Atsotitzen erantzunak

Nola esango zenuke euskaraz? Atzoko ariketaren erantzunak:

1. “Bi ezkero, hiru seguru” (“A la tercera va la vencida”)

2. “Zuhaitz eroriari orok egur”(“Hacer leña del árbol caído”)

3. “Zazpi etxeko herrian galdu” “Hego haizerik gabe zoratu” “Titarekada bat uretan ito”... (“Ahogarse en un vaso de agua”)

4. “Nolako egurra, halako ezpala” "Enbor bereko ezpala" "Zotzetik da ziria"... (“De tal palo tal astilla”)

5. “Askoren ardiak otsoak jan” “Nagusi askoren astoa goseak hil” (“Unos por otros, la casa sin barrer”)

6. “Ura joanda gero, presa egin” “Usoak joan, sarea heda” (“A buenas horas mangas verdes”)

7. “Askoren mina, tontoen atsegina”

(“Mal de muchos, consuelo de tontos”)