Bilaketa aurreratua

ahala
ahala. zenbtz. (TE). Tan pronto como; según, en la medida que, a medida que . Aditz baten onduan, bezin laster, -ren neurrixan esan gura dau. / "Sufijo o terminación que denota cuantividad ad libitum" (TE, 122). Jan ahala ekarri zetsen mahaira. / Eiñ ahala batzen jakon lana. / Etorri ahala jaurtitzen zittuan bere ondasunak. / Matio Eiñ-ala esaten zetsen bati, eiñ ahala bihar beti eukitzia zalako bere harrokerixia.  Aurretik aditza dabela erabiltzen da beti: ad + ahala.