokumentazioa, hizkuntza-paisaia euskaratzea izango da lehendabiziko urratsa. Barne-funtzionamenduan euskaraz jarduteko konpromisoa hartzeko hitzarmenak sinatuko dira. Maila ezberdinetakoak izan daitezke hitzartutako konpromisoak, elkartearen euskararen egoeraren abiapuntuaren araberakoak, hain zuzen. Elkarteei egokitutako euskara-planak garatzeko eta finkatzeko garaian, komenigarria izango litzateke elkarteen koordinazio-gunearekin bateratzea (ikus Udal mailako kirol ekintzak modu koordinatuan garatzeko ekintza).

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kirol Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Federazioa
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Emandako laguntza: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Emandako laguntza: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.f - Kirola
Neurria 2.f.05 - Euskal Autonomia Erkidegoko nahiz lurraldeetako federazioetako jarduna euskalduntzeko plangintza egin Eusko Jaurlaritzarekin: langileak euskaldundu eta argitalpenetan eta elkarteenganako komunikazioan euskara erabili.
Kodea 2.f.05/001

Izena

Kirola Euskaraz eta Diputazioko mahaiaren bitartez, federazioak lagundu eta eurengan eragin.

Deskripzioa

Bide egokiak eta tresna baliagarriak eta osagarriak izan litezke federazioekin elkarlanean horien normalizazioa bideratzeko.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kirol Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
UNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Adostusuna lortzea eta adostutakoaren betetze-mail: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Adostusuna lortzea eta adostutakoaren betetze-mail: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.g - Erlijioa
Neurria 2.g.001 - Erligio katolikotik aparteko taldeekin ( Jeobaren lekukoak, Mulsulmanak...) harremana eta elkarlana bideratu eta finkatu.
Kodea 2.g.001/001

Izena

Erligio katolikotik aparteko taldeei euskaren presentzia, zerbitzua eta erabilera finkatzeko laguntza eskaini.

Deskripzioa

Komenigarria da laguntza eskaintzea gero eta eragin handiagoa eta belaunaldi gazteagoak dituztelako eta aparteko tratamendurik ez egiteko.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Erdaraz
Jasotzailearen adina 20-
Jasotzaile-mota * Eliz taldeak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Elkarteekin izandako harremanen kopurua eta abian: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Elkarteekin izandako harremanen kopurua eta abian: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.g - Erlijioa
Neurria 2.g.03 - Euskarari buruzkoetan, ahalik eta bateratsuen jokatzea eskatu elizbarrutiei.
Kodea 2.g.03/1

Izena

Katekesia euskaraz ala elebidun eskaini

Deskripzioa

Katekesi-ekintzak (jaunartzea, sendotza ) euskaraz ere eskaini behar zaizkie, bereziki, euskal ereduetara doazen haurrei, hizkuntzaren aldetik eskolaz kanpoko jardueretan ere jarraipena izateko. Horretarako, udalak laguntza eskainiko du, besteak beste, berak dituen baliabideak erabili ditzake katekesia euskaraz egiteko aukeraren berri emateko eta euskal ereduetara doazen haurren gurasoei jakinarazteko.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Eliz arduradunak
* Ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-9
Jasotzaile-mota * Eliz taldeak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Euskarazko katekesi-taldeak eta ikasleen kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Euskarazko katekesi-taldeak eta ikasleen kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.g - Erlijioa
Neurria 2.g.03 - Euskarari buruzkoetan, ahalik eta bateratsuen jokatzea eskatu elizbarrutiei.
Kodea 2.g.03/2

Izena

Katekesi ekintzetan erabiltzen den euskarazko materiala zabaltzen laguntzea

Deskripzioa

Beharrezkoa da euskarak katekesian duen presentzia bermatzea. Alde horretatik, kasu gehienetan materiala izan, bada euskaraz; katekesi ekintzetan material horiez baliatzea bultzatu behar da.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Eliz arduradunak
* Ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-9
Jasotzaile-mota * Eliz taldeak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Zabaldutako material-kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Zabaldutako material-kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.g - Erlijioa
Neurria 2.g.03 - Euskarari buruzkoetan, ahalik eta bateratsuen jokatzea eskatu elizbarrutiei.
Kodea 2.g.03/3

Izena

Laguntza eskaini euskarazko ekintzak aurrera eramateko

Deskripzioa

Elizaren inguruan aisialdi-talde ugari biltzen da. Hori dela eta, komenigarria da horiekin harremanetan jartzea eta beren ekimenetan euskarari lekua ematera animatzea eta laguntza eskaintzea. Aisialdiko taldeekin batera sortutako koordinazio-gunean tokia behar dute.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Eliz arduradunak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Eliz taldeak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Euskarazko ekitaldien kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Euskarazko ekitaldien kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 2 - Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza
Esparrua 2.g - Erlijioa
Neurria 2.g.03 - Euskarari buruzkoetan, ahalik eta bateratsuen jokatzea eskatu elizbarrutiei.
Kodea 2.g.03/4

Izena

Euskararen erabilera plana eta erizpidetza finkatzeko laguntza eskaini (teknikoa, baliabideetan...)

