Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
landazabal. iz. (TE). Campiña. Hatxarte estu baten doia luzero ibaixa, landazabal argi batera atertu baiño lehen.
langa. iz. (TE). Travesaño, larguero; puerta móvil, barrera. "Cada uno de los largueros de que está formado lo que se llama 'erromadia'" (TE, 511). Erromadiari langa bat kendu, eta ondoren jarraittu zeskun jabiak. Ik. erromara, esparrau, itxitura.
langai. iz. (ETNO). Herramienta. Ik. erremintta.
langille [langile]. iz. (TE). Obrero; operario; trabajador. Langillien laguntasuna, eurak alkar hartzia. / Langille nabil burdiñolan, semia osagille atara gurarik. Ik. bihargin, obrero, opiziale.  Bihargin gehixago erabili izan da Eibarren.
langintza. iz. (OEH). Oficio, ocupación; trabajo, faena. Gizon bat, [...] hango jaun nausixan zerbitzaille onenetariko bat bere langintzan. (Ibilt 469). Ik. zeregin, bihargintza, lanbide.
langiro. iz. (TE). Tempero; condición adecuada para trabajar. "Buena sazón para el trabajo" (TE, 511). Langiro ederra izan dogu garixak eraintzeko.
lanpar (lanbar, langar). iz. (ETNO). Llovizna. Euri-lanbrua dihardu; hutsa, lanparra. Ik. lanbro, zirimiri, euri-lanpar, euri-zirin.
lanparoi.
1 . lanparoi. iz. (NA). Mancha, lamparón. Erropetan egitten dan zikiñunia.
2 . lanparoi. iz. (NA). Tuberculosis.  Ganauak daukenian esaten da gehixenbat.
A. Sarasua (CC-By-SA)
lanperna.
1 . lanperna. iz. (TE). Amanita (Amanita sp.). "Una de las amanitas comestibles" (TE, 511). Urritx-gibelurdiñik ez danian, lanpernak be ontzat jasotzen dira. Ik. lanperna txar.
2 . lanperna. iz. (TE). Percebe (Mitella pollicipes). Haitz artian, lanperna billa itto zan. / Legatza, lanpernak (perzebiak) eta txakoli botilla bat. (Zirik 47). Ik. itsas lanperna.
lanperna hori. iz. (ETNO). Amanita junquílea (Amanita gemmata).
lanperna txar.
1 . lanperna txar. iz. (ETNO). Amanita pantera (Amanita pantherina). Estilo horretako guztiak "lanpernak" dittuk, "lanperna txarrak". "Kuletrua" be famelixakua dok, baiña ona. Beste honek guztiok, barriz, txarrak, ez juek jateko balio, eta batzuk oso benenosuak dittuk. Ik. lanperna.
2 . lanperna txar. iz. (ETNO). Oronja verde (Amanita phalloides).
3 . lanperna txar. iz. (ETNO). Cogomasa (Amanita verna).
4 . lanperna txar. iz. (ETNO). Oronja fétida (Amanita virosa).
lantegi (lantei). iz. (TE). Taller; fábrica, factoría. Astelehenian, lanteira biharrian, tabernara. Ik. taillar.  Eibarren normalian taillar esaten da.
lantzian [lantzean]. adlag. (TE). De cuando en cuando; cada vez. Lantzian-lantzian, oker hauxe gertatzen jaku. / Lantzian lau pelota etortzen jatazen. (Zirik 30).  Repetiduta erabiltzen da sarri: lantzian-lantzian.
lantzian behin [lantzean behin]. adlag. (TE). De vez en cuando. Lantzian behin, dantzara juaten gara. Ik. noizian behin, noizik behin.
lantzoi.
1 . lantzoi. iz. (TE). Aguacioso; barrinaire; pión (Ammodytes tobianus, etc.). "Variedad de arenque" (TE, 511). Sardiñatara juan eta lantzoia ekarri.
2 . lantzoi. izond. (TE). Sinvergüenza, fresco,-a, atrevido,-a [fig]. "Se dice a imitación de los de Ondárroa" (TE, 511). Kendu zaittez ingurutik lantzoiori!
lapa. iz. (TE). Lapa. "Molusco de las rocas del litoral" (TE, 512). Lapiak baiño gogorrago oratuta dauka bere jarlekua.
lapatz. iz. (ETNO). Lampazo (Arctium minus).
1 . lapiko.
1 . lapiko. iz. (TE). Puchero, cazuela. Lapikua atzeratizu sutatik, babak ez deittian erre. / Lapiku honek tapia bihar dau. / Esr. Zelako lapiko, halako tapa. (Zirik 43). / Esr. Lapikuak zartaiñari ipurbaltz. Ik. aza-lapiko, baba-lapiko, oillo-lapiko, topin.  Lapiko da Eibarren darabigun berbia; ez da eltze erabiltzen. / "Eltzea no se usa en Eibar" (TE, 512).
2 . lapiko. iz. (ETNO). Bomba de agua. Ura behetik gora altxatzeko balio daben erraminttia. Bi deposito daukaz eta bata haixez betetzen dan bittartian bestiak ura ekartzen dau. Lapiko-bonba bat ipini bihar juau halako basarri baten ura altzatzeko.
2 . Lapiko. gatxiz. (TE). Lapiko (apodo). Eibarkua. Lapiko bialdu neban aitzen emotera.
lapikoko. iz. (TE). Cocido, olla, puchero. Eguardixan, lapikokua egunero, baiña bere ezarri biharreko gauza guztiegaz.
lapitz. iz. (OEH). Lápiz. Errezetia egitterakuan konturatu ei zan lapitzik ez eukala. (Zirik 81).
lapur.
1 . lapur. iz. (TE). Ladrón,-a. Ez dira lapur danak gabaz biharra eitten dabenak. / Lapurra lakorik atiak itxitzeko. / Lapurren bat izan da gure etxian, dana dago ba bere lekutik atarata.
2 . lapur. iz. (AS). Espátula de cocina.
Lapurdi. b. iz. (TE). Lapurdi (caserío). "Caserío en las proximidades" (TE, 512). Baziran Eibarren Lapurdiñekuak.