Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
gitxi.
1 . gitxi [gutxi]. zenbtz. (TE). Poco. Askuak badauka gitxi, antxiñakuak esan eban erara. / Jaten dozuna, gitxiegi da seguru ondo izateko. / -Zelakua eguan bildotsa? -Aukeran gitxitxo.  Kasu marka batzuk hartu leikez deklinatzerakuan, baitta graduatzailliak be: gitxie(g)i, gitxia(g)o, gitxitxo eta abar.
2 . gitxi [gutxi]. iz. (TE). Poco,-a, escaso,-a. Zenbatzaillia izen letz erabilitta da. Gatz autuan, gitxixak erremedixua dauka.
gitxi gorabehera [gutxi gorabehera]. adlag. (TE). Aproximadamente, poco más o menos. Kortazok eta Barrenetxek, gitxi gorabehera eitten zittuen etxiak. / Gutxi gorabera baekixan zein tabernatan egongo zan. (Zirik 76). Ik. gorabehera, harenbaten, horrenbaten.
gitxittan [gutxitan]. adlag. (TE). Pocas veces. Gitxittan ezagutu da gaur bezelako ufala.