Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
lima.
1 . lima. iz. (TE). Lima (herramienta). Metala edo zura bardintzeko edo leuntzeko galtzairu tenplauzko barra koskaduna (ETNO). Makiñatxo bat lima saltzen zittuan Arikittak sasoi baten Ibarkurutzian!. / Puntarengo limarixa izan nahi badok, heu tapatzeko aiña hauts atara biharko dok limiakin. Ik. karraska.
2 . lima. iz. (ETNO). Trabajo de lima, lima (oficio). Limako biharra. Taillarretako berbia da. Limia dok gauza bat, egiñak bakarrik erakusten dabena / Armerixan limako maixuari, "limakua" esaten jakon.
lima latz. iz. (TE). Lima áspera. Koskadura zakarreko limia. Lima latzakin gogor jan biharra dauka forjau horrek. Ik. karraska latz.
lima leun (lima legun) [lima leun]. iz. (TE). Lima fina. Koskadura fiñeko limia. Lima legunagaz ertzak hilda lagaixozuz.
lima-arraspa. iz. (TE). lima escofina. Egurra limatzen-limatzen juateko erraminttia, arraspa latza baiño leunagua (ETNO).  Lima-arraspia, kaxagiñak erabiltzen dabena. / Arraspa latzakin pasau eta gero, lima-arraspa fiñakin pasau bihar juat. Ik. arraspa.
lima-espiga. iz. (TE). Espiga de la lima. "Extremo de la lima en que se inserta el mango" (TE, 527). Kertenetik atara eta lima-espigiakin jarraittu zetsan hiltzeko asmuan.
lima-hauts. iz. (TE). Limaduras. Dibujokuen lima-hautsa gorde eitten zan, burdiñ-hautsa iman bategaz jaso eta urre-zidarrak garbi ataratzeko. / Puntarengo limarixa izan nahi badok heu tapatzeko aiña hauts atara biharko dok limiakin. / Limia dok gauza bat, egiñak bakarrik erakusten dabena. Ik. karraska-hauts.
lima-kerten (lima-kirten) [lima-kirten]. iz. (TE). Mango de la lima. Artian egurrakin lima-kertenak eitten zittuan torniuan.
lima-pikari. iz. (TE). Picador,-a de limas. Gure anai bata lima-pikarixa zan. Ik. lima-pikatzaille.
lima-pikatzaille [lima-pikatzaile]. iz. (TE). Picador,-a de limas. Lima-pikatzaille asko ziran sasoi baten Txirixo-kalian. Ik. lima-pikari.