Lanbide zaharrak


artia hartu. esap. (ETNO). Coger el tranquillo [a algo], habituarse, adaptarse. Zeozeri tranpia hartu, ohittu, egokittu. Ik. artia billau, artia hartu ezin.


2 . izpi. iz. (ETNO). Veta. Txibirixakin izpixa etaratzen dok. / Izpi txarra jaukak honek egurronek. Ik. arapo, egur-zan.


1 . arotzerixa [arotzeria]. iz. (TE). Taller de carpintería. Arotz biharra egitten dan taillarra, lekua (ETNO) . Mallabin arotzerixia gure auzuan zan. Ik. aroztegi.


tubo galbanizau. iz. (ETNO). Tubo galvanizado. Halako lekutik halako basarrira ekarri bihar bazan ura, tubo galbanizaua ipini bihar zan. Ik. hodeixa, kirru.


arotz-zerrota. iz. (ETNO). Sierra de carpintero,-a. Arotzak darabixen zerria. Zerrotiakin ezingo dok egur hori moztu, lodiegixa dok-eta.


2 . kipula. iz. (ETNO). Agrietado, separación de los anillos de un tronco. Egurran gaitxa, egurra barrutik zabaltzia, urtez urteko eraztunak alkarrengadik banatzia kipulian moduan. Egurrak kipulia dakanian ez jok balio ezetarako. Ik. eregi, harrotu, hazi, nasaittu.


© Jaione Isazelaia
1 . ohol. iz. (TE). Tabla, tablón. Oholekin eiñ eban etxetxo bat, eta hantxe eukan bere gordelekua. / Ikusi eben eurenan eta senar-emaztien gelan bittarte(an), ez zala oholekin eiñdako apartagarri argal bat baiño. (Ibilt 461).


3 . aska. iz. (ETNO). Canalón del tejado, pesebre de tejado. Teillatu ertzian ura kalera bajatzen laga biharrian, urak jaso eta arketara batzeko. Hau etxiau bi gaillurreko etxia dok eta barrura begira daren teillatu bixak hartzeko askia jakak. Ik. hodeixa, uraska.


upatxur. iz. (ETNO). Azuela. Ik. azuela.


kuartonerixa. iz. (ETNO). Conjunto de vigas que forman la base para construir el suelo. Kuartoi moltzua; baitta kapirixo moltzua be. Ik. kuartoi.