Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
juramentu. iz. (OEH). Juamento. Juramentu guztiak hausirik. (Ibilt 487).
juramentu egin. dio/du ad.-esap. (OEH). Jurar. [Dukesiak] juramentu ein zetsan esanaz, [...] berak ekixala [...] pozik baietza emongo zetsana. (Ibilt 477).
juramentu(a)z. esap. (OEH). Bajo juramento. Milla bidar aindu zetsan juramentuz. (Ibilt 484).
juramentuan behian [juramentuaren behean]. esap. (OEH). Bajo juramento. Juramentuan behian ataratzen badetsazu. (Ibilt 481).
juramentupian [juramentupean]. esap. (OEH). Bajo juramento. Bixen arteko tratua zalako, juramentupian, iñori ez esatia. (Ibilt 481).
justu. izond. (TE). Justo,-a, equitativo,-a. Zuzena. Justua da bihargiñeri gizon letz bizi izateko beste irabazteko lekua emotia. / Justua da oiñ zure benetako eraillia hill deiran. (Ibilt 489). Ik. bardin.
juzgau [juzgadu]. iz. (OEH). Juzgado. Juzgauan ta elizan jaiotzen errejistruak. (Zirik 111).
juzgo-txar [juzgu]. iz. (TE). Juicio injusto; juicio negligente. Sarrittan, juzgo-txar bategaz galdu geinke gizona.