Flora


piñu-egur. iz. (TE). Madera de pino. Piñu-egurra gaur etxegintzarako, gaztaiñia eta haritza baiño merkiago dalako. Ik. piñu-ohol.


piñu-orri. iz. (ETNO). Acícula, hoja de pino. Bidian piñu-orrixa dago eta kontuz kotxiakin.


piñu-landara. iz. (NA). Planta de pino, planta pequeña de pino.


piñu txiki. iz. (NA). Pino pequeño; pino recién plantado.


piñu-kaskara. iz. (ETNO). Piña. Piñu-kaskarak batu bihar doguz sutarako. Ik. piñaburu.


piñu gazte. iz. (NA). Pino joven. Urteak daukazan piñua, baiña ondiok hazten daguana. Han dana piñu gaztia dao.


piñu zahar. iz. (NA). Pino maduro, pino crecido. Nahikua hazittako piñua, urte askokua. Piñu zaharrak, bota leikez harek.


pipa-zotz. iz. (JSM). Tronco de planta enredadera, tronco de planta trepadora. "Pámpano que crece en forma de espiral entre maleza o en el bosque, de médula muy porosa; en nuestra niñez lo empleábamos para fumar" (JSM, in TE, 777).