Bibliografixia eta Itturrixak

ADITZ BATZORDIA: 1998: Eibarko aditza, Eibarko Udala - Euskara Batzordea

ARETA, Nerea: 2002: Eibarko euskara. Morfologiako alor baten azterketa: izen sintagmaren deklinabidea, adjektibo sintagma eta adberbio sintagma, Deustuko Unibertsitatea, Doktorego Tesia, Internet-en: http://wwwlib.umi.com/dissertations orrixan edonungo ordenadorietatik; eta Deustuko Unibersidadekuetatik konsultau ezkeriok, http://wwwlib.umi.com/cr/deusto/main. Tesisak AAT 3071883 produktu-publikaziño numerua dauka UMI-ko datu basian. ISBN hau numeruau dauka: 84-7485-852-6.

ARGOITIA, Juan Andrés; AZKARATE, Nerea; GEZURAGA, Xabier: 1995: Eibarko euskeraren esakerak eta bestelako berezitasun batzuk, Eibar; Eibarko Udala, Euskara Batzordea

AREJITA, Adolfo (zuzend.); et alii: 2001: Bizkai euskeraren jarraibide liburua. Lehenengo pausuak, Bilbao; Labayru Ikastegia, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa

AZKUE, R. Mª de: 1984: Diccionario vasco - español - francés, Bilbo, Euskaltzaindia (K. Mitxelena-n sarreriakin)

BASAURI, Serafin; SARASUA, Asier (Koord.): 2003: Eibarko hiztegi etnografikoa, Oñati; Eibarko Euskara Mintegia, Eibarko Udala (argittaratu aurreko bersiñua erabilli da)

BIGURI, Koldo: Miren Azkaraterekin berbetan, on-line (INTERNET lekua: http://www.eizie.org/euskara/argital/senez/17) (arg. in Senez, 17, 1996)

BOSCH, Marí­a Ángeles (zuzend.); et alii: 1988-1990: Gran Enciclopedia Larousse, Barcelona, Editorial Planeta (2. arg.; 24 ale) (Azalian: Gran Enciclopedia Larousse. 24 volúmenes en color)

"BOSTAK BAT" LANTALDEA: 1996: Diccionario 3000 hiztegia, Bilbo, "Bostak bat" lantaldea ("Adorez, 7")

COOGAN, Michael D. (editore jenerala) (itzulpena: GUTIÉRREZ MANUEL, Ana Marí­a): 1999: Religiones del mundo: judaí­smo, cristianismo, islám, hinduí­smo, budismo, tradiciones chinas, tradiciones japonesas, Barcelona, Blume (erderazko 1. arg.)

CRYSTAL, David (Juan Carlos MORENO CABRERA-k zuzendutako ediziñua): 1994: Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge; Madrid, Buenos Aires, México; Taurus Ediciones

DÍAZ DE LEZANA, Araceli: Terminologi lanaren metodologia, on-line (INTERNET lekua: http://www.eizie.org/euskara/argital/senez/17) (argittaratuta in Senez, 17, 1996)

DUCROT, Oswald; SCHAEFFER, Jean-Marie (erderazko ediziñuan zuzend.: Marta TORDESILLAS): 1998: Nuevo diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, Madrid, Arrecife Producciones S.L.

DUESO, José: 1990: Mitos, leyendas y costumbres. II, Vida tradicional, Bilbao, Lur ("Nosotros los vascos")

DUESO, José: 1994: Mitos, leyendas y costumbres. V, Diccionario y guí­a, Bilbao, Lur ("Nosotros los vascos, 14")

DURVAN: (s.d.): Diccionario Enciclopédico DURVAN en CDROM, Bilbao, DURVAN S.A. de ediciones

EIBARKO EUSKERA MINTEGIA: 1997: Eibarreraz idazteko oiñarrizko erizpidiak, Eibarko Udala

EIBARKO UDALA: 1995: Eibarko hiri-toponimia, Bilbao, Euskaltzaindia ("Onomasticon Vasconiae, 13")

EIBARKO UDALA: 1997: Eibarko Basarrixak (Dabid Arriolan omenez)

EIBARKO UDALA: 1998: Eibar, Eibarko Udala, Nekar (kalietako planua eta izendegixa da).

