Lanbide zaharrak


kuartonerixa. iz. (ETNO). Conjunto de vigas que forman la base para construir el suelo. Kuartoi moltzua; baitta kapirixo moltzua be. Ik. kuartoi.


egur-zan. iz. (ETNO). Veta. Ik. arapo, izpi.


artia billau. esap. (ETNO). Practicar un oficio para aprenderlo. Arotzerixiari be artia billau bihar jakok. Danari moduan! Hasieran, normalena, dana txarto egittia eta zura brintzatzia. Baiña denporiakin, artia hartzen juaten haiz, eta dana errezagua. Ik. artia hartu ezin, artia hartu.


teillape. iz. (ETNO). Techado; alero. Izatez teillatupia, teillatu azpixa; baiña baitta teillatuan hegalpia, horma kontra euririk sartzen ez dan lekua. Ik. bolau.


© Asier Sarasua
goixaga. iz. (ETNO). Solanera, vigas del tejado. Teillatuan ezker-eskuma doiazen habiak. Euren gaiñian ipintzen dira kapirixuak. Batzuendako gaillurregurran sinonimua da. Ik. habe, kapirixo, zuraje.


arotz-aizkora (arotz-aixkora). iz. (ETNO). Hacha de carpintero,-a. Ahua beste aizkorak baiño zuzenagua daukan aizkoria. Ik. arotz.


tubo baltz. iz. (ETNO). Tubo sin galvanizar. Ojalateruen berbia da. Haixiandako, barandillak egitteko, kalefaziñuetarako... Horretarako tubo baltza erabiltzen da, galbanizau bako burdiñazko hodeixia. Ik. hodeixa, kirru.


gaztaiña-egur. iz. (TE). Madera de castaño. Gaztaiña-egurra, onena irauntzeko. Ik. gaztaiña.


kandeleja. iz. (ETNO). Candeleja. Beruna soldiatzeko erabiltzen zan eta gasoliniakin berotzen zen erraminttia. "Maillukia" baiño berba barrixagua eta "sopletia" baiño zaharragua. Berunezko tubua soldiau bihar juat eta ekarrik kandelejia. Ik. eztaiñau, soldiau.


arraspa latz. iz. (ETNO). Escofina. Egurra gitxika jateko erramintta latza. Aizkora kertenari formia emoteko eitten zuan arraspa latzakin.