Basarriko tresnak


nabar-etxe. iz. Estructura de madera para la cuchilla "nabar". Nabarran etxia.


1 . aizkora (aixkora, axkora). iz. (TE). Hacha. Jakintsuak berba honetan ikusten dabe "aitz" dabela sustraitzat. Ik. arotz-aizkora.


sagar-mazo. iz. (ETNO). Mazo para machacar manzanas.


nardai. iz. (ETNO). Pieza de madera o hierro que une al yugo el carro, narria o elemento a transportar. Nardaixa da, ba, mutur bat buztarrixari lotzeko eta bestia katez proba-harrixari lotzeko erabiltzen dan egur zati potolua. Holan, egurrezko haga sendo bat. Ik. nardaka.


© Jaione Isazelaia
2 . ardatz. iz. (TE). Eje de carro. Burdi-ardatza ostu auzuan eta bazoian igesik / Udazkenerutz ira sasoian, behin baiño gehixagotan entzungo zenduen burdi-ardatzen txistua; iñoiz baitta senetik urtetzeko adiña be. Ik. burdi-ardatz, draga, bulpartika, burtarasa, burtohe, burtohol, burtorrazi.


sagar-joteko makiña (sagarra-joteko makiña). iz. (ETNO). Máquina troceadora de manzanas para la sidra. Sagardaua egitteko sagarrak txikitzeko erabiltzen dan makiñia. Ik. sagar-joteko arka, sagar-joteko mazo.


2 . anega. iz. (ETNO). Caja de medida de una fanega. Garixa (eta beste ale batzuk) neurtzeko egurrezko kutxa modukua. Anega bat neurtzeko erabiltzen dana.


2 . nardaka. iz. (ETNO). Pieza de madera o hierro que une al yugo el carro, narria o elemento a transportar. Ik. nardai.  Izena jaso dogu, baiña esanguria ez dago garbi.


kate motz. iz. (ETNO). Cadena gruesa. Mendiko biharretan erabiltzen dan kate sendua, egurra karriatzeko erabiltzen dana, esate baterako.


sagar-aska. iz. (ETNO). Cubeta para machacar manzanas. Sagar gitxi zeguanian, edo tolararik ez zeguan basarrixetan, sagar-askan joten ziran sagarrak, sagar-mazuakin, bertan txikittu, eta sardaua egitteko. Ik. sagar-mazo.