Bilaketa aurreratua

gure
gure. izord. (TE). Nuestro,-a. Gu-n edutezko genitibo markardun formia da. Solo hau guria da; saill ha, zuena. Ik. gu, geure.