EIBARKO UDALA: 2005: Eibarko Toponimoen Zerrenda (Itziar Alberdi, Asier Sarasua).

ELHUYAR (zuzendaritza: M. AZKARATE, X. KINTANA, X. MENDIGUREN): 1996: Hiztegi elektronikoa euskara - gaztelania. Diccionario electrónico castellano - vasco, Usurbil, Elhuyar (CD-ROM disko konpaktua. Diskuan: Elhuyar hiztegia)

ELHUYAR (zuzendaritza: M. AZKARATE, X. KINTANA, X. MENDIGUREN): 2000: Euskara - gaztelania. Castellano - vasco hiztegia, Usurbil, Elhuyar (Azalian: Elhuyar hiztegia)

ELORZA, Javier: -Eibar: Orígenes y evolución. -Siglo XIV al XVI- Egoibarra, 2000.  

ETXEBARRIA, Toribio: 1986: Flexiones verbales y lexicón del euskera dialectal de Eibar, Bilbao, Euskaltzaindia ("Euskera, 1963-64 1965-66") (berrarg.; J. San Martin-en presentaziñua)

ETXEBARRIA, Toribio: IBILTARIXANAK Arrate'tikuen izketango alegiñak. Zarautz, 1967.(J.San Martin-en hitzaurrea).

ETXEBARRIA, Toribio: IBILTARIXANAK. Zarautz, 1993. (Berrargitalpena-Antxon Narbaizaren hitzaurrea).

ETXEBARRIA, Toribio: 1998: Flexiones verbales y lexicón del euskera dialectal de Eibar. Juan San Martinen gehigarrixagaz, Oñati, Eibarko Udala, Euskara Batzordea (3. arg.)

EUSKALTZAINDIA, GRAMATIKA BATZORDEA: 1990: Euskal gramatika. Lehen urratsak-III (Lokailuak), Bilbo, Euskaltzaindia ("EGLU-III")

EUSKALTZAINDIA, GRAMATIKA BATZORDEA: 1991: Euskal gramatika. Lehen urratsak-I, Bilbo, Euskaltzaindia (2. arg.) ("EGLU-I")

EUSKALTZAINDIA: 1998: Arauak. 1. Karpeta, Bilbo, Euskaltzaindia (CD-ROM disko konpaktua)

EUSKALTZAINDIA: 2000: Hiztegi batua, Bilbo, Euskaltzaindia ("Euskera XLV 2")

GORROTXATEGI NIETO, Mikel (koord.); et alii: 1998: Nomenclator de Apellidos Vascos. Euskal deituren izendegia; Justizia Ministerioa; Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, Euskaltzaindia

GORROTXATEGI NIETO, Mikel; et alii: 2001: Euskal izendegia. Ponte izendegia. Diccionario de nombres de pila. Dictionnaire de prénoms, Vitoria-Gasteiz; Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia; Euskaltzaindia

GORROTXATEGI, Mikel (paratzaillia); et alii: 2001b: Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle-entitateak. Entidades de población de la Comunidad Autónoma Vasca, Bilbo; Euskaltzaindia, EUDEL, Eusko Jaurlaritza - Kultura Saila ("Eudel, 9")

IRAZABALBEITIA, Iñaki (koord.); et alii: 1993: Hiztegi entziklopedikoa, Usurbil, ELHUYAR Kultur Elkartea

KEREXETA, Jaime (tradutoria): 1993: Euskal Biblia, Bilbao, Bilbo'ko Elizbarrutiko Gotzaintza (2. arg.; 1.a 1976)

LASPIUR ZABALA, Imanol: 1999a: Eibarrera jatorraren bidetik, Oñati, ...eta kitto! Euskara Elkartea

LASPIUR ZABALA, Imanol: 1999b: Eibarko euskeriaren deklinabidia eta entonaziñua, Eibarko Udala, Euskera Zerbitzua

LÁZARO CARRETER, Fernando: 1987: Diccionario de términos filológicos, Madrid, Editorial Gredos (7. reinpr., 1968ko zuzendutako 3. arg.-ana; 1. arg., 1953) ("Biblioteca Románica Hispánica. III Manuales, 6")

"LEKEITIOKO BERBAK" LANTALDEA: 2001a: Lekeitioko berbak. Itsasoa (1), Lekeitio, Lekeitioko Udala (liburutxua da)

