Bilaketa aurreratua

egiñahal
egiñahal. iz. (OEH). Lo posible; empeño, esfuerzo. Ik. ahalegin.  Eibarren ahalegin erabiltzen da.
egiñahala (eiñahala). adlag. (TE). Tanto como pueda hacerse, a discreción. Matio Eiñ-ahala esaten zetsen bati, beti eiñ-ahala bihar eukitzia zalako bere harrokerixia. Ik. ahala.
egiñahalak egin. esap. (JSM). A pesar de esforzarse. Ahalegiñak egin arren. Baiña, egiñalak-ein ez eben billatzen durorik. (Zirik 54). Ik. ahalegiña egin.  Ezezko perpausetan erabiltzen da.
egiñahalako (eiñahalako). izlag. (OEH). Tremendo, grande, enorme. Itzalak, haundixak. Eiñahalako eurixak hartuta. (Zirik 47). / Eiñahalako orruetan ebizen, euren ustietan ondo kantatzen ebelakuan. (Zirik 117). Ik. ekiñahalako.  Normalian pluralian: egiñahalakuak, egiñahalako indarrak, egiñahalako biharrak, egiñahalako eurixak...