Deskripzioa

Udalak laguntza eskaini diezaioke elizaren inguruan dagoen taldeari euskararen erabilera bultzatzeko barne- eta kanpo-plangintza aurrera eramateko. Laguntza honetan berebiziko eragina izango dute materialek eta giza baliabideek. Horretarako, udalak interesa duten elkarteei lagunduko die, euskara-plana osatzeko aholkuak emanez, diseinua lantzen lagunduz, jarraipenerako urratsak finkatuz Euskara-plan horretan inprimakiak, dokumentazioa, hizkuntza-paisaia euskaratzea izango da lehendabiziko urratsa. Barne-funtzionamenduan euskaraz jarduteko konpromisoa hartzeko hitzarmenak sinatuko dira. Maila ezberdinetakoak izan daitezke hitzartutako konpromisoak, taldeen euskararen egoeraren abiapuntuaren araberakoak, hain zuzen.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Eliz arduradunak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 15-
Jasotzaile-mota * Eliz taldeak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Emandako laguntzen kopurua; hitzarmenen kopurua et: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Emandako laguntzen kopurua; hitzarmenen kopurua et: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.a - Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea
Neurria 3.a.03 - Hizkuntza-paisaia ugaldu eta txukundu eta berbazko euskal kultur produkzioak ere landu.
Kodea 3.a.03/1

Izena

Toponimoak eta herriko ageriko hizkuntza-paisaia normalizatu Euskaltzaindiarekin bat etorriz

Deskripzioa

Irizpideak ezarri behar ditu udalak udalerriko ageriko errotuluetan, irudi korporatiboan, kale izenetan nahiz kale-bideetako seinale eta iragarpenak euskara ere erabiltzeko. Euskararen erabilera ez ezik euskararen nolakotasuna, hau da, kalitatea ere zaindu behar da. Hau da, bat etorri behar du Euskaltzaindiak emandako erabakiekin. Oraingo hizkuntza-paisaia berraztertu, eta hala behar izanez gero, elebietan jarri, eta euskarazkoa txukundu.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Egokitutako, gaurkotutako eta berri jarritako hiz: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Egokitutako, gaurkotutako eta berri jarritako hiz: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.a - Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea
Neurria 3.a.03 - Hizkuntza-paisaia ugaldu eta txukundu eta berbazko euskal kultur produkzioak ere landu.
Kodea 3.a.03/2

Izena

Hizkuntza ondarea eta euskalkia ikertu, gorde eta zabaltzeko programarekin segi egitasmoetarako laguntza eskainiz

Deskripzioa

Eibarko Euskara Mintegia, Eta Kitto eta Badihardugu Euskera Alkartearekin elkarlanean segi bertoko euskera eta horri lotutako ikerketa, zabalkunde eta formakuntza-lanekin. Jakina, Ego Ibarrarekin teilakatu barik

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 10-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 13.535,70 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jartzen diren jardueren kopurua eta parte ha: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jartzen diren jardueren kopurua eta parte ha: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.a - Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea
Neurria 3.a.03 - Hizkuntza-paisaia ugaldu eta txukundu eta berbazko euskal kultur produkzioak ere landu.
Kodea 3.a.03/3

Izena

Euskalkiaren gaineko azterketa linguistikoak sustatzeko Internet bidezko zabalkundea egin.

Deskripzioa

Dagoeneko publikatuta dauden materialak eta, datotzenak argitaratu ahala, Internet bidez zabaltzeari garrantzia ematea komeni da era horretan euskalkiaren gaineko ikerketa sustatzen baita

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Informatika Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 2.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jartzen diren ekimenen kopurua eta parte har: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jartzen diren ekimenen kopurua eta parte har: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.a - Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea
Neurria 3.a.03 - Hizkuntza-paisaia ugaldu eta txukundu eta berbazko euskal kultur produkzioak ere landu.
Kodea 3.a.03/4

Izena

Merkatal guneetako hizkuntza-paisaian (denda, taberna, akademiak eta abarrekoetakoan) euskararen presentzia txukundu eta areagotu

Deskripzioa

Dendetako, tabernetako, akademietako eta jendeari zerbitzua eskaintzen dien establezimenduen errotulu eta ageriko idatzizko materialean euskararen erabilera bultzatu beharko litzateke. Idatzizko hizkuntza-paisaian ez ezik, ikus-entzunezko mezu eta kaleko iragarkietan ere euskararen presentzia zaindu. Ekintza hau bideratzeko udalak dirulaguntzak eskain ditzake edo horren aldeko kanpaina zabaldu. Laguntza teknikoa ere eskain dezake, itzulpenetan lagunduz edo zuzenketak bideratuz, esate baterako.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Merkatal elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Dendariak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Hizkuntza-paisaia berria eta egokitua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Hizkuntza-paisaia berria eta egokitua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.a - Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea
Neurria 3.a.07 - Etxeko hizkuntza aintzat hartu, naturaltasuna lortzeko.
Kodea 3.a.07/001

Izena

Ahozko produkzioa eta ahozkotasuna indartu eta lantzeko ekimenak sortu, sustatu eta lagundu.

Deskripzioa

Euskararen erabilera, kalitate eta aberastasunari begira, interesgarria da ahozko produkzioa lantzeko martxan dauden ekimenak (bertso eskola, Berbetan, ikastaro bereziak...) lagundu eta berriak sortzea.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Irakaskuntza
* Euskalgintzako taldeak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 10-14
Jasotzaile-mota * Ikasleak (lehen hezkuntza)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 10.700,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jartzen diren ekimenen kopurua eta parte har: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jartzen diren ekimenen kopurua eta parte har: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.a - Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea
Neurria 3.a.07 - Etxeko hizkuntza aintzat hartu, naturaltasuna lortzeko.
Kodea 3.a.07/002

Izena

Euskararen kalitatea hobetzeko plana prestatu eta onartu

Deskripzioa

Plan horretan Ikastetxeek, Berritzeguneak, Euskaltegiek, Eta Kitto, Eibarko Euskara Mintegiak eta Euskara Zerbitzuak hartu behar dut parte. Helburua belaunaldi ororen euskara kolokiala hobetzea da.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskalgintzako taldeak
* Irakaskuntza
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Irakasleak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jartzen diren ekimenen kopurua eta parte har: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jartzen diren ekimenen kopurua eta parte har: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.a - Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea
Neurria 3.a.07 - Etxeko hizkuntza aintzat hartu, naturaltasuna lortzeko.
Kodea 3.a.07/003

Izena

Euskararen kale-erabileraren neurketa urtero burutu eta dibulgazio egokia egin.

