Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
2 . hur.
1 . hur. adlag. (TE). Cerca, próximo. Hurretik hartizu, hobeto ikusteko. / Gaurko egunian, toki guztiak dira hurrian. Ik. hurrenen.  Kasu markak hartu leikez: hurretik (de cerca), hurrian (cerca).
2 . hur. izond. (TE). Cercano,-a, próximo,-a. Normalian lekuzko esanguria dauka, baiña figuradua be bai: konparaziño baterako, senide hurrak esaterakuan. Baserri hori hurra dozu: ordu erdi bez kaletik. / Zure aiskidia, senide hurra dogu.. / Senide hurrak dittugu hórrek. / Senide hurrak ba tiuak eta baitta bigarren lehengusuak ero hirugarren, baiña; beste batzuk ba, zeu be bai, Azpiri zaralako, senide urriñak..
2 . hurrian [hurrean]. adlag. (TE). Posiblemente, probablemente. -Etorriko ete zara? -Hurrian, etorriko naiz.
hur bat emon. esap. (ETNO). Aproximar. Egurra komeni dan neurrixetara gastatzia. Markuak egitteko hur bat emon bihar jetset egur honeri. Ik. ikutu bat emon.
hur emon. esap. (EEE). Aproximarse; acercarse. "Zerbaitetan, norgehiagoetan esaterako, besteengana hurbildu edo besteak baino gehiago izan" (EEE, 53). Jaten gitxik emongo zetsen hur Patxiko Garratzari.
hurrik bez (hurrik emon bez). adlag. (TE). Ni mucho menos. -Ondu dau goizekuan markia? -Hurrik bez.