Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
hanka.
1 . hanka. iz. (TE). Pie. Oztoztan dabill hanken gaiñian.
2 . hanka. iz. (TE). Pierna; pata. Honetan agertu zan Hartzako, hanka biren gaiñian... / Jasogarrixa ipiñixozu hanka honetan mahai horri, dantzarik ez deixan eiñ.
Hanka bat kanposantuan euki. (EEE). Estar a punto de morir, de estirar la pata. Estuasuntxo bat bakarrik? Hanka bat kanposantuan eukala ei jeuan da. (Zirik 35).
hanka egin. du ad. (TE). Escaparse, huir, evadirse, fugarse. Txakurrak hanka ein desku katetik. / Bezero batek pagau barik hanka ein jestak. (Zirik 15). Ik. iges egin, ospa egin, keiana egin.
hanka-bihurri. iz. (TE). Pirueta; cruce de piernas en el aire. Dantzarixak salto egin eta airian daguala hankekin egitten dittuan kruziak (ETNO). Burua da korputz guztian nausixa; berak darabiz oiñak eta eskuak, eta berak aintzen dittu dantzarixan hanka-bihurrixak eta soiñularixan atzaparren juan eta etorrixak.
hanka-herren. iz. (TE). Cojo. Hanka-herrena izan arren, beste asko baiño azkarragua zan mendixan gora.
hanka-joko. iz. (EEE). Escapar corriendo; corrida; pateada. Okerra eiñ eta gero hanka-jokua etara bihar!. / Hara heldu giñanerako zalapartak eta jentien hanka-jokuak baiño ez bazebizen....
hanka-motz. iz. / izond. (TE). Cojo,-a. Hanka-motza, baiña gu baiño lehenago heldu zan Izura. Ik. herren, kojo.
hanka-oker. izond. (TE). Patizambo,-a; zambo,-a; patituerto,-a. Gurasuak goizago arduratu izan baziran zuzenduko jakozen, baiña belu konturatu ziranetik, hanka-oker geldittu zan.
hanka-zain. iz. (TE). Tendón de la pata/del pie. Hanka-zaiñak tripakixeri ondo eitten detse.
hankageldixan bota. esap. (ETNO). Lanzar a pié parado, sobre todo en el juego de bolos, pero también en el lanzamiento de barra vasca, etc. Boletako berbia da. Ik. bóleta.
hankaz gora. adlag. (TE). Patas arriba. Ikubilkada batekin bota eban hankaz gora. / Labandu eta hankaz gora jausi nintzan.
hankia hausi [hanka hautsi]. du ad. (TE). Quebrarse/romperse el pie, la pata. Keixa-arbolatik behera jausitta, hankia hausi dau.
hankia sartu [hanka sartu]. esap. (TE). Meter la pata, equivocarse. Hankia sartu dot eta ez dakit nola atara.  TEk be ametitzen dau erderazko esakerian kalkua dala.
hankia trokau. du ad. (TE). Hacer(se) un esguince en el tobillo; torcerse el tobillo. Arratetik behera zetorrela, hankia trokau eban.
hankutsik [hanka-hutsik]. adlag. (TE). Descalzo,-a. Hankutsik igo dau Urkiolara, promes bati erantzutzeko. Ik. galtzutsik, oiñutsik, ortozik.