Onomatopeiak


txirri-txirri. onomat. (ETNO). Sonido que produce la rueca [onomatopeya]. Goruan zaratia. "Txirri-txirri" badabil gure ama goruetan!.


1 . tirri-tarra (tirri eta tarra). onomat. (TE). Ruido del pedo; pedorreta. "Onomatopeya del que no ha pasado el Ars petendi in societate, citado por Rabelais" (TE, 675). Baba mordo bat jan dabe eta hor dabiz, tirri eta tarra, puzkarka.  .


2 . ddu. onomat. (ETNO). Movimiento rápido. Zeozer bizkor egittiana. Bai ba!, mendittik etortzen ziran harek burdikada garuakin hor goittik behera!, goittik behera, eta gero etxera juateko gora juan bihar! Eta han gora beste batek behixak ekarri, aurretik lotu behixak eta ddu! gora!.


purrust. onomat. (ETNO). Risotada [onomatopeya]. Derrepenteko barre zaratia. Txistia kontau orduko, "purrust" hasi eta negarrez amaittu!.
purrustada (furrustada). iz. (TE). Carcajada, risa; ataque de risa, risotada. "Onomatopeya del ataque de risa" (TE, 637). Bere aurrian egon arren, barre purrustadiak urten zestan. / Eziñ izan netsan barriari eutsi eta purrustadiak urten zestan.


1 . ti-ti-ti (txi-txi-txi). onomat. (ETNO). Hacer aldo con cuidado, dando golpes suaves y pequeños. Han ibiltzen zittuan grabadoriak, "ti-ti-ti", kuidau haundixakin biharrian, egun osuan geldittu barik!.


dilin-dalan (tilin-talan). onomat. (TE). Repique de las campanas. Kanpaien hotsa. / "Onomatopeya que imita el sonar de las campanas" (TE, 291). Dilin-dalan, kanpaien hotsa bazoian zeruan zihar.... / Arrateko kanpaiak dilin-dalan egitten dabe. / Arrateko kanpaiak, "tilin-talan, tilin-talan".... Ik. draun, dan-dan.


bu-bu-bu. onomat. (ETNO). Sonido de una máquina. Makiñian zaratia. Ba, bai-bai!, "Bu-bu-bu-bu", makiña bat!, kontinuamente biharrian.


klau (glau). onomat. (ETNO). Algo que se hace con rapidez. Erreztasunana. Lehengo baten esan eustan batek: "Hi, hori markiori?, gaur edozeiñek egingo leukek!". Eta esan netsan,"Zelan?"; eta -"Joer! Ixuraiño etorri kamiñoz eta Ixutik "klau!" segiduan!".


ta. onomat. (ETNO). Tiro. Tiruana. Bakeruen nobeletan tiratu?!: bestiak etara baiño lehenago "ta! ta!" eta danak hilda!. Ik. dinbi-danba, dun.


txi-txi-txi. onomat. (ETNO). Rapidez [onomatopeya]. Bizkortasunana. Umiak, batzuk dittuk kalmauaguak, guria dok nerbiosia eta txi-txi-txi-txi, jo-ta hanka egitten dau segiduan!.