Bilaketa aurreratua

ez ikusi egin
ez ikusi egin (ez ikusixa egin). esap. (AS). Hacer la vista gorda; simular no ver; hacer como que no ve. Aldamenetik pasau zan baiña ez ikusi egin zestan. / Batzuekin ez ikusixa egittia hobe, geratu eta háren barriketia aguantatzia baiño. / Parkatu baiña ez detsut ez ikusirik egin, ez naiz konturatu.  Ezezko testuinguruetan: ez ikusirik egin