Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
beste.
1 . beste. izord. (TE). Otro,-a, Los demás (pluralerako). Ez deilla, alperrik, zeu baiño besterik etorri. / Domekan eta eguenetan, zu; bestetan ni. Ik. beste bat, ostian, ostiango, ostiantzian.  Deklinau egin leike, bai mugagabian bai mugatuan (singularrian eta pluralian). Esate baterako: besterik; bestia; bestiak; bestetan eta abar.
2 . beste. izlag. (OEH). Otro,-a. Beste ezertarako gauza eztanak egiten ei dau biharra. (Zirik 103).
3 . beste. part. (TE). Tanto como; tan como. Bazara zu ni beste jate autuan. / Ai! Jakin izan baneu gaur beste. (Zirik 25).  Konparaziñuetan erabiltzen da, bardintasuna aitzen emoteko. Kualidadezko nahi kantidadezko konparaziñua izan leike.
beste bat. izord. (TE). Otro,-a. Haren ondoren, beste batzuek agertu ziran. / Ez guk, beste batzuk ein dabe oker hau. Ik. beste.  Pluralian "beste batzu(e)k" erabiltzen da "otros" esateko.
beste baten. adlag. (TE). En otra ocasión; otra vez. Beste baten, hordittuta, emaztiari eskua ezarri zetsan.
beste hainbeste. zenbtz. (TE). Otro tanto, otros tantos. Lehenguari, beste hainbeste gehittu bihar detsazu neurriratutzeko. Ik. hainbeste.
beste horrenbeste. zenbtz. (OEH). Otro tanto, lo mismo. Oin, beste alderdixakin beste horrenbeste gertauko dalakotzat nago. (Zirik 6). Ik. horrenbeste.
beste modutako. izlag. (AS). De otra calidad mucho mejor. Zeozekin konparauta, askoz hobia danian. Beste modutako egualdixa daok gaur! Ik. modu.
beste modutan. adlag. (AS). De otra manera, mucho mejor. Zeozekin konparauta, askoz hobeto danian. Enfatikua da. Lehengo denborekin konparauta, beste modutan bizi gara. Ik. modu.
besterik ez lako. izlag. (TE). Excepcional, único,-a; incomparable. Aparta. Aurtengo Sanjuanak, besterik ez lakuak, jendez eta jolasez. / Besterik ez lakua zan edertasunian hogei urte zittuanian. Ik. ez lako.
besterik ezian [besterik ezean]. adlag. (TE). A falta de ; en defecto; si no hay más. Besterik ezian, arto sikua be ona. / Besterik ezian alditxo baterako otxinduko gaittuk bahintzat. (Zirik 45). Ik. ezian.
bestian [bestean]. part. (TE). Tan como; tanto como. Harek bestian joten eban soiñua gure lagunak. Ik. bezin.  Konparaziñuetan erabiltzen da, kualidadezkuetan gehixenbat, bardintasuna aitzen emoten.