Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
nunbaitt [nonbait]. adlag. (OEH). Seguramente, sin duda; probablemente. Nunbaitt leku biharrian izango gaittuk. (Zirik 23).
nundik [nondik].
1 . nundik [nondik]. gald. (TE). De dónde; desde dónde. Ablatibo kasu markadun formia da. Nundik agertu ziran hona lehelengo gizonak? / Nundik baiña Dukesiak, danen ixilleko gauzia jakin dau? (Ibilt 487).
2 . nundik [nondik]. mend. (OEH). De donde. Jarri eban intxaur-arbola baten ostian, nundik ikusiko eban aiskide bixen artian izango zan dana. (Ibilt 484).
3 . nundik [nondik]. mend. (OEH). De modo que; por lo cual. Konfesau zetsen zer kaskilkerixak sortu eban danen atsekabe haura. Nundik lehengo negarrak bihurtu ziran barre haundixetan. (Ibilt 462).
nundik eta nora [nondik eta nora]. esap. (OEH). Cómo, por qué medios; por qué motivo . Otuak baekixan nundik eta nora etorren autua. (Zirik 13). / Juan da galdetu zetsan nundik eta nora ebillen. (Ibilt 463).
nundik eta zelan [nondik eta zelan]. esap. (OEH). Cómo, por qué medios. Itandu zetsan errenteruari, ez keriza barik, nundik eta zelan hainbeste ongarri. (Ibilt 466).
nundik nora [nondik nora].
1 . nundik nora [nondik nora]. esap. (TE). De dónde a dónde; por dónde; dónde. Nundik nora habill hi egun guztian?
2 . nundik nora [nondik nora]. esap. (TE). Cómo, por qué, a cuento de qué . Esangura enfatikua dauka. Nundik nora asmau dozu guzur hori?
nundik noraiñok [nondik noraino]. esap. (TE). Desde dónde, hasta dónde. Esaixozu horri, nundik noraiñok izango dan bide barrixa.
nundik norako [nondik norako]. esap. (EEE). Cómo, de qué clase, de qué tipo. Zer modutako. Nundik norako diruekin jarabik gure andriak hainbeste dotoretasun?. (Zirik 68).
nungo [nongo]. gald.-izlag. (TE). De dónde, de qué lugar . Leku-denporazko genitibo markaduna da. -Nungua haiz hi txotxo? -Ni, Gollibarkua. / Ez noia agintzera hurrengokua nungo euskeran egingo dodan. (Zirik 7).  Izenlaguna dan ezkeriok, artikulua eta beste kasu marka batzuk hartu leikez, birdeklinaziñoz: nungua, nunguakin...