Deskripzioa

Kale erabileraren marraren bilakaeraren jarraipena egitea oso garrantzitsua da hori baita euskararen bizitasunaren adierazleetariko bat. Bere zabalkunde egokia ere garrantzitsua da.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskara-elkartea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 10-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 900,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Egindako neurketa, balorazioa eta horren zabalkund: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Egindako neurketa, balorazioa eta horren zabalkund: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.c - Liburugintza
Neurria 3.c.001 - Ikastetxeekin idazleak zirkuitea ditzaten eurekin plana egin
Kodea 3.c.001/001

Izena

Sektoreka ikasturtekako planak prestatu idazleak zirkuitetatzeko.

Deskripzioa

Badira zenbait ikastetxe hori egiten dutenak baina orokortzea komeni da, normalki gustagarria egiten delako eta erreferentzia prestigiotsuak ematea onuragarria delako.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 15-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (unibertsitate aurrekoak)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jarritako saioak eta ekimenean parte hartuta: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jarritako saioak eta ekimenean parte hartuta: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.c - Liburugintza
Neurria 3.c.001 - Ikastetxeekin idazleak zirkuitea ditzaten eurekin plana egin
Kodea 3.c.001/002

Izena

Ume eta gazteen artean euskaraz idazteko zaletasuna sustatu

Deskripzioa

Garrantzitsua da martxan dauden liheaketak sustatzen segitzea eta berriak sortzea, euskaraz idazteko zaletasuna handitzeko.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskara-elkartea
* Ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 10-24
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 1.200,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jartzen diren ekimenen kopurua eta parte har: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jartzen diren ekimenen kopurua eta parte har: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.c - Liburugintza
Neurria 3.c.01 - Datozen urteotan orain arte baino arreta handiagoa jarri erosle eta irakurleengan, irakurzaletasuna bultzatuz, marketina antolatuz, merkatua zabalduz, EITBren, eskolen, liburudenden, liburutegien eta liburu-azoken bidez.
Kodea 3.c.01/1

Izena

Udal liburutegia era egokian hornitu, ezagutzera eman eta euskal materialen erabilera sustatu bertan

Deskripzioa

Udalaren betebeharra da bere ardurapeko liburutegian dauden materialen erabilera areagotzea. Horretarako, berebiziko garrantzia du liburutegi hori behar bezala hornitzeak eta eskaintzen dituen aukerak zabaltzeak. Euskarazko materialen erabilera sustatze aldera, material horien ohiko erabiltzaile direnen artean zenbait sari edota opari bana daitezke pizgarri gisa: aldizkarien harpidetzak, liburu-opariak, zenbait kultur ekitaldietarako sarrerak Euskal erabiltzaileen zerrenda osatu eta liburutegira heltzen den euskarazko materialaren berri helarazi.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Kultura Saila
* Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Liburutegia
* Kultur Etxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 1.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Egokitutako eta ezagutarazitako euskarazko materia: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Egokitutako eta ezagutarazitako euskarazko materia: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.c - Liburugintza
Neurria 3.c.01 - Datozen urteotan orain arte baino arreta handiagoa jarri erosle eta irakurleengan, irakurzaletasuna bultzatuz, marketina antolatuz, merkatua zabalduz, EITBren, eskolen, liburudenden, liburutegien eta liburu-azoken bidez.
Kodea 3.c.01/2

Izena

Eragin esparruko ikastetxeekin eta bestelako agenteekin batera euskal literaturaren zaletasuna bultzatzeko ekitaldiak antolatu

Deskripzioa

Irakurzaletasuna bultzatzeko berariazko ekintzak antolatu behar dira, hala nola, literatur sariak, irakurketa-tailerrak, idazleekin solasaldiak edo hitzaldiak, ipuin-kontalariak... Eginkizun horiek udalaren menpeko kultur guneetan antolatuko dira, hala nola, kultur etxean, liburutegian, ludotekan Horretaz gain, ikastetxeen lana erabakigarria izango da, bertan ematen baitute haur eta gazteek denborarik gehien. Beste alde batetik, ekintzak eta horien emaitzak gizartean nolabaiteko oihartzuna izatea ere komeni da, herriko komunikabideak aukera ezin hobea dira horretarako Lehiaketetara aurkeztutako lanak edo irabazleen lanak bilduma batean argitaratu edo komunikabideetan argitara daitezke edo komunikabideen bidez zabaldu. Eskualdeko udalerrien elkarlana bideratu beharko litzateke horrelako ekintzei ahalik eta etekinik handiena ateratzeko.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Kultura Saila
* Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (unibertsitate aurrekoak)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Euskal liburugintza eta euskaraz irakurtzeko zalet: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Euskal liburugintza eta euskaraz irakurtzeko zalet: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.c - Liburugintza
Neurria 3.c.04 - Irakurzaletasuna sustatzeko hitzarmenak egin Administrazioaren, Euskal Editoreen, Euskal Idazleen eta Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpretarien elkarteen artean.
Kodea 3.c.04/1

