Bilaketa aurreratua

danengandu
danengandu, danengantze ( danengandutze) [denengandu]. da/du ad. (TE). Poner al alcance de todos; generalizar(se), extender(se). Danen eskura ipini, zabaldu. Makiñak gauza asko danengandu dittue. / Danengandu da gaur musika ona. / Traba gabeko konpetenzian ondorena da, erreztasun guztien bentajia danengandutzia. / Euren dana danengantzia, lehelengo kristauen legia.