Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
aza. iz. (TE). Berza, col, repollo (Brassica oleracea). Azia odolostiagaz jaten genduan eguardi askotan.  Mugagabian ez baiña singularrian homofonuak dira azia eta Asia Eibarren, [z] eta [s] soiñu bakarrakin esaten diralako, [asia]. Ezek apartatzekotan, azentuak: bata [ásia] eta bestia [asía].
aza berde. iz. (TE). Berza, col, repollo (Brassica oleracea). Aza-berdiak txarrixendako, eta txarrixak guretako. / Aza-berdia eta kafia gaiñian, Elgetako kalian, San Roke gabian (ETNO. Ik. aza.
aza-hazi. iz. (TE). Semilla de berza, de col, de repollo. Aza-hazixakin landaria hartu bihar izaten da, gero hau biraldatzeko.
aza-kerten.
1 . aza-kerten (aza-kirten) [aza-kirten]. iz. (TE). Pie del repollo, tallo de la berza. Gerra denboran, aza-kertenak be jaten ziran. Ik. kerten.
2 . aza-kerten (aza-kirten) [aza-kirten]. izond. (TE). Bruto,-a; inculto,-a; torpe. Kalekua izan arren, aza-kerten galanta urten dau mutill horrek. Ik. kerten.
aza-landara [aza-landare]. iz. (TE). Planta de berza. Aza-landarak biraldatu bihar izaten dira.
aza-lapiko. iz. (TE). Cocido de repollo. Aza-lapikua da, odolostiagaz, saiheskixa, lukainkia eta urdaixagaz, asegarrixa; ez ostian. Ik. baba-lapiko, lapiko, oillo-lapiko.
aza-orri. iz. (TE). Hoja de berza. Borondaterik ez dan etxian, aza-orrixa eskekueri.
aza-salda. iz. (TE). Caldo de berza. Aza-saldia, ez bada lagun on askogaz, ur epelan hurrengua.