Izena

Euskal literaturaren inguruko elkarteekin (idazleak, editoreak, itzultzaileak, bertsolariak) harremanetan jarri eta urteko programa definitu ikastetxeekin batera

Deskripzioa

Euskal literatura herritarrengana hurbiltzeko asmoz, literaturaren inguruko sektore estrategikoekin (Euskal Idazleen Elkartea, Euskal Editoreen Elkartea, EIZIE, Bertsolarien elkartea ) ekintzak bideratu ditzake udalak. Ekintza horiek ikastetxeetan edo udaleko kultur guneetan (liburutegiak, kultur etxeak, ludotekak ) antola daitezke. Honako ekintza hauek proposatzen ditugu: hitzaldiak, idazmen eta irakurketa-tailerrak, idazleekin solasaldiak, elkarrizketak, mahai-inguruak, ipuin-kontalariak, liburu-sinadurak Ekintza hauek adin-tarte ezberdinei egokituko dira. Ekintza hauek gauzatzeko inguruko udalerrien elkarlana bideratzea garrantzitsua izango da. Bereziki, haur eta gaztetxoei zuzenduko dira euskal literaturaren zaletasuna suspertzeko ekintzak.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Euskararen alorreko elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-19
Jasotzaile-mota * Ikasleak (unibertsitate aurrekoak)
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 1.600,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Antolatutako ekintzen kopurua eta bertan parte har: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Antolatutako ekintzen kopurua eta bertan parte har: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.f - Publizitatea
Neurria 3.f.01 - Euskaldunen merkatua eta honen kontsumo- eta errentagarritasun-ahalmenak aurkeztu publizitate-prozesuko eragileei (enpresa eta publizitate-agentzia handiei batez ere) Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak, EITBk eta Euskararen Gizarte-Erakundeen Kontseiluak, ahulezietan aipatutako `inertzia?, `errentagarritasun eza? eta `konnotazio negatiboak? neurri batean behintzat neutralizatzeko. Uste ezezkorrak, ohiturarik ezarena, errentagarritasunik ezarena eta abar gainditzeko publizitatea euskaraz egiteak dituen abantailak agertzen saiatu.
Kodea 3.f.01/1

Izena

Publizitatea euskaraz egitearen aldeko sentsibilizazioan lan egin sektoreetako elkarteekin batera (merkatarien elkartea, ostalarien elkartea,...)

Deskripzioa

Oraindik orain, nabaria da erdaraz egindako publizitatea gailentzen dena enpresa, merkataritza, ostalaritza eta beste hainbat eta hainbat alorretan. Dena den, euskaraz dakien publikoa gehitzen den neurrian euskarazko publizitatea ere errentagarriagoa izaten hasia da eta udalaren zereginetako bat da euskarazko publizitateari bultzada ematea. Horretarako, publizitatea euskaraz egitearen aldeko sustapen-lana egin beharko du udalak. Sentsibilizazio-lan horretan sektoreetako eragileengan eragin beharko da eta ikustarazi beharko zaie euskaraz ere iragartzeak balio erantsia eskaintzen diola saldu beharreko produktuari. Bereziki, badira produktu jakin batzuk bezero euskaldunen presentzia nabarmena edo garrantzitsua dutenak. Produktu horien zerrenda prestatu eta elkarte edo enpresa horiengan eragin beharko litzateke aurrena.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Ekonomia Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Elkargo profesionala
* Merkatal elkarteak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Dendariak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Egindako sentsibilizazio-ekintzen kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Egindako sentsibilizazio-ekintzen kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.f - Publizitatea
Neurria 3.f.02 - Herri-erakundeak euskarazko publizitatearen alde jarri, publizitate-prozesuko eragileen ondoan. Areago, euskarazko komunikabideak gizartearen begietarako edertzeko lana ere egin beharko lukete.
Kodea 3.f.02/1

Izena

Herritarrek edo enpresek publizitatea euskaraz egiteko laguntza teknikoa eman

Deskripzioa

Euskarazko publizitatea gero eta zabaldua dagoen arren merkatuan oraindik bide luzea du egiteko eta enpresa eta elkarte ugari dira bere publizitatea erdara hutsean egiten dutenak. Udalak bere aldetik laguntza teknikoa eskaini diezaieke euskaraz publizitatea egin nahi duten enpresa eta herritarrei komunikabideetan iragarkiak euskaraz agertzeko (itzulpenak, etxeetara bidaltzen diren esku-orriak euskaratzea, eredu batzuk eskaintzea, aholkularitza…). Euskarazko publizitatearen oihartzun komertziala gaztelaniarena baino ahulagoa izaki, iragarpenak euskaraz egiten dituzten enpresei nolabaiteko konpentsazioa (laguntza teknikoaren bidez, sariak eta lehiaketak antolatuz, iragarkiak euskaraz egiten dituztenen berri zabalduz…) eman dakieke. Komunikabideak aipatzen ditugunean, zabalkunde handiko komunikabideez ez ezik, herriko eta eskualdeko komunikabideez ere badihardugu. Izan ere, udalaren ahaleginak komunikabide horietan egiten diren iragarkietan euskararen erabilera bultzatzera bideratu beharko dira, bereziki.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Ekonomia Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Enpresa
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Dendariak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 800,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Emandako laguntza eta itzulitako nahiz zuzendutako: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Emandako laguntza eta itzulitako nahiz zuzendutako: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.g - Kulturgintza
Neurria 3.g.01 - Kulturgintza :Haurrei eta gazteei zuzendutako kultur ekoizpenak lehenetsi, euskara biziberritzeko duten garrantziagatik.
Kodea 3.g.01/1

