Laburdurak

Egillienak, bibliografixianak, dokumentaziñuanak

Aurrekueri gehittu bihar jakuez ETNO-ko beste laburdura batzuk:

Itturri bibliografiko eta egillietarako: AJKE: Garai,et al.,[1983];ANar: A.Narbaiza [2001]; AI: A.Iturriotz; Arg: J.A.Argoitia [1995]; AS: A.Sarasua[1996]; AZ: Azkue[1984]; BE: P.B.Villareal de Berriz; CB: C.Baroja; EA: "Eibartarren Ahotan" proiektua eta ondarea; ELH:Elhuyar[2000]; ENET:Eibarko Natura eta Etnografia Taldea; Gar:J.Garmendia; GS:O.Araolaza[1998]; IUA:Inventario de Utillaje Armero; Izag:Izagirre [1994]; JME:J.M.Elexpuru[1996]; JSM:Juan San Martin; JZ:Javier Zubiaurre[1960]; LA:M.Larramendi[1969]; Lab:Laborde,M.,[1990]; Lar:Larrañaga, 1998; Lasp:I.Laspiur [1999]; MA:Museo de Armas - Escuela de Armeria; Mo:Mogel [1999]; NA:N.Areta [2002]; OEH: Orotariko Euskal Hiztegia; RL:Ramiro Larrañaga; SB: Serafin Basauri; TE:T.Etxebarria [1998]; Tr: J.M.Gisasola[Trunboi]; UZ:Uzei.

Eta Lekukuetarako: AA:Angel Albizuri; BA:Bartolo Arriola; CE: Candido Eguren; DM:Duni Murua; EG:Euxebi Gisasola; ES:Emilio Azurmendi "Sagarbitsa"; FAO:Felisa Atxa-Orbea; FAU:Faustina López; FE:Fernando Etxebarria; FL:Faustino Larrañaga; JB:Jose Bergara "Agarrazpi"; JE:Julian Etxeberria "Ubitxa"; JG:Jose Gisasola "Zozola"; JL:Justo larrañaga; JML:Jose Mari Loiola;  JMJ:Juan Manuel Jaio; JQ:Jose Etxeberria "Querido"; JTx:Juanito Gisasola "Txoko"; JU:Jesusa Uncetabarrenetxea; LL:Luciana Larreategi; MA: Mari Asun Azpiri; MAI: Maite Aranberri; MZ:Migel Zarrabe; PA:Pedro Arrizabalaga "Zozua"; PE: Pedro Egiguren "Izkua"; PI:Perico Irusta; RI:Roberto Isasi "Callón"; Ro:Roberto Larreategi; TZ:Timoteo Zubiate; VA:Vicente Areta.

"Bergarako euskara"tik jasoak:

SM Ezten: Juan San Martin. Eztenkadak. Zarautz 1965; SM Zirik: Juan San Martin. Zirikadak. Zarautz 1960.

Kategorixena:

 

 

Berbian inguruko informaziñuana:

 

 

Ejenpluen onduan agiri diranak (gehixenak Biblixako zatixen referenziak dira):

 

 

Ostianguak