Lanbide zaharrak


artia hartu. esap. (ETNO). Coger el tranquillo [a algo], habituarse, adaptarse. Zeozeri tranpia hartu, ohittu, egokittu. Ik. artia billau, artia hartu ezin.


1 . arotzerixa [arotzeria]. iz. (TE). Taller de carpintería. Arotz biharra egitten dan taillarra, lekua (ETNO) . Mallabin arotzerixia gure auzuan zan. Ik. aroztegi.


2 . izpi. iz. (ETNO). Veta. Txibirixakin izpixa etaratzen dok. / Izpi txarra jaukak honek egurronek. Ik. arapo, egur-zan.


arotz-zerrota. iz. (ETNO). Sierra de carpintero,-a. Arotzak darabixen zerria. Zerrotiakin ezingo dok egur hori moztu, lodiegixa dok-eta.


tubo galbanizau. iz. (ETNO). Tubo galvanizado. Halako lekutik halako basarrira ekarri bihar bazan ura, tubo galbanizaua ipini bihar zan. Ik. hodeixa, kirru.


© Jaione Isazelaia
1 . ohol. iz. (TE). Tabla, tablón. Oholekin eiñ eban etxetxo bat, eta hantxe eukan bere gordelekua. / Ikusi eben eurenan eta senar-emaztien gelan bittarte(an), ez zala oholekin eiñdako apartagarri argal bat baiño. (Ibilt 461).


2 . kipula. iz. (ETNO). Agrietado, separación de los anillos de un tronco. Egurran gaitxa, egurra barrutik zabaltzia, urtez urteko eraztunak alkarrengadik banatzia kipulian moduan. Egurrak kipulia dakanian ez jok balio ezetarako. Ik. eregi, harrotu, hazi, nasaittu.


3 . aska. iz. (ETNO). Canalón del tejado, pesebre de tejado. Teillatu ertzian ura kalera bajatzen laga biharrian, urak jaso eta arketara batzeko. Hau etxiau bi gaillurreko etxia dok eta barrura begira daren teillatu bixak hartzeko askia jakak. Ik. hodeixa, uraska.


upatxur. iz. (ETNO). Azuela. Ik. azuela.


3 . gaztaiña (kaztaiña) [gaztaina]. iz. (TE). Madera de castaño. Ate eta leihuetarako, ez (dago) gaztaiñia lako egurrik. / Ate eta leihuetarako, ez dago gaztaiñia lako egurrik. Eta teillatuak eitteko be, haritxa eta gaztaiñia onenak. Ik. gaztaiña-egur.