Izena

Udalaren menpeko kultur guneetan eta kontratatutako zerbitzuetan, euskarazko materialak eguneratuta izatea eta herritarren eskueran ipintzea

Deskripzioa

Haur eta gazteen kultur kontsumoa oso bestelakoa da aurreko garaiekin alderatuta. Ikus-entzunezkoen presentzia, adibidez, erabatekoa da, eta teknologiena nabarmendu da, batez ere, orain. Hori dela eta, egokitzapen prozesuari ekin behar dio udalak, tresneriari dagokionean eskakizunei erantzun ahal izateko. Udalak beharrak aztertu ondoren, haur eta gazteen eskura ipini beharko ditu material horiek (joko elektronikoak, ipuin interaktiboak ) udal liburutegietan, ludoteketan hau da, haur eta gazteek erabiltzen dituzten eremuetan.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Hezkuntza Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Ikastetxea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Eskura jarritako materialen kopurua eta izaera, et: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Eskura jarritako materialen kopurua eta izaera, et: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.g - Kulturgintza
Neurria 3.g.01 - Kulturgintza :Haurrei eta gazteei zuzendutako kultur ekoizpenak lehenetsi, euskara biziberritzeko duten garrantziagatik.
Kodea 3.g.01/2

Izena

Herriko euskalgintza, astialdia eta kulturgintzaren sektoreerekin batera ekintzak antolatu

Deskripzioa

Kulturgintzaren alorrean, herritarrei eskaintzen zaizkien ekitaldietan, eragile ugarik parte hartzen du (kultur taldeak, kultur ekoizleak, aisialdi taldeak, ikastetxeak, udala ). Eragile hauen arteko elkarlana garrantzitsua da, ahalik eta eskaintza bateratuena egiteko. Kultur eragileen inplikazioa zaindu beharko da; haien laguntza-bidea finkatu, ardurak banatu Koordinazio-gune horri esker, udalerriko kultur eskaintzaren hutsuneak betetzeko eta indarguneak sendotzeko proiektu bateratuak bultzatuko dira. Lankidetza horrek adin-tarte eta interes ezberdinen beharrei erantzutea erraztuko du. Ahaleginen sinergia eta optimizazioa lortu behar da herriko elkarteen artean (horren osagarri moduan, ikus Euskararen Aholku Batzordearen osaera). Haurrak eta gazteak egon ohi diren tokiak aproposak dira kulturgintzako ekintzak garatzeko (ludotekak, kultur etxeak, gizarte-etxeak, liburutegiak ). Hainbat kultur eragileen laguntzarekin auzoetara iristeko ahalmena erraztuko duela.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Kultura Saila
* Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Aisialdia
* Kultur taldea
* Euskalgintzako taldeak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 44.434,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Euskaraz egindako ekitaldien kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Euskaraz egindako ekitaldien kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.g - Kulturgintza
Neurria 3.g.03 - Kulturgintza: Euskara ulertzeko gai direnak ere erakartzen saiatu.
Kodea 3.g.03/1

Izena

Euskaraz ulermena soilik duen publikoa erakartzeko kanpaina bereziak antolatu

Deskripzioa

Euskal kultur ekintzetara ahalik eta jende gehien bildu behar da, eta publiko berria erakarri. Ikus-entzule berriak biltzerakoan kontuan hartuko dira euskaraz hitz egiteko zailtasunak izan arren, euskaraz ulertzeko gai badirenak. Euskaldun mota horretan datza euskarazko ekitaldien publikoa zabaltzeko giltza. Hori dela eta, euskarazko kultur produkzioari, balio erantsia eman beharra dago, gaztelaniazko kultur produkzioak eskaintzen ez duena, euskarazkoak bete beharko luke. Euskaraz bakarrik jaso daitekeen kultur adierazpena desiragarri egiten ahalegindu behar dugu. Horretarako, euskarazko kultur ekitaldien berri eman behar dugu, euskaldunei bezala erdaldunei, komunikabide erdaldunak zein euskaldunak erabiliz. Ezagutarazi nahi den ekintza edo produktua euskarazkoa izanda ere, saiatu beharra dago horri buruzko informazioa euskaraz ez dakiten biztanleei ere helarazten, bertaratu daitezen animatuz: komunikabideen bidez, etxeetara informazioa bidaliz, eskuko orriak banatuz, kartelen bidez

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Komunikabideak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Egindako kanpainen kopurua eta erakarritako jendea: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Egindako kanpainen kopurua eta erakarritako jendea: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.g - Kulturgintza
Neurria 3.g.04 - Kulturgintza: Administrazio guztien arteko loturak sendotu.
Kodea 3.g.04/1

