Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
lepo.
1 . lepo. iz. (TE). Cuello, pescuezo. Orduko gorabeheran lepua jokatu eban, nahiz bildurtixa izan. Ik. sama.  Eibarren gehixago erabiltzen da sama.
2 . lepo. iz. (TE). Hombro, espalda. Oratu zetsan kopetetatik eta sastakai zorrotza sartu zetsan lepotik eskuturra aurkittu arte.  Hau esanguriau normalagua da cuello baiño.
3 . lepo. iz. (TE). Collado, cima, cumbre. Lepo baten gaiñian zan haren jauregixa. / Aizgorrittik begiratu eta jira guztian lepo hutsa.
lepo-era. iz. (ETNO). Correa con que se ata el buey al yugo; correa. Buztarrixa idixen burura lotzeko uhalak. Ik. burtera, larako.
lepora jaso. du ad. (TE). Levantar, alzar al hombro. Ez dakit zenbat arruako harrixa, hogei bidar jaso dau lepora.
lepotik. postp. (OEH). A expensas (de), a costa (de). Norbaiten lepotik afari dotoria ein eban. (Zirik 37).
lepua berotu [lepoa berotu]. esap. (TE). Calentar las espaldas, zurrar. Egurra emon. / "Tundir a palos, calentarle las espaldas" (TE, 524). Berebiziko onduen berotu zetsen lepua.
lepua jaso [lepoa jaso]. esap. (TE). Encogerse de hombros. Zeozek ardura ez deskun seiñale moduan lepua altzau; paso egin. / "Se dice por desdén o menosprecio, como gesto con el que se desentiende uno de alguna cosa" (TE, 524). Hartzekoduneri, lepua jaso eta kitto. / Lepua jaso eta bertan behera laga eban.
lepuan hartu [lepoan hartu]. du ad. (TE). Coger, llevar a hombros. Bizkarrian hartu. Gaixua, lepuan hartuta eruan eban ostatura. Ik. altzuan hartu, soiñian hartu.