Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
kontu.
1 . kontu. iz. (TE). Cuento; relato, narración. Denboria juaten jako kontuetan.
2 . kontu. iz. (TE). Cuenta, cómputo, cálculo; nota de pago, recibo. Kontua eitteko orduan izaten ziran kontuak. / Medikuarengana kontua pagatzera. (Zirik 16).
3 . kontu. interj. (TE). ¡atención!, ¡cuidado!; ¡ojo!. Kontu! trena dator eta! Ik. argi, kontuz.
4 . kontu. iz. (OEH). Asunto, cuestión, problema. Sinistiak pe kontuak jaukaz. (Zirik 30). / Ziri-sartze kontuan atzian gelditzekua ezpazan be. (Zirik 90).
5 . kontu. postp. (OEH). A cuenta de, a cargo de. Alperrori zigortzia, bere kontu biharko zala utzi, gizon letz. (Ibilt 470).
kontu euki. du ad. (TE). Prestar atención, tener cuidado. Kontu eukizu arlote hori aldendu ez deiñ kontua ein barik.
kontu hobia euki. esap. (TE). Resultar mejor cuenta. Gehixago ordaindu arren hobeto urten. /  "Tener mejor cuenta" (TE, 498). Kontu hobia dauka sarri, gehixago pagatzen dan gauziak.
kontu(ak) emon [kontu(ak) eman]. du ad.-esap. (OEH). Dar cuenta de, rendir cuentas. Tratu honen gorabehera guztiak neri aurraz kontu emotekotan, beste danen ixillixan. (Ibilt 457).
kontuak egin.
1 . kontuak egin. du ad. (TE). Hacer cuentas. Juan daneko urte betian, dendarixagaz kontuak ein barik gara.
2 . kontuak egin. dio ad. (TE). Hacer mimos. Umieri eta, gozo berba egin, /  "Hacer mimos y caricias" (TE, 498). Etxera etortzen danian, lehenengo zeregiña, umiari kontuak eiñ.
kontuak hartu. du ad. (TE). Pedir cuentas. (Ez eban) Gizonen bildurrik, baiña Jaungoikuak kontuak hartuko detsaz. / Juan zan hasarre emaztiagana, kontuak hartzera. (Ibilt 458).
kontuan hartu. du ad. (AS). Tener en cuenta, considerar.
kontuan izan. du ad.-esap. (OEH). Tener en cuenta. Gaurko denporak kontuan izanda. (Ibilt 453).
kontuan jausi. da ad. Caer en la cuenta, percatarse. Halakoren baten jausi nintzan kontuan oker nenbillela. / Politxo-politxo juan ziran kontuan jausten eibartarrak buztanik ez eukela. (Zirik 124). / Eiñ bihar izan ebana ardura haundi barik ezeren kontuan jausi gabe. (Ibilt 459). Ik. konturatu.
kontura. adlag. (TE). A crédito, prestado. Ogixa eta ardaua ataratzen zittuan kontura Burunian. Ik. koskara, zorretan, zorrian, koska, epetan.
kontuz.
1 . kontuz. adlag. (JME). Con cuidado. Kontuz ibili eta baztarretik juan. / Eibarren gorri asko zeuala ta kontuz ibiltzeko. (Zirik 104)
2 . kontuz. interj. ¡cuidado!, ¡ojo!, ¡atención!. Kontuz suakin! Ik. argi, kontu.