Izena

Inguruko herriekin eskualdeko kultur zirkuituak antolatu

Deskripzioa

Euskarazko ekitaldi, ikuskizun eta emanaldien programaketa bermatzeko eta horrek dakartzan gastuei aurre egiteko nahiz sarrerak gehitzeko, udalen arteko lankidetza sustatzea mesedegarria izango litzateke, indarrak batzea denentzat, eta bereziki, euskalgintzarentzat, gerta baitaiteke onuragarri. Udalek bere menpeko azpiegiturak eskainiko ditu euskalgintzarako programazio jarraitua finkatu eta indartzeko. Horren harira, herriarteko zirkuituaren ideia zabaltzea oso ekimen onuragarria izan daiteke euskal kultur ekoizpenentzat. Administrazioak baliabideak jarri behar ditu, euskarazko kultur jardunak aurki ditzakeen oztopoak gainditzeko bideak zabalduz. Horretarako, kultura sortzen duten profesionalekin batera lan egin beharko du, haiekin koordinatuz, lankidetza bilatuz eta kultur jardunaren markoak antolatuz. Udalerrien arteko koordinazio horren bitartez, komunikabideetan lortu beharreko oihartzuna areagotu egingo litzateke bidez batez.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Kultura Saila
* Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Kultura-ekoizleak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Aurreikusita
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Antolatutako emanaldien kopurua zirkuituaren barru: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Antolatutako emanaldien kopurua zirkuituaren barru: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.g - Kulturgintza
Neurria 3.g.05 - Kulturgintza: Lan-baldintzak hobetzen, sortzaileen lanabesak egokitzen, beren lanaren oihartzuna ozentzen eta euskararen eta euskal kulturaren erabilera bultzatzen lagundu Kultura Sailak.
Kodea 3.g.05/2

Izena

Euskarazko kultur plangintza diseinatu, aldizkakotasuna bermatzeari begira

Deskripzioa

Eginkizunak urtean zehar banatzeak garrantzi handia du, era horretara hobeto egin baitaiteke epe ertaineko planifikazioa, bai taldeen aldetik, beren lanak planifikatuz, bai udalaren zerbitzuen aldetik ere. Urtero aurreikus daitezkeen ekintzetariko batzuk: Euskal Astea, Kultura Astea… Horretaz gain, urteko plangintzaren barruan euskal kulturari eta tradizioari lotutako jaiek eta ospakizunek ere leku berezia izan beharko dute euskara eta kultura uztartzeko helburuaz, hala nola, Santa Ageda edota Olentzero… Ekintzak gauzatzerakoan gizarte eragileen partaidetza funtsezkoa izango da. Kultur ikuskizun eta emanaldiak (kontzertuak, antzerkia, erakusketak, bertso saioak…) aldizkakotasun jarraituarekin programatuko ditu udalak indartzeko xedez eta hiritarrengan euskarazko kultur eskaintzetan parte hartzeko ohiturak finkatu eta sendotzeko.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Kultura Saila
* Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Kultur taldea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Ekintzak antolatzeko aldizkakotasuna (maiztasuna): -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Ekintzak antolatzeko aldizkakotasuna (maiztasuna): -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.g - Kulturgintza
Neurria 3.g.05 - Kulturgintza: Lan-baldintzak hobetzen, sortzaileen lanabesak egokitzen, beren lanaren oihartzuna ozentzen eta euskararen eta euskal kulturaren erabilera bultzatzen lagundu Kultura Sailak.
Kodea 3.g.05/3

Izena

Kultur taldeen antolakuntza bultzatu herrian

Deskripzioa

Kultura taldeek zeinek bere aldetik jokatzeko joera izan ohi dute, oro har, bakoitzak bilatu behar baitu bere lan esparrua. Udaletxearen aldetik, interesgarria litzateke elkarren berri izateko baldintzak jartzea eta, askotan, programak ere elkarrekin prestatzea.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Kultur taldea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Batera antolatutako ekintzen kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Batera antolatutako ekintzen kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.g - Kulturgintza
Neurria 3.g.05 - Kulturgintza: Lan-baldintzak hobetzen, sortzaileen lanabesak egokitzen, beren lanaren oihartzuna ozentzen eta euskararen eta euskal kulturaren erabilera bultzatzen lagundu Kultura Sailak.
Kodea 3.g.05/4

Izena

Herrian dauden kultur talde desberdinak eta hauen lana ezagutarazi

Deskripzioa

Euskararen munduan dauden taldeen berri ematea litzateke ekintza honen zeregina. Horretarako, herrietako komunikabideetan talde horien izenak eta edukiak zabaldu beharko dira. Kontuan izanik herri mailako talde kulturalak direla, tokian tokiko medioak erabil daitezke horretarako. Komunikabideetan talde horien lana ezagutarazteko bidea herri edo eskualde mailako kultur sortzaileen sariak antola ditzake udalak literatura, musika, bideo, kazetaritza, eta antzerkigintzaren inguruan. Herriko kultur talde eta sortzaileen berri emango duen direktorioa edo zerrenda argitaratu dezake udalak.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Komunikabideak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 13.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Kultur jarduerak ezagutarazteko ekintzen kopurua e: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Kultur jarduerak ezagutarazteko ekintzen kopurua e: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.g - Kulturgintza
Neurria 3.g.05 - Kulturgintza: Lan-baldintzak hobetzen, sortzaileen lanabesak egokitzen, beren lanaren oihartzuna ozentzen eta euskararen eta euskal kulturaren erabilera bultzatzen lagundu Kultura Sailak.
Kodea 3.g.05/5