"LEKEITIOKO BERBAK" LANTALDEA: 2001b: Lekeitioko berbak. Eguraldia/denporea (2), Lekeitio, Lekeitioko Udala (liburutxua da) (Azalian Lekeitioko berbak. Eguraldia/denporea (2) eguraldia ipintzen dau, baiña barruan Lekeitioko berbak. Denporea bakarrik)

LÓPEZ DE ARANA, Iñaxio; BEITIA, Lidia: Hizkuntza eguneratzeaz, on-line (INTERNET lekua: http://www.eizie.org euskara/argital/senez/17) (argit. in Senez, 17, 1996)

MITXELENA, K.: 1987-1999: Diccionario general vasco = Orotariko euskal hiztegia, Bilbao; Euskaltzaindia, Editorial Desclée de Brouwer, Ediciones Mensajero

MOLINER, Marí­a: 1989: Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos (2 ale. I: A-H; II: I-Z) (reinpresiñua)

MOLINER, Marí­a: 1998: Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos (2 ale. I: A-H; II: I-Z) (2. arg.; 1.a 1966)

MORRIS: 1998: Euskara-ingelesa / english-basque, Donostia, Klaudio HARLUXET Fundazioa (WWW.euskadi.net? INTERNET lekuan on-line ipintzekotan)

MUGICA BERRONDO, Placido: 1981: Diccionario vasco - castellano, Bilbo, Mensajero (ale 2. I: A-I; II: J-Z)

MUGICA BERRONDO, Placido: 1987: Diccionario castellano - vasco, Bilbo, Mensajero (ale 2. I: A-I; II: J-Z)

MUJIKA URDANGARIN, Luis Maria: 1989: Euskal toponimiazko materialeak. Mutriku, Elgoibar, Eibar. XV. alea, Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de Gipuzkoa (azalean: XV. alea. Gipuzkoako goi-mendebaldea) ("Euskal toponimiazko materialeak, XV")

NARBAIZA, Anaje: 2001: Zura: arotzak eta etxegileak, Oñati, Bergarako Udala ("Bergara aldeko berbak eta langintza zaharrak")

NARBAIZA, Antxon: Policarpo Larrañaga (1883-1956); Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz; Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia ("Bidegileak")

NARBAIZA, Antxon: Eibarko Agirre Medikuak (1860-2006). Eibar, 2006.

ORTUZAR BORDAS, Arkaitz: 2001: Lexicón del euskera dialectal de Eibar: Paperezko hiztegitik bertsio elektronikora, Euskal Herriko Unibertsitatea, Informatika Fakultatea (argittaratu bako Karrera Bukaerako Proiektua)

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 2001: Diccionario de la lengua española, Madrid, Real Academia Española (22. arg.)

ROSETTA TESTU ZERBITZUAK: 2001: Oinarrizko hiztegi entziklopedikoa, LUR (CD-ROM disko konpaktua; Informaziñua: "Eskolarako Hiztegi Entziklopedikoa (1996) LUR Hiztegi Entziklopedikoaren bertsio laburra eta osagarria 2001. urtean berritua eta osatua)

SAGARNA, Andoni (zuzendarixa); et alii: 1995: Euskal hiztegi entziklopedikoa, Donostia, Klaudio Harluxet Fundazioa (8 bol.)

SALVAT EDITORES: 1998: Atlas Mundial Multimedia Salvat, Campsa España (CD-ROM disko konpaktua)

SAN MARTIN, Juan: 2000: "TORIBIO ETXEBARRIAREN LEXICON-i gehigarriak", Euskera XLV 3 (1001-1020)

SAN MARTIN, Juan: 2000b: Eibar eta Elgetako toponomastica. Toponomística de Eibar y Elgeta, Pamplona /Iruñea, Euskaltzaindia ("Onomasticon Vasconiae, 21")

SANGRONIZ, Mikel: 2001: Eibarko euskeriaren unidade didaktikua, Eibarko Udala, Euskera Zerbitzua

SARASKETA GOJENOLA, Ane; et alii: 1997: Eibarko Basarrixak. Dabid Arriolan omenez, Lasarte-Oria; Eibarko Udala (Zerbitzu Batzordea, Ego Ibarra Batzordea), ...eta kitto! Euskara Elkartea ("Ego Ibarra, 20")

