Txori izenak


txinbo burubaltz.
© Ezezaguna
1 . txinbo burubaltz. iz. (ETNO). Carbonero común (Parus major). Mordua dagozak: batzuk zurixaguak, bestiak txikixaguak, bestiak gangordunak... baiña guk daneri igual, "txinbo burubaltzak". Baiña klasikua hauxe dok, paparrorixau.  Paridae famelixako txori danendako izena.  UZ: kaskabeltza.
2 . txinbo burubaltz. iz. (ETNO). Carbonero garrapinos (Parus ater).  Paridae famelixako txori danendako izena.
3 . txinbo burubaltz. iz. (ETNO). Carbonero palustre (Parus palustris).  Paridae famelixako txori danendako izena.
4 . txinbo burubaltz. iz. (TE). Herrerillo capuchino (Parus cristatus). "Especie ornitológica del país que viene de paso" (TE, 692). Txinbo burubaltzak, guri-gurixak uda-azkenian.  Paridae famelixako txori danendako izena.  UZ: amilotx mottoduna.
5 . txinbo burubaltz. iz. (ETNO). Curruca capirotada (Sylvia atricapilla). Ik. pikuko txinbo, pikutxori.  Eibarren, txinbo burubaltz gehixenbat Paridae famelixakuendako erabiltzen da. Dana dala, Sylvia atricapilla-ri be halan esaten jako.


1 . aritxarro. iz. (TE). Herrerillo común (Parus caeruleus). TEk dauka beran Lexikoian Especie ornitológica azalpenakin. Badirudi espezie hau izan leikiala, baiña ez dago garbi (ETNO). Ik. txinbotxa.


mingor. iz. (TE). Agachadiza (Gallinago gallinago). "Ave de paso en nuestro país" (TE, 556). Oillagor bi eta mingorra ekarri dittu Barojak Ziarrotzatik  UZ: istingorra.
mingor txiki. iz. (ETNO). Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus).


artatxori. iz. (ETNO). Gorrión (Passer sp.). Ik. hormatxori.  Eibarren normalian hormatxori erabiltzen bada be, Bizkaiko artatxori be ezagutzen eta erabiltzen da. JSMek: "gorrión molinero, Passer montanus".


neguko paranda. iz. (ETNO). Pinzón real (Fringilia montfringilia). Paseko parandiari "neguko paranda" be esaten jako, neguan hotz haundixa daguanian bakarrik etortzen dalako Euskal Herrira, Europa iparraldetik igesik. Ik. paseko paranda.


© Arturo Elosegi
txinbo buztangorri. iz. (ETNO). Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros). Taillarrian txinbo buztangorrixa. Joe! Umiak eitten dittu! Taillarreko kablien artian habixia! Urtero-urtero bi aldiz eitten dittu umiak, urtero.


5 . txinbo burubaltz. iz. (ETNO). Curruca capirotada (Sylvia atricapilla). Ik. pikuko txinbo, pikutxori.  Eibarren, txinbo burubaltz gehixenbat Paridae famelixakuendako erabiltzen da. Dana dala, Sylvia atricapilla-ri be halan esaten jako.


© Joxerra Aihartza
galeper (galiper). iz. (TE). Codorniz (Coturnix coturnix). Galeperra esaten jako hegazti honi, Frantziatik baletor edo Frantziara baloia letz. / Oiñ ez, oiñ ez. Oiñ ez dago galiperrik hamen inguruan. Lehen bai. Garixa be danian, eta galiperrak gustora. Gure aittak takian-potian ekartzen zittuan afaittarako! Baiña oiñ ez; oin kanpora juan bihar, Burgosera-eta.  Bizkaixan normalagua dan pospolin izena be ezaguna da Eibarren. Zaharren artian erabili be bai; gaztiaguen artian galeper nagusittu da (ETNO).


txirriskilla [txirriskila]. iz. (TE). Verdecillo (Serinus serinus). "Especie ornitológica del país" (TE, 696). Ez dakit txirriskilliari nola esaten jakon erderaz. / Txirriskillia, barritxua.  (Ibilt 246).


errekako txinbo. iz. (ETNO). Ruiseñor bastardo (Cettia cetti). Ik. erreka.