Izena

Herriko jaietan eta kultur ekitaldi nagusietan euskararen presentzia bermatu

Deskripzioa

Herrian antolatzen diren jaietan euskararen presentzia indartu egin behar da ahal den neurrian, kontuan izanik biztanle guztiengana iristen direla ekimen horiek. Bi motatako kultur jardun bereiziko ditugu: hitza erabiltzen dutenak (literatura, antzerkia, zinema, bertsoak, musika, etab.) eta ez dutenak (artea, musika instrumentala, dantza, etab.). Hitza erabiltzen dutenen kasuan, kultur jarduna euskaraz ere izan dadin ahalegindu beharko da udala eta besteetan, euskara lan eta informazio hizkuntza izan dadin saiatu. Ekitaldi guzti hauetan udalak euskararen presentzia bermatu beharko du, bereziki, programa edo jardueraren ondorioz sortutako materialetan, egitarauetan, karteletan, testuetan, komunikazioetan, agirietan eta ikus-entzunezko mezuetan.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Gehienbat euskaraz
Jasotzailearen adina 5-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 28.000,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Euskara erabili izan den ekitaldien kopurua; euska: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Euskara erabili izan den ekitaldien kopurua; euska: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.g - Kulturgintza
Neurria 3.g.05 - Kulturgintza: Lan-baldintzak hobetzen, sortzaileen lanabesak egokitzen, beren lanaren oihartzuna ozentzen eta euskararen eta euskal kulturaren erabilera bultzatzen lagundu Kultura Sailak.
Kodea 3.g.05/6

Izena

Udaletako azpiegiturak euskal kulturgintzan dabiltzan taldeen esku jarri

Deskripzioa

Udalak sarritan izaten ditu hainbat talderentzat egokiak izan daitezkeen tokiak eta azpiegiturak. Izan ere, lokalen gabezia da talde hauek duten arazorik larrienetako bat, eta horretan egin dezake lan udalak.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Kultura Saila
* Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Kulturgintza
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 30.140,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Eskura jarritako udalaren azpiegituren kopurua: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Eskura jarritako udalaren azpiegituren kopurua: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.g - Kulturgintza
Neurria 3.g.05 - Kulturgintza: Lan-baldintzak hobetzen, sortzaileen lanabesak egokitzen, beren lanaren oihartzuna ozentzen eta euskararen eta euskal kulturaren erabilera bultzatzen lagundu Kultura Sailak.
Kodea 3.g.05/7

Izena

Euskal kultur produkzioa zabaltzea eta ezagutaraztea

Deskripzioa

Udalak ahalegin berezia egin beharko du euskal kultur produkzioa zabaltzen eta ezagutarazten. Udalak urtean zehar euskarazko ikuskizunak (zinea, antzerkia, erakusketak, kontzertuak, kale ikuskizunak…) eskainiko ditu jarraipen eta aldizkakotasun jakin batean. Horretarako, merkatuan eta karteldegian unean dauden euskal ekoizpen ospetsuenak eta estimatuenak kultur programazioan eskaintzeko ahalegina egingo du udalak eta eskura dituen komunikabideen bitartez horren berri eman. Horretarako, udalak euskaraz sortutako ekoizpenen berri emateko eskura dituen azpiegiturak eskainiko ditu, antzokiak, zineak, kultur aretoak, erakusketa-gelak…

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Kultura-ekoizleak
* Kultur taldea
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 24.700,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Kultur produkzioak ezagutarazteko egindako ekimene: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Kultur produkzioak ezagutarazteko egindako ekimene: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.h - Hedabideak
Neurria 3.b.01 - Komunikabideen garrantzia gero eta handiagoa denez, euskarazko komunikabideak hizkuntza-normalizazioaren arlo estrategikotzat jo behar ditu administrazioak, baita euskarazko prentsak horretan zer paper jokatu behar duen erabaki ere, eta horren arabera laguntzak eskaini.
Kodea 3.b.01/2

Izena

Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta partaide bihurtu

Deskripzioa

Herriko komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi- eta kirol ekitaldien berri emateko eta dinamizatzeko tresna gisa erabiliko dira. Horrela, udalak bidera dezake herriko hainbat ekintzatan bertako komunikabideek nolabaiteko protagonismoa izatea. Bide egokia izan daiteke erabat bailara mailako informazioa eta udalak berak herritarrei igorri beharreko informazioa zabaltzeko ere. Bertako komunikabideak entzun eta ikusteko joeraren bultzagarri izan daiteke hori, baliabide hauen errentagarritasuna bultzatu eta edukiak bermatuz.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Kultura Saila
* Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Komunikabideak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 10-
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Komunikabideek euskarazko ekimenen berri emateko e: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Komunikabideek euskarazko ekimenen berri emateko e: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.h - Hedabideak
Neurria 3.b.01 - Komunikabideen garrantzia gero eta handiagoa denez, euskarazko komunikabideak hizkuntza-normalizazioaren arlo estrategikotzat jo behar ditu administrazioak, baita euskarazko prentsak horretan zer paper jokatu behar duen erabaki ere, eta horren arabera laguntzak eskaini.
Kodea 3.b.01/3

Izena

Eskualde edo herri mailako komunikabideetan euskararen erabilera bultzatzearren, laguntzak emateko irizpideak finkatu.

Deskripzioa

Herri-mailan edo Eskualdean erdaraz ari diren komunikabideetan euskararen presentzia sustatzeko laguntzak bidera daitezke, euskararen sustapenean, garapenean eta normalizazioan izan dezakeen eragina dela eta. Bereziki, bultzatzekoak izan daitezke haur eta gazteei zuzendutako atalak edo emanaldiak, agenda eta abar.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Komunikabideak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Elebietan
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Kazetariak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Abian jartzen diren ekimenen kopurua eta parte har: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Abian jartzen diren ekimenen kopurua eta parte har: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.h - Hedabideak
Neurria 3.b.02 - Jokaera enpresarial egokiaren aldeko apustua egin behar du prentsak. Produktu desberdinak eta merkatuan lehiatzeko modukoak eskaintzea ezinbestekoa du. Horretarako, besteak beste, inbertsioak egin behar dira azpiegituran. Gobernuak sektore ekonomiko bat dela onartu eta enpresa-trataera eman behar dio.
Kodea 3.b.02/1