SARASOLA, Ibon: 1995: Hauta-Lanerako Euskal Hiztegia. Tolesgabe - Zuztartu, Donostia; Kutxa Gizarte eta Kultur Fundazioa, Gipuzkoa Donostia Kutxaren Gizarte Ekintza

SARASOLA, Ibon: 1996: Euskal Hiztegia, Donostia, Kutxa Gizarte eta Kultur Fundazioa ("Hauta Lanerako Euskal Hiztegia")

SARASOLA ERRAZKIN, Ibon (lanaren zientzia zuzend.); et alii: 1997: Euskal hiztegi orokorra, Barcelona, Bibliograf S.A. (ale 2) ("Eskola Gida VOX")

SOTA, Manuel de; LAFITTE, Pierre; AKESOLO, Lino de: 1976-1991: Diccionario Retana de autoridades de la lengua vasca. Con cientos de miles de nuevas voces y acepciones, antiguas y modernas, no recogidas en ninguno de los diccionarios hasta hoy publicados y seleccionadas tras el despojo sistemático durante más de un cuarto de siglo de millares de libros, revistas y manuscritos euskéricos, entre ellos varios diccionarios inéditos del siglo XIX y numerosos lexicones comarcales y vocabularios recientes, Bilbao; Editorial La Gran Enciclopedia Vasca - D. Amaia (10 bol.) ("Biblioteca de La Gran Enciclopedia Vasca")

ZABALETA, Josu (zuzendarixa); et alii: 1991-2001: LUR hiztegi entziklopedikoa, Bilbao, Lur Argitaletxea (13 bol.)

ZENBAITZUK: 1973-: Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, Madrid, Espasa-Calpe (LXX tomo eta gehigarrixak)

ZENBAITZUK: 1986: La Biblia. Texto í­ntegro traducido del hebreo y del griego. Traducida, presentada y comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios. Diagramación e ilustración Hernán Rodas; Madrid, Estella; Ediciones Paulinas, E. Verbo Divino (65. arg.) (Azalian: La Biblia Latinoamericana; lomuan, La Biblia. Edición Pastoral)

ZUBIRI, Ilari; ZUBIRI, Entzi: 1995: Euskal Gramatika Osoa, Bilbo, Didaktiker

 

 

 

DOKUMENTAZIÑUA

 

BASAURI, Serafin: 2001: Juan San Martinek EUSKERA boletiñian argittaratzeko prestau daben berba zerrendiaren eta haren argittaratze eskintziaren gaiñiango eritxixa, formato informatikuan (SB)

EIBARKO UDALA: Eibarko Udal Artxiboa.

ETXEBARRIA, Toribio: IV TOMOS "LEXICÓN DIALECTAL DEL EUSKERA EIBARRÉS, Eibarko Udal Artxibua, Toribio Etxebarria Fondua, 19/87

ETXEBARRIA, Toribio: APUNTES SOBRE FORMAS VERBALES EN EUSKERA EIBARRÉS, Eibarko Udal Artxibua, Toribio Etxebarria Fondua, 19/87

ETXEBARRIA, Toribio: FICHAS PREPARATORIAS DEL "LEXICÓN", Eibarko Udal Artxibua, Toribio Etxebarria Fondua, 19/87

NARBAIZA, Antxon: 2001. Eibarkera: hiztegia, mekanografixautako kopixia (AN)

NARBAIZA, Antxon: 2006. "Tentativas de reconstrucción de nuestro lenguaje natural y el problema de la palabra por D. Vicente Aguirre" liburuari "Eibarko Agirre Medikuak" Kuadernoan ezarritako Eraskinetako Hiztegia.

NARBAIZA, Antxon: 2009. Eibarko Hiztegirako Ekarpena. 1.- Antzinako testuetatik jasotakoak./ 2.- Toribio Etxebarriaren Ibiltarixanak-etik batutakoak.

SARASUA, Asier: 2002: Eibarko berbak eta esakerak, eskuzko kopixia eta formato informatikuan (AS)

 

 

 

KONSULTAUTAKO WORLD WIDE WEB NAGUSIXAK

 

http://www.aenor.es
http://www.egoibarra.com
http://www.eibar.org
http://www.euskadi.net
http://www.rae.es
http://www.uzei.com
http://www.uzei.org