Basarrixa-Etxia eta gizartia


ate-oste. iz. (TE). Lugar detrás de la puerta. Esr. Mesede eiñen pagua, ate ostian palua. / Esr. Ondo eiñan pagua, ate-ostian palua.


Askia goixan egon / euki. Pesebre alto. "Se dice de donde dan poco de comer" (TE, 177). Morroi egon zan uezaban etxian, askia goixan.


abarkadun. iz. (TE). Aldeano,-a, casero,-a. Basarrittarrari esaten detsa kaletarrak, askotan zentzu txarrian. Basarrittarrak, barriz, "kalekuma" kaletarrari. Abarkaduna izan arren, guk aiñako eskolia aldian dau. Ik. basako, kaletar, kalekuma, mendi-mutil.


amutarri. iz. (ETNO). Mojón. Ik. múgarri, ipiñu.


3 . karga. iz. (ETNO). Carga o cantidad o montón de material que se lleva a cuestas, a la espalda: forraje, género de la huerta, madera o leña. Takada baten norberak lepuan eruan leikian kargia: bedarra, egurra, ganajatekua... Harek egundoko markia egin juan burdiña troskua eruaten, baiña sekula karga bat lepuan hartu barik egin juan hori markiori, sekula karga bat hartu barik! / Oiñ iñor ez dago basarrixetan usauta karga-naborik eruaten, bedar-kargarik be ez, karga-egurrik be ez.... Ik. zama, besada.  Bakarrik edo materixalan izenakin batera erabiltzen da. Izena onduan daukanian materixal izena gehixenetan ondorik doia.


txori-kopeta. iz. (TE). Trenza. "Trenza del pelo" (TE, 699). Arratixako neskatillak txori-kopeta bikin eta izurrez betetako gona urdiñakin, hamaika haundikin alabak baiño gatz hobia erabiltzen eben. Ik. kopeta, txori.


kale-basarri. iz. (ETNO). Caserío situado en la calle o muy cerca. "Kalian bertan (edo oso hurrian) daguan basarrixa. Gehixenetan txikixaguak, barrixaguak eta lur gitxiagokuak". Guria basarrixa zan, baiña probaderua bertan zeguan, Untzagia hurrian... Guria zan kale-basarrixa, ez dakizu? Neretako ez zan diferenziarik basarritik kalia.


andero. iz. (TE). Andero; persona(s) encargada(s) de llevar el féretro al hombro. Anda eruataille bakotxari esaten jako andero, hil-kutxia izan edo beste zeozer izan. Arrateko Amabirjiñian imajiña prozesiñuan eruaten dabeneri be andero esaten jakue. / "Se decía por antonomasia de los que conducen de oficio los cadáveres al cementerio" (TE, 137). Anderuak eruan dabe Urkiko esparraura. / Amama hil jakun harañegun, eta anderotzia egokittu jakun anaiari eta bixori.


andabide. iz. (ETNO). Camino funerario. "Difuntuak eroaten ziran bidia" (AN). Ik. bidetxingor, burdibide, elizbide, estrata, harbide, txingor, errege-bide, zupide, zubipide, lorbide, olabide, zordanbide.  (EOYE, 85. or. (JEL)).


2 . iratoki (iretoki, idetoki, idatoki). iz. (ETNO). Lugar en donde se guarda el helecho.