Onomatopeiak


txirrist (txirrixt). onomat. (ETNO). Chirrido, sonido producido por la grabadora al terminarse la cinta [onomatopeya]. Grabatzekuak zinttia amaitzerakuan egitten daben zaratia. Txirrist! Kanbixaizu zinttia, amaittu da-eta.


taupa-taupa (tapa-tapa). onomat. (TE). Palpitar el corazón [onomatopeya]. Bihotzan taupadak bizkortziana. / "Cuando algún sobresalto hace palpitar el corazón" (TE, 672). Taupa-taupa neban bihotza haren aurrian. / Hartu neban sustuakin bihotza taupa-taupa jarri jatan, beran lekutik urten biharrian. / Bihotza ebala tapa-tapa. (Ibilt 246).


1 . ddu. onomat. (ETNO). Ventolera. Han ddu-ddu-ddu-ddu joten harek: haixiak indar aundixa daka.


pum-pum. onomat. (ETNO). Disparo de la escopeta, fusil o pistola [onomatopeya]. Eskopeta, fusill edo pistolian tirua. Pistolia etara eta pum-pum!; tiro bi bota zetsazen.


tir-tir (ttir-ttir). onomat. (NA). Sonido que produce el afilador [onomatopeya]. Zorroztailliak egitten daben soiñua. Etorri da zorroztaillia... galleguak izeten dia, galleguak: "tirrr-tir-tirri..."..


2 . di-da. onomat. (TE). Golpe súbito y/o fuerte. Gogor samar jotia. / "Onomatopeya del acto de golpear" (TE, 291). Di-da burutik behera, eta lurrera konort barik.


bri. onomat. (ETNO). Sonido del teléfono. Telefonuan zaratiana.


eju-eju (aju-aju). onomat. (ETNO). Tos. Eztulana. Ibili zaittez eurittan eta gero etorri "eju-eju"ka..


tart. onomat. (ETNO). Rotura, rasgadura. Apurtu baten zaratia. Su beruegixan ipini dozu ontzixa eta "tart!", zartau egin da. Ik. tarrat.
tart egin. du ad. (TE). Quebrarse, romperse, reventarse. Onomatopeikua da. Tart ein zetsen frakak atzekaldetik, pelotan ziharduala. / Su beruegixan ipiñi dozu ontzixa eta tart egin detsu. Ik. dart egin, zart egin.


txirs-txr. onomat. (NA). Sonido que se produce al trabajar la lana [onomatopeya]. Ardi-lania erabiltziana. Ardixan illia ebai, ezta? eta etortzen bajatzu berari gustatzen jakona: -"Hori da ille ederra!", ha zuri-zurixa eta... Oiñ ahaztu zan hori be, eta kitto! Gure ama zanak baekixan, holan hartu altzuan eta "txirss-ttrxx-txx..."..