Bilaketa aurreratua

igarixan egin
igarixan egin [igerian egin]. du ad. (ETNO). Nadar. Hamen Amañan eguan presa bat eta han be bai Txontan, Txontan gora juanda, holan, presa txiki batzuk, igarixan ikasteko! Baiña gero hamen, igarixan ikasi ta hamen, pentseizu zelan egongo zan Maltzan zubixa...! Handik salto eitten eben errekara e! Ya nausixak, e? Ya nausixak haratxe juaten zian, traje de bañua jantzitta igarixan eittera. Baiña oiñ ezin leike eiñ. Han ezin leike sartu! Han salto eitten dabena oin juan da! Baiña lehen ura juaten zan "rrrr"... Ta hamentxe ikasten eben igarixan!. Ik. aratian egin, farrastada, igari egin, igarileku, murgil.