Postureo
plantakeria
13% (9 botu)
itxurakeria
13% (9 botu)
xarmanteria
8% (6 botu)
haujarrera
0% (0 botu)
plantitxura
22% (16 botu)
jarreron
4% (3 botu)
harrokeria
0% (0 botu)
itxureoa
21% (15 botu)
ederrori
6% (4 botu)
lakrikunkeria
0% (0 botu)
itxurakein
4% (3 botu)
itxurastel
0% (0 botu)
egogura
4% (3 botu)
potzio
1% (Boto 1)
kanpo larrosa
3% (2 botu)
baratxulokeria
1% (Boto 1)
Botoak guztira