Izena

Eskualde edo/eta herri-mailako euskarazko komunikabideei laguntzak emateko hitzarmen politika erabili

Deskripzioa

Komunikabideen alorrean, udalaren zeregin nagusienetariko bat euskarazko komunikabideak sustatzea izango da. Sustapen-lan horren objektibotasuna bermatzearren, komeni da dirulaguntzak emateko hitzarmen bidea erabiltzea. Besteak beste, irizpide hauek izan ditzake kontuan: proiektuaren gutxieneko autofinantzaketa-maila; hartzailearen tipologia; bideragarritasuna; autofinantzaketa handitzeko ekimenak; egiten denaren inguruko produktu berriak; inbertsio berrietarako aurreikuspenak; eskaini beharreko zerbitzuak; kalitateari lotutako zenbait faktore eta bestelako proposamenak. Udalak dirulaguntza horiek ematerakoan, gainerako herri-erakundeekiko osagarritasun-irizpideari begiratu beharko dio.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Komunikabideak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Kazetariak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua 34.860,00 eur.
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Emandako laguntzaren zenbatekoa eta diruz lagundut: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Emandako laguntzaren zenbatekoa eta diruz lagundut: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.h - Hedabideak
Neurria 3.b.02 - Jokaera enpresarial egokiaren aldeko apustua egin behar du prentsak. Produktu desberdinak eta merkatuan lehiatzeko modukoak eskaintzea ezinbestekoa du. Horretarako, besteak beste, inbertsioak egin behar dira azpiegituran. Gobernuak sektore ekonomiko bat dela onartu eta enpresa-trataera eman behar dio.
Kodea 3.b.02/001

Izena

Eskualdeko euskarazko komunikabide euskaldunen artean sare telematikoa sustatu.

Deskripzioa

Sare horren helburua da sortzen diren edukien erabilera eta banaketa erraztea.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk -
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Kazetariak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Sustatzen diren ekimenak eta horien emaitzak: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Sustatzen diren ekimenak eta horien emaitzak: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.h - Hedabideak
Neurria 3.b.03 - Euskarazko prentsak elkarlana bultzatu, baliabideei ahalik eta etekinik handiena atera, kalitatea hobetu eta produktu berriak eskaini behar ditu.
Kodea 3.b.03/1

Izena

Eskualdean diharduten komunikabideen arteko elkarlana eta truke-lerroak eratzea sustatu

Deskripzioa

Komunikabideen giza eta diru-baliabideei etekin handiagoa ateratzeko, hau da, komunikabide bakoitzaren gastuak murrizteko edo sarrerak gehitzeko, eskualde mailako herri-komunikabideen arteko elkarlana susta dezake udalak, indarrak batzea denentzat gerta baitaiteke onuragarri eta. Udalak honako ekimenak susta ditzake: teknologia berrietara egokitzea, produktu berriak sortzea edo komunikabide berriak sortzea.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Komunikabideak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 20-64
Jasotzaile-mota * Kazetariak
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Emandako laguntzaren zenbatekoa eta gauzatutako eg: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Emandako laguntzaren zenbatekoa eta gauzatutako eg: -Identifikazioa

Helburu nagusia Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia da euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.
Helburu estrategikoa 3 - Euskararen elikadura
Esparrua 3.h - Hedabideak
Neurria 3.b.03 - Euskarazko prentsak elkarlana bultzatu, baliabideei ahalik eta etekinik handiena atera, kalitatea hobetu eta produktu berriak eskaini behar ditu.
Kodea 3.b.03/2

Izena

Haur eta gazteentzako euskarazko eskaintza sustatzea

Deskripzioa

Haur eta gazteen kolektiboa funtsezkoa denez euskararen etorkizunari begira, komunikabideetan ere leku berezia egin behar zaie haur eta gazteei; euren interesei egokitutako gaiak eta edukiak eskaini behar zaizkie. Hortaz, besteak beste, herriko aldizkarian artikuluak, ikastetxeen ekimenak, jokoak, denbora-pasak, ipuinak, lehiaketak eta abar txerta daitezke, edota atal berezia era daiteke.

Udal agenteak

Udal agente generikoak * Euskara Zerbitzua
* Kultura Saila
Udal agente espezifikoak -

Beste agente batzuk

Beste agente generiko batzuk * Komunikabideak
Beste agente espezifiko batzuk -

Kudeaketa-datuak

Ekintzaren egoera Egite bidean
Ekintza-mota Ez berria aldatu gabe
Ekintzaren hizkuntza Euskaraz
Jasotzailearen adina 5-24
Jasotzaile-mota * Edonor
Oharrak -

Aurreikusitako kudeaketa datuak

Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data -
Aurreikusitako hasierako data Izena
Kargua
JUNKAL
ET
Aurreikusitako beste arduradun bat Izena
Kargua
-
-
Aurreikusitako aurrekontua -
Aurreikusitako gastu mota -
Aurreikusitako adierazleak * Emandako laguntza eta horren ondorioz gauzatu dire: -

Kudeaketa-datu errealak

Hasierako data erreala -
Bukaerako data erreala -
Arduradun erreala Izena
Kargua
-
-
Beste arduradun erreal bat Izena
Kargua
-
-
Aurrekontu erreala -
Gastu-mota erreala -
Adierazle errealak * Emandako laguntza eta horren ondorioz gauzatu dire: -